Головне:

1. 4.12.2020 ВРУ прийняла Закон України (№4430) «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2».

З метою підтримки платників податків на період карантину, стимулювання платників податків до добровільної сплати грошових (податкових) зобов’язань, недопущення виникнення (зростання) податкового боргу Законом передбачається:

– списати податковий борг платникам податків у разі, якщо сукупний розмір боргу платника за усіма податками і зборами не перевищує 3060 грн та його не погашено станом на 01.11.2020;

– відстрочити до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу платників податків – фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, що у загальній сумі не перевищує 6800 гривень;

– списати пені та штрафні санкції у разі самостійної сплати платниками податків податкового боргу за основним платежем протягом 6 місяців з дня набрання чинності Законом (крім визначених Законом випадків);

– збільшити поріг обсягу податкового боргу для застосування заходів щодо його стягнення до 3060 гривень;

– віднести до функцій контролюючих органів формування Реєстру набувачів одноразової компенсації суб’єктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за найманих осіб, та здійснення розрахунку розмірів сум таких компенсацій для їх виплати суб’єктам господарювання – юридичним особам;

– не оподатковувати податком на доходи фізичних осіб та податком на прибуток підприємств доходи (матеріальну допомогу, компенсації), отримані відповідно до Закону України “Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період встановлення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”;

– звільнити платників єдиного податку першої групи від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень – травень 2021року;

– звільнити від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску платників єдиного податку першої групи в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті такими особами за періоди з 1 по 31 грудня 2020 року, з 1 по 31 січня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2021 року за себе, та визначити, що такі періоди включаються до страхового стажу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Щодо порядку звітування платників єдиного податку третьої групи – юридичних осіб за 2023 рік

2. 01.12.2020 ВРУ прийняла Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з окремих операцій на період реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги та інших питань державного боргу»

Законом підрозділ 2 розділу XX «Перехідні положення» доповнено пунктом 74 такого змісту:

«Тимчасово, на період реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 9 вересня 2015 року, ратифікованого Законом України «Про ратифікацію Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги», за нульовою ставкою податку на додану вартість оподатковуються операції з постачання товарів/послуг на митній території України, які здійснюються безпосередньо виконавцями, зареєстрованими в Республіці Польща, та їх представництвами, зареєстрованими на митній території України, відповідно до контрактів, укладених на виконання зазначеного Договору із замовниками проектів з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону та інших проектів, що будуть погоджені Договірними Сторонами та фінансуватимуться в рамках окремих контрактів між експортерами з Польщі та юридичними особами – резидентами України».

Важливе:

1. 02.12.2020 КМУ схвалено законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сільськогосподарських кооперативів», який формує сприятливі податкові умови діяльності членів сільськогосподарських кооперативів, що стимулюватиме утворення нових сільськогосподарських кооперативів та збільшення їх ринкової частки у виробництві та реалізації сільгосппродукції.

Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, а саме:

додається положення, згідно з яким не сплачується податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) з коштів, отриманих фізичною особою-членом кооперативу, який діє без мети отримання прибутку, що повертаються йому як надлишково сплачена ним вартість наданих кооперативом послуг. Також не сплачується ПДФО з частки члена кооперативу у статутному капіталі і поворотного цільового внеску, що повертаються йому після припинення членства у кооперативі;

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Щодо порядку звітування платників єдиного податку третьої групи – юридичних осіб за 2023 рік

визначаються особливості 3-х річного перехідного періоду до діючих сільськогосподарських виробничих та обслуговуючих кооперативів, а також кооперативних об’єднань, а саме приведення їх установчих документів у відповідність до вимог Закону №819.

Судова практика

1. 03 грудня 2020 року ВС у складі КГС у справі №908/3338/19 вкотре наголосив про особливість перевірки діяльності боржника на предмет наявності (відсутності) у нього заборгованості зі сплати податкових платежів.

Верховний Суд зауважує, що перехід боржника до ліквідаційної процедури не перешкоджає податковим органам, вжити заходів щодо перевірки діяльності боржника на предмет наявності (відсутності) у нього заборгованості зі сплати податкових платежів, оскільки податковим законодавством України не визначається стадія процедури банкрутства, у якій така перевірка повинна бути проведена.

У постановах Верховного Суду від 10.05.2018 у справі № 922/2431/17, від 14.05.2019 у справі № 905/1675/18, від 19.05.2020 у справі № 908/2332/19, від 17.08.2020 у справі № 904/4398/19 вже неодноразово була висловлена правова позиція стосовно того, що норми чинного податкового законодавства та законодавства про банкрутство не містять заборони щодо проведення податковим органом перевірки боржника після визнання останнього банкрутом.

2. 24 листопада 2020 року ВС у складі КАС у справі № 815/4345/15висловився щодо умов для формування об`єкту оподаткування податком на прибуток та податкового кредиту.

Так, Верховний Суд зазначив, що якщо господарська операція фактично не відбулася, то первинні документи, складені платником податку та його контрагентом на підтвердження такої операції, не відповідають дійсності, та свідчать про відсутність у сторін волевиявлення щодо реального здійснення господарської операції.

Наслідки для податкового обліку створює лише фактичний рух активів, що є обов`язковою умовою для формування об`єкту оподаткування податком на прибуток та податкового кредиту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Щодо порядку звітування платників єдиного податку третьої групи – юридичних осіб за 2023 рік

При вирішенні спорів щодо правомірності формування платниками податків своїх даних податкового обліку, зокрема якщо предметом спору є достовірність первинних документів та підтвердження інших обставин реальності відображених у податковому обліку господарських операцій, суди повинні враховувати, що, обов`язок доведення відповідних обставин у спорах між особою та суб`єктом владних повноважень покладається на суб`єкта владних повноважень, якщо він заперечує проти позову.

3. 20 листопада 2020 року ВС у складі Об’єднаної Палати КГС висловився щодо неможливості визнання неустойки об’єктом оподаткування податком на додану вартість.

Виходячи з аналізу частини другої статті 785 ЦК України, неустойка у розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення її повернення, враховуючи природу її виникнення, не генерує додану вартість, оскільки не є товаром або послугою, її виникнення не пов`язане з впливом дій виробника/надавача послуг, розмір такої неустойки не залежить від вартості використаних продавцем/надавачем послуг сировини, інших товарів та додаткових послуг.

Неустойка, нарахована на підставі частини другої статті 785 ЦК України є спеціальною санкцією за порушення законодавства, вона не може бути об`єктом оподаткування податком на додану вартість в силу своєї правової природи як міри відповідальності.

З огляду на таке, Об`єднана палата Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду дійшла висновку, що при розрахунку розміру неустойки згідно з частиною другою статті 785 ЦК України за неповернення майна з оренди після припинення дії договору найму до її складу не включається податок на додану вартість, який мав би сплачуватися орендарем орендодавцю у випадку правомірного користування майном.

Джерело: https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/200502_podatkoviy-daydzhest-za-gruden-2020-roku