Інспектори Держпраці у Вінницькій області відповіли на запитання щодо оформлення стажування та випробування на підприємстві

Серед суб’єктів господарювання часто трапляються типові помилки, які допускають роботодавці під час оформлення працівників, їх навчання, випробування та стажування. Держпраці у Вінницькій області роз’яснює з цього приводу.

Стажування студентів

Проходити стажування за професією (спеціальністю) на підприємствах мають право студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем “кваліфікований робітник”, “молодший спеціаліст”, “бакалавр”, “спеціаліст” та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, за якою здобувається освіта (ст. 29 Закону “Про зайнятість населення”).

Запис про проходження стажування роботодавець вносить до трудової книжки.

У такому випадку стажування оформлюють договором, типова форма якого затверджена постановою КМУ від 16.01.2013 р. № 20.

Стажування безробітних

Іншим випадком, коли чинним законодавством передбачається можливість стажування особи, є випадок профпідготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних.

Порядок професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, затверджений наказом Мінсоцполітики України, МОН України від 31.05.2013 р. №318/655

Тобто, без укладення трудового договору, на стажування можна взяти лише студента та безробітного. Всі інші випадки – має бути трудовий договір.

Випробування

Випробування встановлюється з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається.

Умова про випробування повинна бути відображена у наказі (розпорядженні) про прийняття цього працівника на роботу. У період випробування на таких працівників поширюється всі вимоги законодавства про працю (Відповідно до ст. 26 КЗпП).

Тобто, у випадку з випробуванням, працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу.

Джерелоповідомлення Управління Держпраці у Вінницькій області