ФОП, у т. ч. єдинники, подають до податкових органів Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ (далі – Звіт) самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітним періодом. Якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний, святковий день чи інший неробочий день, то останнім днем подання Звіту вважають перший після нього робочий день. Звітний період -календарний рік. Про це нагадують фахівці Головного управління ДПС у м. Києві.

Звіт подають за формою № Д5 згідно з додатком 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435із зазначенням типу форми “початкова”.

Графу 3 таблиці 1 додатка 5 Звіту, а саме “Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації/Самостійно визначена сума доходу/Частка розподіленого доходу” заповнюють таким чином:

– ФОП на загальній системі оподаткування вказують чистий оподатковуваний дохід (прибуток), зазначений у податковій декларації. В рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначається середньомісячний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом ділення річного чистого доходу (прибутку) на кількість місяців, протягом яких такий платник перебував на обліку як платник єдиного внеску;

– ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, вказують самостійно визначену суму доходу. В рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначається сума доходу, яка не може бути меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць.