Верховна Рада у другому читанні та в цілому прийняла законопроект № 6244, яким скоригує норми Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Інформацію поширила пресслужба Мінфіну.

Прийняті зміни передбачають:

– впровадження категорій груп материнського підприємства та його дочірніх підприємств (малі, середні та великі) для цілей консолідації, подання і оприлюднення фінансової звітності;

– звільнення від обов’язкового складання, подання і оприлюднення консолідованої фінансової звітності малих та середніх груп (крім груп, у складі яких є підприємства, що становлять суспільний інтерес) та консолідованого звіту про управління з метою спрощення ведення бізнесу та скорочення витрат підприємств.

Для забезпечення доступу користувачів до консолідованої фінансової звітності законопроект встановлює вимог до оприлюднення консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом.

Також деякі норми змінять вимоги до реквізитів первинних документів.

Орім того, у другому читанні прийнято законопроект № 7378, який звільнить від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану або стану війни. Відповідні зміни вносяться до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».

Оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, звіт про управління, консолідований звіт про управління, звіт про платежі на користь держави та консолідований звіт про платежі на користь держави дозволили упродовж трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неоприлюднення фінансової звітності.

В період воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його припинення чи скасування, звільнено юридичних осіб від відповідальності за порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо своєчасності та повноти оприлюднення фінансової звітності у повному обсязі на вебсторінці або вебсайті підприємства разом з відповідними аудиторськими звітами.

Джерело: https://www.mof.gov.ua/uk/news/verkhovna_rada_pidtrimala_zmini_do_zakonodavstva_pro_bukhgalterskii_oblik_spriamovani_na_praktichnu_realizatsiiu_ievropeiskikh_norm-3530