Текст міжнародних стандартів фінансової звітності (стандартів МСФЗ), включаючи міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (стандарти МСБО) та тлумачення (тлумачення КТМФЗ, тлумачення ПКТ), виданий Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, зі змінами.

ДОДАТОК ДО УГОДИ ПРО ВІДМОВУ ВІД АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ОБМЕЖЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ (між Фондом міжнародних стандартів фінансової звітності та Міністерством фінансів України)

Ці Стандарти ґрунтуються на міжнародних стандартах фінансової звітності та інших публікаціях Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі – Рада). Авторське право на міжнародні стандарти фінансової звітності та інші публікації Ради має Фонд міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – Фонд). Текст, що міститься у цьому документі, може бути змінений задля сприяння його прийняття у відповідності з національним законодавством. Затверджений текст стандартів МСФЗ та інших публікацій Фонду є текст англійською мовою, примірники якого можна отримати від Фонду. З питань публікацій та авторських прав звертайтеся за адресою: Департамент з питань публікацій Фонду МСФЗ, Кеннон Стріт 30, Лондон EC4M 6XH, Сполучене Королівство. Телефон: +44 (0)20 7246 6410 Факс: +44 (0)20 7246 6411. Веб-сайт: http://www.ifrs.org/.

Фонд відмовився від права відстоювати свої авторські права на вищезазначені матеріали на території України, за винятком тих випадків, коли на це є згода суверена. Фонд залишає за собою всі права за межами вищезгаданої території.

Концептуальна основа фінансової звітності

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (повна версія)

МСФЗ (завантаження документів за переліком)

*Примітка: За інформацією, розміщеною на офіційному вебсайті Фонду Міжнародних стандартів фінансової звітності (м. Лондон, Велика Британія), дату набрання чинності МСФЗ 17 перенесено на 2023 рік 

МСБО (завантаження документів за переліком)

Тлумачення (завантаження документів за переліком):

МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДЛЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих та середніх підприємств