До Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р.  100 (далі – Порядок № 100), внесено зміни. Йдеться про постанову Уряду від 08.09.2023 р. № 957 (далі – Постанова № 957), яка набрала чинності з 12.09.2023 р. – дня її опублікування.

Що змінилось? 

1. Середній заробіток для надання матеріальної (грошової допомоги) відтепер обчислюють з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю її надання (зміни до абз. першого п. 2 Порядку № 100).

2. Змінився порядок нарахування компенсації за невикористану відпустку. Увага! З 12.09.2023 р. середню зарплату для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31.12.2023 р., обчислюють виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році (зміни до абз. другого п. 2 Порядку № 100).

Про що йдеться? Виходить, якщо працівник буде звільнятися після 31.12.2023 р., порядок розрахунку такої компенсації має складатися з двох частин: за невикористану відпустку, набуту до 31.12.2023 р. (включно) – за виплатами, нарахованими у 2023 р., а за набуту з 01.01.2024 р. – за звичним всім порядком (за виплатами за 12 місяців, що передують місяцю нарахування компенсації, чи за фактично відпрацьований період, якщо відпрацьовано менше року). Чи вірно це? А якщо звільнення працівника відбувається у 2023 р. у середині місяця, то як правильно визначати розрахунковий період для нарахування компенсації за невикористану відпустку? Отже, запитань залишилось багато. Чекаємо на роз’яснення компетентних органів з конкретними прикладами. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Підвищення МЗП з 1 квітня 2024 року

3. Підкоригували виплати, які не включаються для нарахування матеріальної (грошової допомоги) (зміни до абз. двадцятого п. 4 Порядку № 100).

Відтепер при обчисленні середньої зарплати для нарахування матеріальної (грошової) допомоги, крім перелічених вище виплат у п. 4 Порядку № 100, також не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов’язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження, вимушеного прогулу тощо) та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

4. У Порядку № 100 прописали розрахунок матеріальної (грошової) допомоги (доповнено новими абзацами п. 7 Порядку), а саме:

  • у разі коли середня місячна заробітна плата визначена законодавством як розрахункова величина для нарахування матеріальної (грошової) допомоги, вона обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді;
  • середньоденна заробітна плата визначається шляхом ділення заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом 12 місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів. Під час обчислення середньої заробітної плати за 12 місяців виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати середньоденна заробітна плата визначається шляхом ділення суми, розрахованої відповідно до абз. двадцять третього п. 4 цього Порядку, на число робочих днів за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому відбувається подія, з якою пов’язана відповідна виплата, згідно з графіком роботи підприємства, установи, організації;
  • середньомісячне число робочих днів розраховується шляхом ділення на 12 сумарного числа робочих днів за останні 12 календарних місяців згідно з графіком роботи підприємства, установи, організації, встановленим з дотриманням вимог законодавства.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Підвищення МЗП з 1 квітня 2024 року

Крім того, Постановою № 957 вносяться зміни до Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, затвердженого постановою КМУ від 08.08.2016 р. № 500. З 12.09.2023 р. така допомога надається у розмірі, що не перевищує середньомісячної середньої зарплати, на підставі особистої заяви у порядку, затвердженому керівником держслужби. 

Читати детальніше (PDF)

Джерело: https://ibuhgalter.net/storage/web/source/1/W_2023_ZKD_Broshurs_01.pdf