Skip to main content Skip to search

Оптимізація оподаткування

Оптимізація оподаткування

Оптимізація оподаткування в нашому розумінні – це, перш за все, легальне, законне, але засноване на попередніх прогнозах ефективне планування,  нарахування та сплати податків до бюджету.

Оптимізація оподаткування – визначення мінімально можливого законного рівня податків за підсумками всієї господарської діяльності за минулий період (місяць, квартал , рік).

Планування оподаткування – послуга, що дозволяє ДО проведення господарської операції, укрупнено змоделювати і мінімізувати її податкові наслідки.Фінансово-податкове моделювання – розробка і побудова детальної фінансової моделі конкретної господарської операції або сукупності господарських операцій .

У більшості випадків на початку роботи з компанією ми спільно з топ-менеджерами та керівниками фінансової служби компанії клієнта, обговорюємо загальні принципи і підходи компанії до оподаткування. Це дозволяє нам визначити загальні підходи , намітити принципи подальшого обслуговування , і далі в поточному режимі здійснювати оптимізацію оподаткування.