Skip to main content Skip to search

Господарський кодекс України

Платежная карта

ФОП – загальносистемник може використовувати кошти для власних потреб з «підприємницького» рахунку

Фахівці ДПС у Волинській області повідомляють, фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування має право вільно користуватися коштами для власних потреб з поточного рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством, від підприємницької діяльності.

Відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Читати далі

Штатний розпис: розроблення, форма, поради, приклади

Згідно ч. 3 cт. 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників, штатний розпис.

У п. 1 ч. 1 cт. 40 Кодексі законів про працю України передбачає, що трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані за ініціативою власника або уповноваженого ним органу у разі змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників. І так скорочення штату працівників без штатного розпису зробити неможливо, він є необхідним документом для звільнення працівників у зв’язки з вказаними умовами. Отже для дотримання норм трудового законодавства без штатного розпису не обійтися.

Читати далі

Судебные юрисдикции в новом процессуальном законодательстве Украины

Как известно, 30 ноября 2017 года состоялось первое заседание Пленума нового Верховного Суда, на котором, среди прочего, принято решение о начале работы Верховного Суда с 15 декабря нынешнего года. Со дня начала работы Верховного Суда вступит в силу и Закон Украины от 3 октября 2017 года № 2147-VIII «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и иные законодательные акты».

Из вышеуказанного следует, что с 15 декабря 2017 года судопроизводство по хозяйственным, гражданским и административным делам будет осуществляться по новым правилам. Разграничение компетенции судов по рассмотрению этих дел осуществлено посредством норм о юрисдикции, которые детально описывают спор, что должен рассматривать тот или иной суд. Такая потребность вызвана, прежде всего, практикой применения действующего процессуального законодательства, которое допускало случаи, когда дело рассматривалось, например, судами административной юрисдикции, а должно было рассматриваться судами юрисдикции общей.

Читати далі