ГУ Держпраці у Херсонській області роз’яснило, що у випадку невиплати роботодавцем заробітної плати захищати свої права можна у позасудовому або судовому порядку.

Так, в разі захисту прав у позасудовому порядку слід:

1) звернутися до роботодавця із заявою про виплату заробітної плати, а також про компенсацію втрати її частини у зв’язку із порушенням строків її виплати відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги;

2) звернутися із заявою до комісії по трудових спорах (у разі її наявності) без обмеження будь-яким строком. Трудовий спір підлягає розгляду, якщо працівник самостійно або з участю профспілкової організації не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах із роботодавцем. Комісія зобов’язана розглянути спір у десятиденний строк з дня подання заяви. Спори повинні розглядатися у присутності працівника, який подав заяву, представників власника або уповноваженого ним органу.

В разі прийняття рішення про захист прав у судовому порядку працівник може звернутися до суду в рамках:

1) наказного провадження (вимога працівника про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати є безспірною);

2) позовного провадження (наявний спір щодо розміру заборгованості з виплати заробітної плати та/або права на її отримання).

Заяву слід подавати до суду першої інстанції за місцезнаходженням роботодавця або за місцем реєстрації заявника. Заява подається у письмовій формі та має містити докази:

– перебування заявника у трудових відносинах із боржником (наприклад: засвідчені копії наказу про прийняття на роботу, копія трудової книжки, копія трудового договору між роботодавцем і працівником, довідка з місця роботи тощо);

– підтвердження суми, яка стягується (будь-який належно оформлений документ, що вказує на розмір нарахованої заробітної плати та компенсації за порушення строків її виплати, зокрема, довідка бухгалтерії боржника, розрахунковий лист чи копія платіжної відомості тощо). Якщо роботодавець не видає документа про суму нарахованої, але не виплаченої заробітної плати – необхідно звертатись до суду із клопотанням про витребування доказів.Подібне клопотання може бути заявлене та вирішене судом виключно в позовному провадженні.

При зверненні до суду з вимогою про стягнення нарахованої, але не виплаченої зарплати судовий збір не сплачується.

Джерело: https://buh.ligazakon.net/ua/novyny-bukhhalteriyi/178624_Kak-zashchitit-svoi-prava-esli-rabotodatel-ne-vyplachivaet-zarplatu