Ну что ж друзья, как и обещал делюсь прекрасным. Но для начала небольшой правовой ликбез, что бы было понятно о чем идет речь.

Так, статья 15 Налогового кодекса определяет плательщиков налогов как: «Платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом».