Доступ до інформації забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційних вебсайтах, на єдиному державному вебпорталі відкритих даних, на інформаційних стендах, а також шляхом надання інформації за запитами на інформацію.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформація на запит надається безкоштовно. А у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. 

Наказом Міністерства юстиції України № 464/5 від 06 лютого 2020 року «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, його територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат» встановлено розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, його територіальні органи:

  • копіювання або друк однієї сторінки копії документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) коштує 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
  • копіювання або друк однієї сторінки копії документів формату А3 та більшого розміру коштує 0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
  • копіювання або друк однієї сторінки копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк) коштує 0,4 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
  • сканування документів будь-якого формату коштує 0,05 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки.

Розмір плати за  виготовлення однієї сторінки копії документа розраховується від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який існує на дату копіювання, друку або сканування документів.

Нагадуємо, що на сьогодні розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 2 684  грн.

Тож як саме здійснюється відшкодування витрат? Він передбачає наступне:

1. структурний підрозділ Міністерства юстиції України або його територіального органу подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат до структурного підрозділу з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності Міністерства юстиції України або територіального органу
2. на підставі отриманої заявки структурний підрозділ Міністерства юстиції України або територіального органу, у якому знаходиться запитувана інформація, отримує рахунок на оплату та направляє його в установлений законом строк запитувачу інформації
3. оплата рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації
4. запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати рахунка протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати

Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати рахунка.