Починаючи із 16.02.2022 року діятимуть змінені формі податкової накладної та розрахунку коригування, які скориговані наказом Мінфіну від 17.01.2022 р. № 15. Про деталі цих новацій ми сповіщали у новині.

Тепер же ДПС розмітила в Реєстрі форм електронних документiв е-формати оновленої податкової накладної:

– J1201113, J1201213 – для юросіб;

– F1201113, F1201213 – для фізосіб.

Реєстр форм електронних документiв

1. PDF_ALL архів електронних форм документів податкової звітності у форматі PDF
2. XSD_ALL архів схем контролю XML-документів
3. Common_types Загальний опис типів полів, які використовуються в схемах контролю (XSD файлів). Обов’язковий файл для формування звітності у форматі XML.
№ з/п. Iдентифiкатор форми Перелiк додаткiв Назва форми звiтностi Документ, що регламентує впровадження Документ ф/ ю особи Термiни подання звiтiв Перiод, в який заноситься звiт Дата внесення останнiх змiн

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

1 J0100121 J0110321, J0110621, J0111321, J0111421, J0111521, J0111621, J0111721, J0111821, J0112021, J0112821, J0114421, J0114521, J0114621, J0114721 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (з додатками) Наказ Міністерства фінансів України 20.10.2015 № 897, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 11.11.2015 за № 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 467) зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 29.10.2020 № 649 Ю щоквартально протягом 40 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, півріччя, трьох кварталів; протягом 60 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року І квартал, півріччя, три квартали, рік 04.02.2022
2 J0100521 J0150321, J0150621, J0151321, J0151421, J0151521, J0151621, J0151721, J0151821, J0152021, J0152821, J0154421, J0154521, J0154621, J0154721 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (для виробників сільськогосподарської продукції) Наказ Міністерства фінансів України 20.10.2015 № 897, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 11.11.2015 за № 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 467) зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 317 Ю щорічно протягом 60 днів що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року рік річний податковий (звітний) період починається з 1 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року 04.02.2022
3 J0100921 J0190321, J0190621, J0191321, J0191421, J0191521, J0191621, J0191721, J0191821, J0192021, J0192821, J0194421, J0194521, J0194621, J0194721 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (для інститутів спільного інвестування) Наказ Міністерства фінансів України 20.10.2015 № 897, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 11.11.2015 за № 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 467) зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 317 Ю щоквартально протягом 40 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, півріччя, трьох кварталів; щорічно протягом 60 днів що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року І квартал, півріччя, три квартали, рік 04.02.2022
4 J0101911 J0119711, J0119811 Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій Наказ Міністерства фінансів України 17 червня 2016 року № 553, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.07.2016 № 932/29062 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року № 469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.05.2017 р. за № 653/30521) Ю щорічно протягом 60 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року за місяць протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (подається у разі порушення вимог п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України) рік, місяць 04.02.2022
5 J0102003 J0102103 Заява про застосування спрощеної системи оподаткування Наказ Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 308, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.09.2019 за № 1054/3425 Ю місяць без терміна подання місяць 04.02.2022
6 J0103507 Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) Наказ Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.07.2015 за № 799/27244 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.03.2017 N 369 Ю щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу квартал, півріччя. 9-місяців, рік 04.02.2022
7 J0103804 J0138104 Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи Наказ Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.07.2015 за N 799/27244 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2020 № 752 Ю не пізніше 20 лютого рік 04.02.2022
8 J0104702 J0147101, J0147201 Звіт про контрольовані операції Наказ Міністерства фінансів України від 11.11.2013 № 669, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.12.2013 за № 2190/24722 Ю до 1 жовтня року, наступного за звітним рік (починаючи з 2013 року по 2014 рік) 04.02.2022
9 J0104705 J0147105, J0147205 Звіт про контрольовані операції Наказ Міністерства фінансів України від 18.01.2016 № 8 (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 468, від 10.06.2019 № 242) Ю до 1 жовтня року, наступного за звітним рік 04.02.2022
10 J0104706 J0147106, J0147206 Звіт про контрольовані операції Наказ Міністерства фінансів України від 18.01.2016 № 8 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 31.12.2020 № 841) Ю до 1 жовтня року, наступного за звітним рік (подається з 01.07.2021) 04.02.2022
11 J1610101 Повідомлення про виявлення факту, що свідчить про володіння фізичною (юридичною) особою – резидентом України часткою в іноземній юридичній особі підпункт 392.6.3 пункту 392.6 статті 392 Податкового кодексу України Ю місяць без терміна подання місяць 04.02.2022
12 J1800101 Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2020 № 839, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.03.2021 за № 278/35900 Ю до 1 жовтня року, наступного за звітним рік (подається з 01.08.2021) 04.02.2022
13 J1800102 Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній Наказ Міністерства фінансів України від 27.08.2021 № 484, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.09.2021 за № 1236/36858 Ю до 1 жовтня року, наступного за звітним рік 04.02.2022
14 J1800201 J1820101, J1820201 Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2020 № 764, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.02.2021за № 155/35777 Ю 04.02.2022
15 J0147703 Повідомлення про укладання форвардного, ф’ючерсного контракту або контракту на здійснення операцій з сировинними товарами Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2020 № 840, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2021 за № 95/35717 Ю місяць без терміна подання місяць 04.02.2022
16 J0105002 Звіт про нарахування податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, виплати щомісячної грошової компенсації втрат у зв’язку з утриманням цього податку Постанова Кабінету Міністрів України від 15 січня 2004 року № 44 Ю не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал 04.02.2022
17 J0108001 Податкова декларація зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1026, зареєстрований у Міністерстві юстиції України України від 12.01.2011 №29/18767 Ю щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем місяць 04.02.2022
18 J0108208 J0118208 Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (для платника, на якого поширюється стаття 111 Закону України “Про управління об’єктами державної власності”) Наказ Міністерства фінансів України від 12.01.2021 № 4, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 березня 2021 р. за № 264/35886 Ю щоквартально протягом 40 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, півріччя, трьох кварталів; протягом 60 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року І квартал, півріччя, три квартали, рік 04.02.2022
19 J0108302 Звіт про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2011 №1685, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за №1529/20267 (із змінами і доповненнями, внесеними Наказом Міністерства фінансів України від 26.09.2012 року № 1032) Ю щоквартально протягом 40 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, півріччя, трьох кварталів; протягом 60 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року квартал, півріччя. 9-місяців, рік 04.02.2022
20 J0108408 J0118408 Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (для платника, на якого поширюється стаття 11 Закону України “Про управління об’єктами державної власності”) Наказ Міністерства фінансів України від 12.01.2021 № 4, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.03.2021 за № 264/35886 Ю щорічно до 01 липня року наступного за звітним рік 04.02.2022
21 J0109102 Спрощена податкова декларація з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 592 Ю щорічно протягом 60 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року рік 04.02.2022
22 J0109202 Спрощена податкова декларація з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (основна діяльність – виробництво сільськогосподарської продукції) (з позначкою спрощена податкова декларація платника податку, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції) Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 592 Ю щорічно протягом 60 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року рік 04.02.2022
23 J0109301 J0193101, J0193201, J0193301, J0193401, J0193501, J0193601 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції Наказ Міністерства фінансів України від 09.06.2021 № 332, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.08.2021 № 1038/36660 Ю щоквартально за кожний звітний податковий квартал – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду – кварталу І квартал, ІІ квартал, ІІІ квартал, IV квартал 04.02.2022
24 J1104302 Звіт про цільове використання сировини, матеріалів, предметів, устаткування та обладнання, звільнених від обкладання ввізним митом, і устаткування та обладнання, звільнених від обкладання податком на додану вартість (на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області) Наказ ДПА України, Державної митної служби України від 07.04.1999 № 188/204, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.1999 № 268/3561 (із змінами і доповненнями, внесеними Наказом ДПА України та Державної митної служби України від 04.01.2002 № 5/7) Ю щомісячно до 15 числа місяця, наступного за звітним місяць 04.02.2022

ПДВ і АКЦИЗ

ПДВ

25 J0200123 J0200523, J0215223, J0200623, J0299823, J0299323, J0215723, J0215823, J0215323 Податкова декларація з податку на додану вартість Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.03.2021 № 131, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.03.2021 за № 310/35932) Ю щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем місяць 04.02.2022
26 J0215401 Повідомлення про зміни реквізитів рахунку платника податків, зазначеного в раніше поданій заяві про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4), на який платник податків виявив бажання отримати бюджетне відшкодування, що відбулись в особи, яка виключена з реєстру платників податку на додану вартість наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2020 № 734, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2021 за № 100/35722 Ю місяць без терміна подання місяць 04.02.2022
27 J0215523 Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.03.2021 № 131, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.03.2021 за № 310/35932) Ю щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем місяць 04.02.2022
28 J0215623 Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування Додаток 1 до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість (пункт 9 розділу III) Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.03.2021 № 131, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.03.2021 за № 310/35932) Ю щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем місяць 04.02.2022
29 J0215923 ЗАЯВА про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України Додаток 2 до Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість (пункт 9 розділу III) Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.03.2021 № 131, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.03.2021 за № 310/35932) Ю щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем місяць 04.02.2022
30 J0217023 Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.03.2021 № 131, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.03.2021 за № 310/35932) Ю до початку перевірки податковим органом місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал 04.02.2022
31 J0299102 Інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою), Додаток 8 до “Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги” Постанова Кабінету Міністрів України вiд 15 лютого 2002 № 153 із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України вiд 04 липня 2012 року № 623 Ю щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем місяць 04.02.2022
32 J0299202 Інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) в рамках проведення операцій, пов’язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги у пільговому режимі оподаткування, Додаток 9 до “Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги” Постанова Кабінету Міністрів України вiд 15 лютого 2002 № 153 із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України вiд 04 липня 2012 року № 623 “ Ю щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем місяць 04.02.2022

АКЦИЗ

33 J0206408 Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту» Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470 Ю щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним місяць 04.02.2022
34 J0206508 Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв» Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470 Ю щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним місяць 04.02.2022
35 J0206602 Розрахунок прогнозної потреби спирту Наказ ДПА України від 29.10.2002 №515 Ю щоквартально 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал 04.02.2022
36 J0206705 Довідка про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції. Наказ ДПА України від 19.04.11 № 224 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 567/19305 Ю при поданні авальованого податкового векселя місяць 04.02.2022
37 J0206805 Довідка про цільове використання спирту Наказ ДПА України від 19.04.11 № 224 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 567/19305 Ю протягом терміну, на який видано авальований податковий вексель, але не більше 90 днів місяць 04.02.2022
38 J0207704 Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (дата запровадження з 15 числа місяця) Наказ Міністерства фінансів України від 25.03.2015 № 359, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.04.2015 за № 413/26858 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 15.04.2021 № 218) Ю щомісячно не пізніше ніж 10 число місця запровадження ціни місяць (запровадження ціни) 04.02.2022
39 J0208206 Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі» Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 № 49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470 (у редакції наказу МФУ від 10.11.2016 року № 943, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.03.2017 за № 282/30150) Ю щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним місяць 04.02.2022
40 J0208305 Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів» Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470 Ю щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним місяць 04.02.2022
41 J0208405 Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі» Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470 (у редакції наказу МФУ від 10.11.2016 № 943, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.03.2017 за № 282/30150) Ю щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним місяць 04.02.2022
42 J0208602 Довідка про отримання спирту етилового Наказ ДПА України, МОЗ України від 26.07.2005 №230/377, зареєстрований у Міністерстві юстиції України України 10.08.2005 №877/11157 (у редакції Наказу ДПА України від 04.05.2006 №248/258) Ю в терміни місячної звітності місяць 04.02.2022
43 J0208904 Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (дата запровадження з 1 числа місяця) Наказ Міністерства фінансів України від 25.03.2015 № 359, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.04.2015 за № 413/26858 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 15.04.2021 № 218) Ю щомісячно не пізніше ніж 25 числа місця, що передує місяцю запровадження ціни місяць (запровадження ціни) 04.02.2022
44 J0209508 J0295008, J0298408, J0298508, J0298608,J0295108, J0295208, J0295308, J0295408, J0295508, J0295608, J0295708, J0295808, J0295908, J0296008, J0298108, J0298208, J0298308 Декларація акцизного податку Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 р. за № 105/26550 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.09.2016№ 841) (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2020 № 747, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.02.2021 за № 145/3576) Ю щомісячно протягом 20 днів місяця, наступного за звітним місяць 04.02.2022
45 J0209902 Заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2020 р. за № 1241/35524 Ю місяць без терміна подання місяць 04.02.2022
46 J0210903 Заявка на поповнення (коригування) залишку пального Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2020 р. за № 1241/35524 Ю місяць без терміна подання місяць 04.02.2022
47 J0210301 Довідка про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.06.2019 № 248, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 червня 2019 р. за № 676/33647 Ю відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 27 листопада 2018 року № 944 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 18 червня 2019 року № 248) місяць 04.02.2022
48 J0210401 Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.06.2019 № 248, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 червня 2019 р. за № 676/33647 Ю відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 27 листопада 2018 року № 944 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 18 червня 2019 року № 248) місяць 04.02.2022
49 J0210501 Акт інвентаризації обсягів залишку спирту етилового станом на початок дня 01 липня 2019 року (проект форми для розробників програмних забезпечень) Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2019 № 291 “Про затвердження форми акта проведення інвентаризації обсягів залишку спирту етилового, Порядку його заповнення та подання” Ю до 22.07.2019 включно місяць 04.02.2022
50 J0210602 Довідка про витратоміри-лічильники обсягу виробленого спирту етилового та/або обсягу виробленої продукції Наказ Міністерства фінансів України від 27.01.2021 № 43, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.04.2021 за № 425/36047 Ю 04.02.2022
51 J0210702 Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків спирту на акцизному складі виробника спирту та/або виробника окремих видів продукції Наказ Міністерства фінансів України від 27.01.2021 № 43, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.04.2021 за № 425/36047 Ю 04.02.2022

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ

52 J0301207 J0311207 Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів Наказ Міністерства фінансів України від 09 липня 2015 року № 636, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 липня 2015 року за № 912/27357 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2019 року № 550) Ю щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу квартал, півріччя. 9-місяців, рік 04.02.2022
53 J0302105 J0312105, J0312205 Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Наказ Міністерства фінансів України від 10.04.2015 № 408 , зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.04.2015 за № 479/26924 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 № 897) Ю щорічно в термін до 20 лютого рік 04.02.2022
54 J0303308 Розрахунок частки сiльськогосподарського товаровиробництва Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 26.12.2011 № 772, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.04.2012 за № 510/20823 (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.03.2013 № 205 від 02.12.2015 № 461, від 29.03.2016 № 108, від 17.05.2017 № 245, від 16.03.2018 № 142). Ю не пізніше 20 лютого поточного року рік 04.02.2022
55 J0303505 J0313505 Податкова декларація з туристичного збору Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2015 № 636, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.07.2015 за № 912/27357 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 08.05.2019 № 186) Ю щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал 04.02.2022
56 J0303602 Податкової декларації з транспортного податку Наказ Міністерства фінансів України від 10.04.2015 № 415, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 474/26919 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27.06.2017 № 595 Ю щорічно в термін до 20 лютого рік 04.02.2022

РЕСУРСНІ ПЛАТЕЖІ

57 J0600502 Звiт про використання води. Форма N 2-ТП (Водгосп) Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 квітня 2015 р. за N 382/26827 Ю в термін до 40 днів після ІV кварталу рік 04.02.2022
58 J0601402 Розрахунок платежiв за спецiальне використання рибних та iнших водних живих ресурсiв Наказ Держкомiтету рибного господарства України , Мiнекономiки України, Мiнiстерства фiнансiв України, Мiнекобезпеки України i ДПА України вiд 24.12.1999 за № 167/156/299/300/650 , зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 14.01.2000 за № 17/4238 Ю щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал 04.02.2022
59 J0602006 Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) Наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2015 №560, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.06.2015 за № 783/27228 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2017 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.02.2017 за № 225/30093) Ю не пізніше 20 лютого, в терміни подання місячної звітності починаючи з 01.01.2016 рік, місяць 04.02.2022

РЕНТНІ ПЛАТЕЖІ

60 J0800106 J0810106, J0810306, J0810506, J0810606, J0810706, J0810806, J0810906 Податкова декларація з рентної плати (квартальна) Наказ Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року № 719, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 року за № 1051/27496 (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 21 серпня 2018 року № 707) Ю щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал 04.02.2022
61 J0800205 J0820205, J0820405, J0821005, J0821105 Податкова декларація з рентної плати (місячна) Наказ Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року № 719, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 року за № 1051/27496 (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 21 серпня 2018 року № 707) Ю щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним місяць 04.02.2022
62 J0803501 J0813501 Розрахунок збору на соцiально-економiчну компенсацiю ризику населення, яке проживає на територiї зони спостереження Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 травня 2010 року № 352 Ю щомісячно до 20 числа місяця наступного за звітним місяць 04.02.2022

ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ

63 J1201013 J1201113, J1201213 Податкова накладна Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.01.2022 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.02.2022 за № 129/37465) Ю не пізніше 15 календарних днів наступних за датою їх складання місяць 04.02.2022
64 J1203002 J1203102 Акцизна накладна з розрахунком коригування показників до акцизної накладної Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2016 № 218 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.04.2017 № 452) Ю не пізніше 15 календарних днівнаступних за датою їх складання місяць 04.02.2022
65 J1203202 Акцизна накладна форми “П” Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2020 р. за № 1241/35524 Ю не пізніше 15 календарних днів наступних за датою їх складання, з урахуванням термінів, які визначені п. 231.6 ст. 231 Податкового кодексу місяць 04.02.2022
66 J1203302 Розрахунок коригування акцизної накладної форми “П” Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2020 р. за № 1241/35524 Ю не пізніше 15 календарних днів наступних за датою їх складання, з урахуванням термінів, які визначені п. 231.6 ст. 231 Податкового кодексу місяць 04.02.2022
67 J1203402 Акцизна накладна форми “С” Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2020 р. за № 1241/35524 Ю не пізніше 15 календарних днів наступних за датою їх складання, з урахуванням термінів, які визначені п. 231.6 ст. 231 Податкового кодексу місяць 04.02.2022
68 J1203502 Розрахунок коригування акцизної накладної форми “С” Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2020 р. за № 1241/35524 Ю не пізніше 15 календарних днів наступних за датою їх складання, з урахуванням термінів, які визначені п. 231.6 ст. 231 Податкового кодексу місяць 04.02.2022
69 J1204101 Товарно-транспортна накладна на переміщення спирту етилового Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 28.04.2005 № 154, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 липня 2005 р. за № 817/11097 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства інфраструктури України від 02.09.2013 № 657 Ю по мірі необхідності місяць 04.02.2022
70 J1204201 Товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 28.04.2005 № 154, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 липня 2005 р. за № 817/11097 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства інфраструктури України від 02.09.2013 № 657 Ю по мірі необхідності місяць 04.02.2022

ІНШІ ПОДАТКИ

71 J0302004 J0320104, J0320204, J0320304, J0320404, J0320504, J0320604 Податкова декларація екологічного податку Наказ Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 715, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за № 1052/27497 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2016 № 1177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2017 року за № 116/29984) із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 13 травня 2017 року № 495, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 травня за № 675/30543 Ю щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал 04.02.2022
72 J0500102 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) Наказ ДПА України від 29.09.2003 № 451 “Про затвердження форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку “ Ю щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал (починаючи з 1 кварталу 2004 року по 4 квартал 2010 року) 04.02.2022
73 J0500107 J0510107, J0510207, J0510307, J0510407, J0510507, J0510607 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску Наказ Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.12.2020 за № 1304/35587 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 15.12.2020 № 773) Ю щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал 04.02.2022
74 J0500203 Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 №13, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.02.2016 за № 220/28350 Ю щомісячно, протягом 15 днів після закінчення звітного періоду місяць 04.02.2022
75 J0525002 Довідка про використані розрахункові книжки за ______ місяць __ року Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 №13, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.02.2016 за № 220/28350 Ю щомісячно, протягом 15 днів після закінчення звітного періоду місяць 04.02.2022
76 J0500602 ІНФОРМАЦІЯ суб’єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтерів), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди) Наказ Міністерства фінансів України від 13.05.2017 № 497, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.06.2017 за № 700/30568 Ю щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу 1-й, 2-й, 3-й квартал, рік 04.02.2022
77 J3001002 Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2021 року № 1392) Ю по мірі необхідності місяць 04.02.2022

ЗВІТНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

78 F0100111 F0111211, F0111411, F0111611, F1360102 Податкова декларацiя про майновий стан i доходи (для підприємців) Наказ Міністерства фінансів України від 02.10.2015 року № 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25.04.2019 № 177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.07.2019 за № 728/33699) Ф щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу 1-й, 2-й, 3-й квартал, рік 04.02.2022
79 F0100112 F0111212, F0111412, F0111612, F0111812, F0111912, F1360102 Податкова декларація про майновий стан і доходи (для підприємця або особи, яка припинила підприємницьку діяльність протягом звітного року) Наказ Міністерства фінансів України від 02.10.2015 року № 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 783, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2020 за № 1295/35578) Ф щорічно протягом 40 днів після закінчення звітного року 1-й, 2-й, 3-й квартал для уточнюючих за звітні періоди до 2022 року щомісячно протягом 20 днів після закінчення звітного місяця рік 1-й, 2-й, 3-й квартал (для періодів до 2022 року) місяць (форма подається з 01.01.2022) 04.02.2022
80 F0100211 F0121211, F0121411, F0121611, F1360102 Податкова декларацiя про майновий стан i доходи (для громадян та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність) Наказ Міністерства фінансів України від 02.10.2015 року № 859, зареєстрований у Міністерстві фінансів України 26.10.2015 № 1298/27743 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25.04.2019 № 177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.07.2019 за № 728/33699) Ф щорічно до 1 травня до 31 грудня наступним за звітним роком (податкова знижка) 04.02.2022
81 F0100212 F0121212, F0121412, F0121612, F0121812, F0121912, F1360102 Податкова декларація про майновий стан і доходи (для громадянина або особи, яка заявляє право на податкову знижку, або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність / члени ФГ або припинено незалежну – професійну діяльность / втрачено статус члена ФГ або закінчено термін дії договору про добровільну участь протягом звітного року) Наказ Міністерства фінансів України від 02.10.2015 року № 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 783, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2020 за № 1295/35578) Ф щорічно до 1 травня (для податкової знижки до 31 грудня) року наступного за звітним роком щомісячно протягом 20 днів після закінчення звітного місяця рік місяць (форма подається з 01.01.2022) 04.02.2022
82 F0100412 F0141912, F0142012, F0142112 Податкова декларація про майновий стан і доходи (довідкова) Наказ Міністерства фінансів України від 02.10.2015 року № 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 783, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2020 за № 1295/35578) Ф з першого числа звітного місяця без обмеження граничного строку подання місяць (форма подається з 01.01.2022) 04.02.2022
83 F0100721 F0171521, F0171721 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (з додатками) Наказ Міністерства фінансів України від 02.10.2015 року № 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 783, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2020 за № 1295/35578) Ф щоквартально протягом 40 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, півріччя, трьох кварталів квартали; протягом 60 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року І квартал, півріччя, три квартали, рік 04.02.2022
84 F0102003 F0102103 Заява про застосування спрощеної системи оподаткування Наказ Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 308, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.09.2019 за № 1054/3425 Ф місяць без терміна подання місяць 04.02.2022
85 F0103405 F0134105 Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця (1, 2 група – річна) Наказ Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 09.12.2020 року № 752, зареєстрованого в Міністерства фінансів України 28.12.2020 за № 1303/35586) Ф щорічно рік (подається з 01.04.2021) 04.02.2022
86 F0103307 F0133107 Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця (3 група – квартальна) Наказ Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 09.12.2020 року № 752, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2020 за № 1303/35586) Ф щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу І квартал, півріччя, три квартали, рік (подається з 01.04.2021) 04.02.2022
87 F0103804 F0138104, F0138204 Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи Наказ Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.07.2015 за N 799/27244 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2020 № 752 Ф не пізніше 20 лютого з першого числа звітного місяця без обмеження граничного строку подання рік місяць 04.02.2022
88 F0200123 F0200423, F0215223, F0200523, F0299823, F0299323, F0215723, F0215823, F0215323 Податкова декларація з податку на додану вартість Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.03.2021 № 131, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.03.2021 за № 310/35932) Ф щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем місяць 04.02.2022
89 F0215401 Повідомлення про зміни реквізитів рахунку платника податків, зазначеного в раніше поданій заяві про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4), на який платник податків виявив бажання отримати бюджетне відшкодування, що відбулись в особи, яка виключена з реєстру платників податку на додану вартість наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2020 № 734, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2021 за № 100/35722 Ф місяць без терміна подання місяць 04.02.2022
90 F0215523 Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.03.2021 № 131, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.03.2021 за № 310/35932) Ф щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем місяць 04.02.2022
91 F0217023 Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.03.2021 № 131, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.03.2021 за № 310/35932) Ф до початку перевірки податковим органом місяць (подання) 04.02.2022
92 F0215923 ЗАЯВА про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.03.2021 № 131, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.03.2021 за № 310/35932) Ф щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем місяць 04.02.2022
93 F0299102 Інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою), Додаток 8 до “Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги” Постанова Кабінету Міністрів України вiд 15 лютого 2002 № 153 із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України вiд 04 липня 2012 року № 623 Ф щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем місяць 04.02.2022
94 F0299202 Інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) в рамках проведення операцій, пов’язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги у пільговому режимі оподаткування, Додаток 9 до “Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги” Постанова Кабінету Міністрів України вiд 15 лютого 2002 № 153 із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України вiд 04 липня 2012 року № 623 Ф щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем місяць 04.02.2022
95 F0206408 Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту» Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470 Ф щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним місяць 04.02.2022
96 F0206508 Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв» Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470 Ф щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним місяць 04.02.2022
97 F0206705 Довідка про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції. Наказ ДПА України від 19.04.2011 № 224 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 567/19305 Ф при поданні авальованого податкового векселя місяць 04.02.2022
98 F0206805 Довідка про цільове використання спирту Наказ ДПА України від 19.04.2011 № 224 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 567/19305 Ф протягом терміну, на який видано авальований податковий вексель, але не більше 90 днів місяць 04.02.2022
99 F0208206 Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі» Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470 (у редакції наказу МФУ від 10.11.2016 № 943, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.03.2017 за № 282/30150) Ф щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним місяць 04.02.2022
100 F0208305 Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів» Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470 Ф щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним місяць 04.02.2022
101 F0208405 Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі» Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470 (у редакції наказу МФУ від 10 листопада 2016 року № 943, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 2017 року за № 282/30150) Ф щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним місяць 04.02.2022
102 F0209508 F0295008, F0298408, F0298508, F0298608,F0295108, F0295208, F0295308, F0295408, F0295508, F0295608, F0295708, F0295808, F0295908, F0296008, F0298108, F0298208, F0298308 Декларація акцизного податку Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 р. за № 105/26550 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.09.2016 № 841) (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2020 № 747, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.02.2021 за № 145/3576) Ф щомісячно протягом 20 днів місяця, наступного за звітним місяць 04.02.2022
103 F0208904 Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (дата запровадження з 1 числа місяця) Наказ Міністерства фінансів України від 25.03.2015 № 359, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.04.2015 за № 413/26858 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 15.04.2021 № 218) Ф щомісячно не пізніше ніж 25 числа місця, що передує місяцю запровадження ціни місяць (запровадження ціни) 04.02.2022
104 F0207704 Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (дата запровадження з 15 числа місяця) Наказ Міністерства фінансів України від 25.03.2015 № 359, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.04.2015 за № 413/26858 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 15.04.2021 № 218) Ф щомісячно не пізніше ніж 10 число місця запровадження ціни місяць (запровадження ціни) 04.02.2022
105 F0210903 Заявка на поповнення (коригування) залишку пального Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2020 р. за № 1241/35524 Ф місяць без терміна подання місяць 04.02.2022
106 F0209902 Заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2020 р. за № 1241/35524 Ф місяць без терміна подання місяць 04.02.2022
107 F1203202 Акцизна накладна форми “П” Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2020 р. за № 1241/35524 Ф не пізніше 15 календарних днів наступних за датою їх складання, з урахуванням термінів, які визначені п. 231.6 ст. 231 Податкового кодексу місяць 04.02.2022
108 F1203302 Розрахунок коригування акцизної накладної форми “П” Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2020 р. за № 1241/35524 Ф не пізніше 15 календарних днів наступних за датою їх складання, з урахуванням термінів, які визначені п. 231.6 ст. 231 Податкового кодексу місяць 04.02.2022
109 F1203402 Акцизна накладна форми “С” Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2020 р. за № 1241/35524 Ф не пізніше 15 календарних днів наступних за датою їх складання, з урахуванням термінів, які визначені п. 231.6 ст. 231 Податкового кодексу місяць 04.02.2022
110 F1203502 Розрахунок коригування акцизної накладної форми “С” Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2020 р. за № 1241/35524 Ф не пізніше 15 календарних днів наступних за датою їх складання, з урахуванням термінів, які визначені п. 231.6 ст. 231 Податкового кодексу місяць 04.02.2022
111 F0210301 Довідка про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.06.2019 № 248, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 червня 2019 р. за № 676/33647 Ф відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 27 листопада 2018 року № 944 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 18 червня 2019 року № 248) місяць 04.02.2022
112 F0210401 Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.06.2019 № 248, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 червня 2019 р. за № 676/33647 Ф відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 27 листопада 2018 року № 944 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 18 червня 2019 року № 248) місяць 04.02.2022
113 F0210501 Акт інвентаризації обсягів залишку спирту етилового станом на початок дня 01 липня 2019 року (проєкт форми для розробників програмних забезпечень) Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2019 № 291 “Про затвердження форми акта проведення інвентаризації обсягів залишку спирту етилового, Порядку його заповнення та подання” Ф до 22.07.2019 включно місяць 04.02.2022
114 F0210602 Довідка про витратоміри-лічильники обсягу виробленого спирту етилового та/або обсягу виробленої продукції Наказ Міністерства фінансів України від 27.01.2021 № 43, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.04.2021 за № 425/36047 Ф 04.02.2022
115 F0210702 Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків спирту на акцизному складі виробника спирту та/або виробника окремих видів продукції Наказ Міністерства фінансів України від 27.01.2021 № 43, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.04.2021 за № 425/36047 Ф 04.02.2022
116 F0301207 F0311207 Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів Наказ Міністерства фінансів України від 09 липня 2015 року № 636, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.07.2015 за № 912/27357 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21.12.2019 № 550) Ф щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу квартал, півріччя. 9-місяців, рік 04.02.2022
117 F0302004 F0320104, F0320204, F0320304, F0320404, F0320504, F0320604 Податкова декларація екологічного податку Наказ Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 715, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за № 1052/27497 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2016 № 1177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2017 року за № 116/29984) із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 13 травня 2017 року № 495, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 травня за № 675/30543 Ф щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал 04.02.2022
118 F0303505 F0313505 Податкова декларація з туристичного збору Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2015 № 636, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 липня 2015 р. за № 912/27357 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 08 травня 2019 року № 186) Ф щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал 04.02.2022
119 F0500102 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) Наказ ДПА України від 29.09.2003 № 451 Ф щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал (починаючи з 1 кварталу 2004 року по 4 квартал 2010 року) 04.02.2022
120 F0500107 F0510107, F0510407, F0510507, F0510607 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску Наказ Міністерства фінансів України 13.01.2015 № 4, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.12.2020 за № 1304/35587 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 15.12.2020 № 773) Ф щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал 04.02.2022
121 F0500203 Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 №13, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.02.2016 за № 220/28350 Ф щомісячно, протягом 15 днів після закінчення звітного періоду місяць 04.02.2022
122 F0525002 Довідка про використані розрахункові книжки за ______ місяць __ року Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 №13, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.02.2016 за № 220/28350 Ф щомісячно, протягом 15 днів після закінчення звітного періоду місяць 04.02.2022
123 F0500602 ІНФОРМАЦІЯ суб’єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтерів), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди) Наказ Міністерства фінансів України від 13.05.2017 № 497, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.06.2017 за № 700/30568 Ф щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу 1-й, 2-й, 3-й квартал, рік 04.02.2022
124 F0600502 Звiт про використання води. Форма N 2-ТП (Водгосп) Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 квітня 2015 р. за N 382/26827 Ф в термін до 40 днів після ІV кварталу рік 04.02.2022
125 F0601402 Розрахунок платежiв за спецiальне використання рибних та iнших водних живих ресурсiв Наказ Держкомiтету рибного господарства України , Мiнекономiки України, Мiнiстерства фiнансiв України, Мiнекобезпеки України i ДПА України вiд 24.12.1999 за № 167/156/299/300/650 , зарегстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 14.01.2000 за № 17/4238 Ф щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал 04.02.2022
126 F0602006 Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) Наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2015 №560, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.06.2015 за № 783/27228 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2017 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2017 року за № 225/30093) Ф не пізніше 20 лютого, в терміни подання місячної звітності починаючи з 01.01.2016 рік, місяць 04.02.2022
127 F0800106 F0810106, F0810306, F0810506, F0810606, F0810706, F0810806, F0810906 Податкова декларація з рентної плати (квартальна) Наказ Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 року за № 1051/27496 (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 21.08.2018 року № 707) Ф щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал 04.02.2022
128 F0800205 F0820205, F0820405, F0821005, F0821105 Податкова декларація з рентної плати (місячна ) Наказ Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 року за № 1051/27496 (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 21.08.2018 року № 707) Ф щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним місяць 04.02.2022
129 F1201013 F1201113, F1201213 Податкова накладна Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.01.2022 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.02.2022 за № 129/37465) Ф не пізніше 15 календарних днів наступних за датою їх складання місяць 04.02.2022
130 F1203002 F1203102 Акцизна накладна з розрахунком коригування показників до акцизної накладної Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2016 № 218 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.04.2017 № 452) Ф не пізніше 15 календарних днівнаступних за датою їх складання місяць 04.02.2022
131 F1204101 Товарно-транспортна накладна на переміщення спирту етилового Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 28.04.2005 № 154, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.07.2005 за № 817/11097 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства інфраструктури України від 02.09.2013 № 657 Ф по мірі необхідності місяць 04.02.2022
132 F1204201 Товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 28.04.2005 № 154, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.07.2005 за № 817/11097 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства інфраструктури України від 02.09.2013 № 657 Ф по мірі необхідності місяць 04.02.2022
133 F3001002 Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2021 року № 1392) Ф по мірі необхідності місяць 04.02.2022

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

134 J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан) Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627 Ю у терміни подання декларації з податку на прибуток І квартал, півріччя, три квартали, рік 04.02.2022
135 J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627 Ю у терміни подання декларації з податку на прибуток І квартал, півріччя, три квартали, рік 04.02.2022
136 J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627 Ю у терміни подання декларації з податку на прибуток І квартал, півріччя, три квартали, рік 04.02.2022
137 J0901602 Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627 Ю у терміни подання декларації з податку на прибуток І квартал, півріччя, три квартали, рік 04.02.2022
138 J0901005 Звіт про власний капітал Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627 Ю у терміни подання декларації з податку на прибуток І квартал, півріччя, три квартали, рік 04.02.2022
139 J0901703 Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 09.07.2021 № 385 Ю у терміни подання декларації з податку на прибуток І квартал, півріччя, три квартали, рік 04.02.2022
140 J0901801 Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627 Ю у терміни подання декларації з податку на прибуток І квартал, півріччя, три квартали, рік 04.02.2022
141 J0901902 Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627 Ю у терміни подання декларації з податку на прибуток І квартал, півріччя, три квартали, рік 04.02.2022
142 J0902002 Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627 Ю у терміни подання декларації з податку на прибуток І квартал, півріччя, три квартали, рік 04.02.2022
143 J0902102 Консолідований звіт про власний капітал Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627 Ю у терміни подання декларації з податку на прибуток І квартал, півріччя, три квартали, рік 04.02.2022
144 J0902203 Звіт про фінансовий стан (Баланс) Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04 квітня 2018 року № 34) Ю у терміни подання декларації з податку на прибуток І квартал, півріччя, три квартали, рік 04.02.2022
145 J0902303 Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04 квітня 2018 року № 34) Ю у терміни подання декларації з податку на прибуток рік 04.02.2022
146 J0902402 Звіт про прибутки і збитки/Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026, iз змiнами і доповненнями, внесеними постановою Правління НБУ вiд 31.03.2017 № 28 Ю у терміни подання декларації з податку на прибуток І квартал, півріччя, три квартали, рік 04.02.2022
147 J0902502 Звіт про сукупний дохід/Проміжний скорочений звіт про сукупний дохід Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026, iз змiнами і доповненнями, внесеними постановою Правління НБУ вiд 31.03.2017 № 28 Ю у терміни подання декларації з податку на прибуток І квартал, півріччя, три квартали, рік 04.02.2022
148 J0902603 Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04 квітня 2018 року № 34) Ю у терміни подання декларації з податку на прибуток І квартал, півріччя, три квартали, рік 04.02.2022
149 J0902703 Звіт про рух грошових коштів за прямим методом Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04 квітня 2018 року № 34) Ю у терміни подання декларації з податку на прибуток І квартал, півріччя, три квартали, рік 04.02.2022
150 J0902803 Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04 квітня 2018 року № 34) Ю у терміни подання декларації з податку на прибуток І квартал, півріччя, три квартали, рік 04.02.2022
151 J0903203 Баланс (форма № 1-дс) Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.2009 № 1541, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.2010 за № 103/17398 із змінами від 29.12.2015 № 1219, від 23.12.2016 № 1135, від 28.02.2017 №307, вiд 29.11.2017 № 976 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27.11.2018 № 940) Ю у терміни подання декларації з податку на прибуток квартал, півріччя, 9-місяців, рік 04.02.2022
152 J0903303 Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс) Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.2009 № 1541, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.2010 за № 103/17398 із змінами від 29.12.2015 № 1219, від 23.12.2016 № 1135, від 28.02.2017 №307, вiд 29.11.2017 № 976 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27.11.2018 № 940) Ю у терміни подання декларації з податку на прибуток квартал, півріччя. 9-місяців, рік 04.02.2022
153 J0903403 Звіт про рух грошових коштів (форма № 3-дс) Додаток 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.2009 № 1541, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.2010 за № 103/17398 із змінами від 29.12.2015 № 1219, від 23.12.2016 № 1135, від 28.02.2017 №307, вiд 29.11.2017 № 976 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27.11.2018 № 940) Ю у терміни подання декларації з податку на прибуток квартал, півріччя. 9-місяців, рік 04.02.2022
154 J0903502 Звіт про власний капітал (форма № 4-дс) Додаток 4 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» (наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2017 № 976) Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.2009 № 1541, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.2010 за № 103/17398 із змінами від 29.12.2015 № 1219, від 23.12.2016 № 1135, від 28.02.2017 №307, вiд 29.11.2017 № 976 Ю у терміни подання декларації з податку на прибуток квартал, півріччя. 9-місяців, рік 04.02.2022
155 J0903602 Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5-дс) Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2017 № 977 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.12.2017 за № 1539/31407 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27.11.2018 № 940) Ю у терміни подання декларації з податку на прибуток рік 04.02.2022
156 J0903701 Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04 квітня 2018 року № 34) Ю у терміни подання декларації з податку на прибуток І квартал, півріччя, три квартали, рік 04.02.2022
157 J0901107 Фінансова звітність малого підприємства Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 , зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 15.03.2000 за № 161/4382 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2020 № 588) Ю у терміни подання декларації з податку на прибуток І квартал, півріччя, три квартали, рік 04.02.2022
158 J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 , зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 15.03.2000 за № 161/4382 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2020 № 588) Ю у терміни подання декларації з податку на прибуток І квартал, півріччя, три квартали, рік 04.02.2022
159 J0901301 Примітки до річної фінансової звітності Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2000 № 302, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 11.12.2000 за № 904/5125, із змінами від 9.12.2011 № 1591 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 № 602 (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2014 № 48) Ю у терміни подання декларації з податку на прибуток рік 04.02.2022