Більшість суб’єктів господарювання тісно дружать із ПДВ. Це означає, що із складанням та реєстрацією ПН вони знайомі не з чуток. У матеріалі ми узагальнили правила складання ПН.

Топ основних правил заповнення

Правило № 1: дата

Відповідно до п. 201.1 ПКУ ПН складається на дату виникнення ПЗ. Дата виникнення ПЗ, у свою чергу, визначається відповідно до норм ст. 187 ПКУ. У загальному випадку (п. 187.1 ПКУ) це дата «першої події» (відвантаження товару/надання послуги або отримання оплати). Проте існують інші варіанти (пп. 187.2–187.10, окремі положення підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ). Наприклад, у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів ПЗ виникають на дату зарахування оплати на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі (п. 187.7 ПКУ). Також зведені ПН дозволяють складати кінцем звітного періоду.

Крім цього, окремі платники ПДВ ведуть облік за «касовим» методом.

ДО ВІДОМА. Дата складання ПН заповнюється цифрами у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри). При цьому крапки, коми та інші розділові знаки в даті складання ПН не проставляються.

Правило № 2: мова

ПН заповнюються українською мовою (абз. 1 п. 4 Порядку № 1307 ).

ВИНЯТОК. У разі неможливого перекладу з іноземної мови торгової марки або найменування товару державною мовою та з метою збереження ідентифікації такого товару, в податковій накладній в графі 2 «Опис (номенклатура) товарів/послуг постачальника (продавця)» допускається зазначати назву торгової марки та у вигляді абревіатури номенклатуру товару без перекладу його державною мовою (категорія 101.16 ЗІР).

Правило № 3: рівняння на первинку

Наповнення ПН має корелювати із тим що міститься у первинних документах та договорі. Як мінімум це випливає із п. 44.1 ПКУ

Правило № 4: вартісні показники

Усі графи податкової накладної, що мають вартісні показники, заповнюються в гривнях з копійками (абз. 2 п. 4 Порядку № 1307). Але! Відповідно до п.п. 9 п. 16 Порядку № 1307 графа 11 «Сума податку на додану вартість» заповнюється у гривнях з копійками із зазначенням після коми до 6 знака включно. Крім цього, у графі 7 ціни на товари/послуги, що підлягають держрегулюванню, зазначаються з більш ніж двома знаками після коми. Зауважимо: податківці у цілому не проти зазначення великої кількості знаків після коми у цінових графах (категорія 101.16 ЗІР)

Правило № 5: порядковий номер

Порядковий номер ПН має містити лише цифрові значення (не повинен містити літер чи інших символів) та не може починатись на «0». Увага! Не допускається складання платником ПДВ за однією датою ПН з однаковим порядковим номером.

Ліве верхнє поле податкової накладної

У полі «Зведена податкова накладна» слід проставити відповідний код ознаки:

 • «1» — при нарахуванні ПЗ відповідно до п. 198.5 ПКУ;
 • «2» — при нарахуванні ПЗ відповідно до п. 199.1 ПКУ;
 • «3» — у разі складання зведених ПН, особливості заповнення яких викладені у п. 15 Порядку № 1307 (ПН на суму перевищення мінбази над фактичною ціною постачання);
 • «4» — у разі складання зведених ПН, особливості заповнення яких викладено в п. 19 Порядку № 1307 (ПН на ритмічні постачання).

Для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування, складаються окремі ПН, тобто при одночасному постачанні одному отримувачу (покупцю) як оподатковуваних товарів/послуг, так і таких, що звільнені від оподаткування, постачальник (продавець) складає окремі ПН. У ПН, складеній на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування ПДВ, у графі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» верхньої лівої частини робиться помітка «Без ПДВ».

У ПН, яка не надається покупцю, у полі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини (зазначається відповідний тип причини)» слід проставити позначку «Х» та зазначити відповідний тип причини (табл. 1).

Таблиця 1. Типи причин, з яких ПН не надається покупцю

Код

Ситуація

01

Збільшення компенсації вартості поставлених товарів/послуг.

Пояснення: таку ПН складають, якщо після постачання товарів/послуг покупцю — платнику ПДВ відбувається збільшення суми компенсації їх вартості, при цьому на дату такого збільшення у покупця анульовано реєстрацію платника ПДВ

02

Постачання неплатнику податку.

Пояснення: з метою складання ПН з типом причини «02» приналежність покупця до юросіб, ФОП чи звичайних фізосіб не є важливим. Роль грає лише його статус НЕплатника ПДВ

03

Постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізособам, які перебувають у трудових відносинах із платником ПДВ

04

Постачання у межах балансу для невиробничого використання

05

Ліквідація ОЗ за самостійним рішенням платника ПДВ

06

Переведення виробничих ОЗ до складу невиробничих

07

Вивезення товарів за межі митної території України

08

Постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткування ПДВ 

09

Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування ПДВ 

10

ПН складена під час анулювання реєстрації платника податку з метою визначення ПЗ за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку за якими були включені до складу ПК та не були використані в оподатковуваних операціях у межах госпдіяльності

11

ПН складена за щоденним підсумком операцій

12

ПН складена на постачання неплатнику, в якій зазначається назва покупця.

Пояснення. Цей код ставлять у разі постачання:

 • для власних потреб дипломатичних місій в Україні, а також для використання особами з числа дипперсоналу і членами їх сімей, які проживають разом з такими особами, товарів з оплатою в безготівковій формі і послуг, операції постачання яких відповідно до п. 197.2 ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ;
 • особі, не зареєстрованій платником ПДВ, товарів/послуг, постачання яких відповідно до ст. 211 ПКУ здійснюється в пільговому режимі і які отримуватимуться за кошти міжнародної технічної допомоги за проєктом (програмою) у рамках проведення операцій, пов’язаних з виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації і перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
 • особі, не зареєстрованій платником ПДВ, товарів/послуг, операції постачання яких звільнені від оподаткування ПДВ відповідно до п. 26 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ і які оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією в Україні

13

Використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності

14

ПН складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента

15

ПН виписані на перевищення мінбази ПДВ над фактичною вартістю постачання

Текстове поле перед табличною частиною

Якщо обидва контрагенти є платниками ПДВ, то у полях, передбачених для заповнення інформації щодо продавця/покупця, зазначаються їх дані відповідно до реєстраційних документів:

 • найменування юрособи/ПІБ ФОП. Зауважимо: абревіатуру «ФОП» зазначати не потрібно. Проте у разі її наявності в ПН не вважаємо це суттєвою помилкою;
 • індивідуальний податковий номер;
 • номер філії за необхідності;
 • податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта.

Проте в окремих випадках дане поле потребує особливого заповнення (див. табл. 2 та 3).

Таблиця 2. Особливості заповнення даних щодо постачальника та отримувача в окремих ПН

Ситуація

Що зазначають у ПН

у полі «Отримувач (покупець)»

у полі з ІПН покупця

у полі «Постачальник (продавець)»

у полі з ІПН продавця

1. Складаються зведені ПН на «компенсуючі» ПЗ за пп. 198.5 та 199.1 ПКУ (п. 11 Порядку № 1307)

Власне найменування, ПІБ (продавця)

Умовний ІПН «600000000000»

Власне найменування, ПІБ (продавця)

Власний ІПН

2. ПН, складена на операції (абз. 4 п. 12 Порядку № 1307):

 • з ліквідації ОЗ за самостійним рішенням платника податку;
 • переведення виробничих ОЗ до складу невиробничих;
 • постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізосіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку

Умовний ІПН «400000000000»

НЮАНС. Будьте уважні під час переведення виробничих ОЗ до складу невиробничих. Таку операцію можна як оформити звичайною ПН з умовним ІПН «400000000000», так і включити до зведеної — у такому разі умовний ІПН буде «600000000000».

3. ПН складено на постачання товарів/послуг неплатнику ПДВ (абз. 1 п. 12 Порядку № 1307)

«Неплатник»

Умовний ІПН «100000000000»

Власне найменування, ПІБ (продавця)

Власний ІПН

4. ПН складено за щоденними підсумками операцій (абз. 5 п. 14 Порядку № 1307)

5. Після постачання товарів/послуг покупцю — платнику ПДВ відбувається збільшення суми компенсації їх вартості, водночас на дату такого збільшення у покупця анульовано реєстрацію платника ПДВ (п. 13 Порядку № 1307)

6. ПН складено на операції вивезення товарів за межі митної території України (абз. 2 п. 12 Порядку № 1307)

Найменування (ПІБ) нерезидента і через кому — країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент)

Умовний ІПН «300000000000»

7. ПН складено одержувачем (покупцем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України (абз. 3 п. 12 Порядку № 1307)

У рядках, відведених для заповнення даних покупця, отримувач (покупець) зазначає власні дані

Зазначають найменування (ПІБ) нерезидента та через кому — країну, в якій зареєстрований продавець (нерезидент)

Умовний ІПН «500000000000»

8. ПН складено на суму перевищення:

 • ціни придбання товарів/послуг над сумою їх постачання;
 • звичайної ціни самостійно виготовлених товарів/послуг над сумою їх постачання;
 • балансової (залишкової) вартості необоротних активів над сумою їх постачання (п. 15 Порядку № 1307)

В усіх графах продавець зазначає власні дані

Примітка Також специфічні правила заповнення ПН, наприклад, при постачанні дипломатичним місіям в Україні, передбачає п. 10 Порядку № 1307. Умовний ІПН для покупця у такому випадку буде «200000000000». Проте оскільки це поодинокі операції у житті платників ПДВ, то детально на цьому не зупиняємося.

Таблиця 3. Особливості заповнення поля «Податковий номер платника податку <…>»

Контрагент

Наводять

Поле лишається порожнім

Зазначення даних щодо покупця

 • у разі постачання товарів/послуг платнику ПДВ;
 • у разі складання податкової накладної відповідно до п. 10 Порядку № 1307
 • у зведених ПН, складених на підставі пп. 198.5 та 199.1 ПКУ;
 • у ПН, складених на неплатника, у тому числі в ПН за щоденним підсумком операцій;
 • в експортних ПН;
 • у ПН за операціями з ліквідації ОЗ, переведення ОЗ до складу невиробничих, здійснення операцій з постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником ПДВ;
 • у ПН на збільшення ПЗ, якщо покупець втратив статус платника ПДВ

Зазначення даних щодо продавця

Постійно, незалежно від того, за якою операцією складається ПН/РК, за винятком ПН на послуги від нерезидента

У ПН на отримані від нерезидента послуги

НЮАНС. Також заповнюючи цей реквізит, слід урахувати такі моменти:

 • якщо покупцем/постачальником є філія, в ПН зазначають дані головного підприємства — платника ПДВ, а на те, що йдеться про філію, вказують дані в полі «номер філії»;
 • в ПН з мінбази зазначають власні дані продавця;
 • в ПН на послуги від нерезидента у рядках, відведених для заповнення даних покупця, отримувач (покупець) зазначає власні дані.

Розділ Б табличної частини

Далі розглянемо, яким чином заповнювати розділ Б табличної частини ПН (див. табл. 4 нижче). Зауважимо: у комірках, які не підлягають заповненню, жодні символи у тому числі приховані (абзацний відступ, пробіл), нулі та прочерки не проставляють. Потім при необхідності зареєструвати РК до такої ПН у вас можуть виникнути проблеми.

Таблиця 4. Заповнення розд. Б табличної частини ПН: рядок за рядком

Графа/рядок

Коментар

Графа 2 «Номенклатура товарів/послуг продавця»

Існують кілька варіантів заповнення цієї графи залежно від виду ПН, яка складається. Так:

 1. у звичайних ПН зазначають номенклатуру товарів/послуг, що постачаються відповідно до первинних документів та договорів;
 2. у ПН з мінбази зазначають номенклатуру товарів/послуг та в дужках «перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до ст. 188 і 189 ПКУ, над фактичною ціною постачання»;
 3. у зведених ПН, які складені за пп. 198.5 та 199.1 ПКУ, зазначають дати складання та порядкові номери вхідних ПН, складених під час постачання товарів/послуг, необоротних активів, які використовується в операціях, визначених пп. 198.5 та 199.1 ПКУ;
 4. у ПН, складеній в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції оператором інвестору відповідно до п.п. «а» п. 337.4 ПКУ, зазначають «розподіл сум податкового кредиту за багатосторонньою угодою про розподіл продукції»

Графа 3 «Код»:

Графа 3.1 «товару згідно з УКТ ЗЕД»

Наводять код товару згідно з УКТ ЗЕД (заповнюють у разі постачання товару). Причому код товару за УКТ ЗЕД зазначають суцільним порядком без будь-яких розділових знаків (пробілів, крапок тощо).

ДО ВІДОМА. За товарами, коди яких відсутні у класифікаторі, ДФС визначає умовні коди товарів. Актуальний Довідник умовних кодів товарів доступний на офіційному веб-порталі ДПС (tax.gov.ua). Також див. табл. 5.

Крім цього, платник ПДВ має обов’язково пам’ятати, що код УКТ ЗЕД для підакцизних та імпортних товарів (на всіх етапах постачання) слід зазначати повністю, тобто вказувати 10 цифр.

У свою чергу коди вітчизняної непідакцизки можна вказувати на рівні перших 4 цифр. Цим послабленням радимо користуватися, з метою мінімізації помилок

Графа 3.2 «ознака імпортованого товару3»

Проставляють позначку «Х» у разі постачання імпортного товару.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Цю позначку проставляють на всіх етапах постачання імпортного товару.

Графа 3.3 «послуги згідно з ДКПП»

Наводять код послуги згідно з ДКПП (заповнюють у разі постачання послуги). Код вказують суцільним порядком із крапками. При цьому достатньо лише перших 4 цифр коду.

Зауважимо: на рівні перших 4 цифр код послуги за ДКПП співпадає із видом діяльності за КВЕД-2010

«Одиниця виміру товару/послуги»:

Графа 4 «умовне позначення (українське)»

Графи 4 та 5 заповнюють відповідно до КСПОВО, чинного на дату складання ПН.

У гр. 4 зазначають умовне позначення відповідної назви одиниці вимірювання/обліку (українське), зазначеної у КСПОВО. У гр. 5 — код відповідної одиниці вимірювання/обліку, зазначений у КСПОВО.

Якщо товар/послуга, що постачається, має одиницю обліку, яка відсутня у КСПОВО, у гр. 4 зазначають умовне позначення одиниці вимірювання такого товару/послуги, яке використовується для обліку та відображається у первинних документах. Водночас гр. 5 у такому разі не заповнюють.

Визначитися із одиницями виміру вам допоможуть первинні документи.

НЮАНС. У ПН, складених на підставі пп. 198.5 та 199.1 ПКУ, в гр. 4 зазначають умовне позначення «грн», а гр. 5 не заповнюють.

Графа 5 «код»

Графа 6 «Кількість (об’єм, обсяг)»

Вказують кількість (об’єм, обсяг) постачання товарів/послуг

Графа 7 «Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість»

Зазначають ціну постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ

Графа 8 «Код ставки»

Зазначають код ставки:

 • «20» — у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою — 20 %;
 • «7» — у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню за ставкою 7 %;
 • «901» — у разі здійснення операцій з вивезення товарів за межі митної території України, що підлягають оподаткуванню за ставкою 0 %;
 • «902» — у разі здійснення операцій з постачання на митній території України товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню за ставкою 0 %;
 • «903» — у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування

Зауважимо: завдяки законопроекту від 15.06.2020 р. № 3656 (знаходиться на підписі у Президента) має з’явитися також ставка 14 %. Очікуємо незначні зміни до розд. А податкової накладної

Графа 9 «Код пільги4»

Заповнюють у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування ПДВ.

Код пільги визначають згідно з Довідниками податкових пільг (Довідник податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, або Довідник інших податкових пільг), які затверджені ДПС станом на дату складання ПН.

У разі здійснення пільгових операцій, які не внесені до Довідників податкових пільг (у зв’язку з введенням нової пільги) станом на дату складання ПН, у гр. 9 проставляють умовний код «99999999», а у відведеному полі в примітці 3 до ПН вказують відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи ПКУ та/або міжнародного договору (угоди), якими передбачено звільнення від оподаткування ПДВ

Графа 10 «Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість»

Вказують загальний обсяг постачання без ПДВ.

У зведених ПН за пп. 198.5 та 199.1 ПКУ вказують вартість (частина вартості) товару/послуги, необоротного активу, на яку нараховується ПДВ за ставкою 20 або 7 %.

У мінбазній ПН сюди відповідно потрапить загальна сума перевищення мінбази над ціною постачання

Графа 11 «Сума податку на додану вартість»

Заповнюють у всіх випадках, коли за здійсненою операцією нараховується сума ПДВ за ставкою 20 або 7 %.

Своєю чергою, ця графа залишається порожньою у разі здійснення:

 • операцій, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою (у гр. 8 розд. Б ПН має зазначатися код ставки «901» або «902»);
 • операцій, звільнених від оподаткування (гр. 8 розд. Б ПН, відповідно, має зазначатися код ставки «903» та у гр. 9 розд. Б ПН має бути вказаний код відповідної пільги з ПДВ згідно з Довідниками податкових пільг)

Графа 12 «Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника»

Заповнюють виключно платники ПДВ — сільгосптоваровиробники у разі здійснення ними операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених п. 161.3 ст. 161 Закону № 1877 

. У цій графі буде зазначатися код виду діяльності відповідно до пп. 161.3.1–161.3.16 ст. 161 Закону № 1877, за результатами якої виготовлено товар, що постачається, у форматі: 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, які тотожні вищенаведеним підпунктам

Примітка 1 У ПН, складених на ПЗ за згідно з пп. 198.5 і 199.1 ПКУ, гр. 3.1, 3.2, 3.3, 5–9, 11 не заповнюють.

Примітка 2 У ПН з мінбази гр. 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 11 не заповнюють.

Таблиця 5. Умовні коди товарів для заповнення графи 3.1 ПН

Умовний код

Назва

00101

Житловий будинок

00102

Будівля

00103

Квартира

00104

Житлове приміщення

00105

Садовий будинок

00106

Дачний будинок

00107

Домоволодіння

00108

Житлова будівля

00109

Будинок

00110

Гараж

00111

Кімната

00112

Комплекс

00113

Нежиле приміщення

00114

Нежитлова будівля

00115

Нежитлове приміщення

00116

Споруда

00117

Приміщення

00118

Єдиний майновий комплекс

00119

Цілісний майновий комплекс

00120

Інше

00201

Об’єкт незавершеного будівництва

00301

Земельна ділянка

00401

Теплова енергія

00402

Пар

00403

Повітря охолоджене

00404

Повітря кондиційоване

00405

Вода, крім води, яка класифікується в товарних позиціях 2201, 2202 УКТ ЗЕД

00502

Програмна продукція

Розділ А табличної частини

До розділу А ПН (ряд. I–X) вносять узагальнюючі дані за операціями, на які складається така ПН, а саме:

 • у ряд. I зазначають загальну суму коштів, що підлягають сплаті з урахуванням ПДВ;
 • у ряд. II–IV зазначають суми ПДВ, нараховані з огляду на обсяги постачання, зазначені в ряд. V та VI;
 • у ряд. V–IX зазначають загальні обсяги постачання товарів/послуг у розрізі кодів ставок, зазначених у гр. 8 розд. Б ПН.

Водночас слід враховувати такі особливості:

 • у «компенсуючих» ПН за пп. 198.5 та 199.1 ПКУ ряд. VII–IX не заповнюють;
 • у ПН, складених на операції, звільнені від оподаткування ПДВ, ряд. II–VIII не заповнюють;
 • до розділу А ПН також вносять дані щодо зворотної (заставної) тари. Вартість тари визначається у договорі (контракті) як зворотна (заставна) і не включається до бази оподаткування, а зазначається в ряд. X як загальна сума коштів, що підлягають сплаті.

Автор: Олександра Паненко, консультант

Джерело: Статтю взято з газети “Професійний бухгалтер” № 5/2021