Форма отчетности по транспортному налогу будет обновлена.

Среди прочего предлагается:

 • марку и модель транспортного средства (далее – ТС) указывать в отдельных графах (сейчас для этого предусмотрена одна графа);
 • исключить графу для указания номерного знака ТС;
 • добавить графу для указания типа горючего (напомним, что с 2017 года тип горючего учитывается при определении среднерыночной стоимости легковых автомобилей с целью обложения последних транспортным налогом).

Кроме того, в случае утверждения обнародованных изменений, из формы отчетности будут исключены строки для указания размеров занижения (недоплаты) и завышения (переплаты) налогового обязательства по налогу.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства фінансів України
«Про внесення змін до форми Податкової декларації
з транспортного податку»

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Порядок справляння транспортного податку встановлено розділом ХII Податкового кодексу України (далі – Кодекс). Зокрема, підпунктом 267.6.4 пункту 267.6 статті 267 Кодексу визначено, що платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Чинна форма Податкової декларації з транспортного податку (далі – Декларація) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року № 415, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня  2015 року за № 474/26919.

Зміни до Декларації вносяться у зв’язку з набранням чинності Законом України від 21 грудня 2016 року №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», яким внесено зміни до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Кодексу в частині визначення об’єкта оподаткування. Зокрема, до критеріїв визначення вартості транспортного засобу включено тип пального.

З метою приведення форми Декларації у відповідність до Кодексу розроблено проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до форми Податкової декларації з транспортного податку».

 1. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу розроблено з метою приведення форми Декларації у відповідність до Кодексу шляхом затвердження нової форми Декларації.

Основним механізмом досягнення мети є прийняття запропонованого проекту нормативного акта.

 1. Правові аспекти

Правовідносини у зазначеній сфері регулюються Конституцією України, Кодексом, Положенням про Міністерство фінансів України.

 1. Фінансово – економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту наказу не потребує додаткових фінансових витрат з бюджету.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу підлягає погодженню з Державною регуляторною службою України,  Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною фіскальною службою України.

 1. Регіональний аспект

Проект наказу стосується суб’єктів господарювання – юридичних осіб, які є власниками транспортних засобів та відповідно до чинного законодавства подають податкову звітність з транспортного податку.

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не має впливу на регіональний розвиток.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

 1. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 1. Громадське обговорення

Проект наказу розміщений на офіційному веб-порталі Міністерства фінансів України та Державної фіскальної служби України для громадського обговорення.

 1. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери і не потребує відображення позиції уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

 1. Оцінка регуляторного впливу

Запровадження норм проекту наказу забезпечить приведення форми Декларації у відповідність до Кодексу, при цьому не впливатиме на порядок розрахунку транспортного податку.

 101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не вплине на ринок праці.

 1. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу надасть платникам транспортного податку під час заповнення Декларації додаткову можливість перевірити належність транспортного засобу до об’єктів оподаткування.

Міністр                                                                                               О. Данилюк         

Скачать текст проекта “О внесении изменений в форму Налоговой декларации по транспортному налогу (неофициальный текст)