Документи повинні давати можливість зробити висновок про те, що господарські операції фактично здійснені та спрямовані на отримання доходу

Податковим законодавством не встановлено конкретного переліку первинних документів, які повинні складатися за наслідками тієї чи іншої господарської операції. Однак критерієм правомірності формування податкового обліку є можливість на підставі наявних документів зробити беззаперечний висновок про те, що господарські операції фактично здійснені та спрямовані на отримання доходу. На цьому наголосив ВС/КАС у постанові від 03.09.2019 р. у справі № 810/611/14-а.

Зокрема, на думку суду, на підтвердження спірних господарських операцій у сфері будівництва суб’єкт господарювання повинен був надати документи, що свідчать про фактичне виконання постачальником послуг з проведення будівельно-ремонтних робіт та про результат виконання таких у вигляді:

· довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою № КБ-3;

· актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в;

· кошторисів;

· проектної документації;

· календарного графіку виконання робіт тощо.

Джерело: https://buh.ligazakon.net/ua/news/190117_yak-pdtverditi-sprn-gospodarsk-operats-u-sfer-budvnitstva