Розміри мінзарплати й прожиткового мінімуму на 2021 рік

Показник

Розмір, грн

січень–червень

липень–листопад

грудень

1. МЗП:

 • місячна

6000,00

6500,00

 • погодинна

36,11

39,12

2. Прожитковий мінімум:

 • для працездатних осіб (ПМПО)

2270,00

2379,00

2481,00

 • для дітей до 6 років

1921,00

2013,00

2100,00

 • для дітей віком від 6 до 18 років

2395,00

2510,00

2618,00

Зарплата, не нижча за МЗП (6000,00/6500,00 грн)

ПМПО на 01.01.2021 р. (2270,00 грн) — це мінімальний розмір посадового окладу або тарифної ставки (ч. 6 ст. 96 КЗпП). У разі відпрацювання повного робочого часу у звітному місяці сума нарахованої працівникові зарплати не може бути меншою за МЗП (!), тобто з 01.01.2021 р. — 6000,00 грн, а з 01.12.2021 р. — 6500,00 грн. За необхідності потрібно нарахувати працівникові доплату до рівня МЗП. Ця сума є складовою частиною зарплати та оподатковується ПДФО, ВЗ і ЄСВ у загальному порядку, встановленому для заробітної плати.

Ця вимога застосовна до всіх працівників, у тому числі сумісників. У разі неповної зайнятості розрахунок мінімальної планки в оплаті праці проводять відповідно до зайнятості працівника (наприклад, МЗП × 0,5 ставки).

Найпоширеніші виплати, які ВРАХОВУЮТЬ у «6000,00/6500,00»

Виплата

1. Оплата праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками й посадовими окладами

2. Оплата праці за час перебування у відрядженні, розрахована за денним заробітком (листи Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 322/0/101-17/282 і від 17.02.2017 р. № 391/0/101-17/282)

3. Надбавки й доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) за (лист Мінсоцполітики від 17.02.2017 р. № 391/0/101-17/282):

 • суміщення професій (посад);
 • розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт;
 • виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника;
 • інтенсивність праці;
 • керівництво бригадою;
 • допуск до державної таємниці;
 • науковий ступінь;
 • класність водіям (машиністам) транспортних засобів;
 • виконання особливо важливої роботи на певний строк;
 • високі досягнення в праці, у тому числі державним службовцем;
 • знання та використання в роботі іноземної мови;
 • дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів;
 • високу професійну майстерність;
 • особливі умови праці;
 • роботу у вечірні години (з 18:00 до 22:00);
 • інші надбавки й доплати, окрім названих у ст. 31 Закону про оплату праці

4. Премії та винагороди, у тому числі за вислугу років, які мають систематичний характер

5. Премії за виконання важливих та особливо важливих завдань

6. Винагороди й заохочення, які здійснюються раз на рік або мають разовий характер (винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу років)

7. Оплата роботи у святкові та неробочі дні (лист Мінсоцполітики від 17.02.2017 р. № 391/0/101-17/282)

8. Суми індексації зарплати

Найпоширеніші виплати, які НЕ ВРАХОВУЮТЬ у «6000,00/6500,00»

Виплата

1. Оплата праці за період відрядження, розрахована за середнім заробітком

2. Витрати (добові, наднормативні кошти) на відрядження

3. Винагорода за договорами ЦПХ

4. Доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я (листи Мінсоцполітики від 15.02.2017 р. № 356/0/101-17/282 і від 17.02.2017 р. № 391/0/101-17/282):

 • за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці, які виплачуються за результатами атестації робочих місць;
 • за використання дезінфікувальних засобів (атестація не проводиться);
 • робітником, зайнятим прибиранням туалетів (атестація не проводиться);
 • за роботу в нічний час (з 22:00 до 06:00);
 • за роботу на територіях радіоактивного забруднення

5. Надбавка за роз’їзний характер робіт (ч. 2 ст. 31 Закону про оплату праці)

6. Оплата роботи в надурочний час (ч. 2 ст. 31 Закону про оплату праці)

7. Суми компенсації за затримку виплати зарплати (листи Мінсоцполітики від 17.02.2017 р. № 394/0/101-17/282 і від 17.02.2017 р. № 3223/0/2-17/28)

8. Оплата за невідпрацьований час (листи Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 322/0/101-17/282 і від 17.02.2017 р. № 3223/0/2-17/28). Зокрема: відпускні, компенсація за невикористану відпустку; оплата періоду курсів підвищення кваліфікації; середній заробіток, що зберігається за мобілізованими працівниками; оплата простоїв не з вини працівника тощо

9. Разові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних і святкових дат як у грошовій, так і в натуральній формі) (ч. 2 ст. 31 Закону про оплату праці)

10. Матдопомога систематичного характеру, надана всім чи більшості працівників (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом) (лист Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 294/0/101-17/282)

11. Допомоги та інші виплати, які здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування (лікарняні, декретні)

12. Суми вихідної допомоги (лист Мінсоцполітики від 17.02.2017 р. № 3223/0/2-17/28)

13. Суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку під час звільнення

14. Компенсація моральної шкоди працівникам за рахунок коштів підприємства, яка виплачується за рішенням суду

15. Вартість виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (ЗІЗ)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Підвищення МЗП з 1 квітня 2024 року

Розміри ПСП

Вид ПСП (норма ПКУ)

Розмір ПСП, грн

Ознака ПСП

Граничний розмір доходу, що дає право на ПСП, грн

1. Загальна ПСП, 50 % ПМПО

(п.п. 169.1.1)

1135,00

«01»

3180,00

2. Підвищена ПСП, 150 % загальної
(пп. «в», «г», «ґ», «д», «е» п.п. 169.1.3)

1702,50

«02»

3. Підвищена ПСП, 200 % загальної
(п.п. 169.1.4)

2270,00

«03»

4. Загальна ПСП «на дітей», 50 % ПМПО на кожну дитину
(п.п. 169.1.2)

1135,00 × на кількість дітей

«04»

Для одного з батьків — 3180,00 × кількість дітей.

Для другого з батьків — 3180,00 грн

5. Підвищена ПСП «на дітей», 150 % загальної

(пп. «а», «б» п.п. 169.1.3)

1702,50 × на кількість дітей

«02»

Граничні розміри бази нарахування ЄСВ

Показник

Розмір, грн

січень–листопад

грудень

1. Мінімальна база
(МЗП)

6000,00

6500,00

2. ЄСВмін
(ряд. 1 × 22 %)

1320,00

1430,00

3. Максимальна база
(15 МЗП)

90000,00

97500,00

4. ЄСВмакс
(ряд. 3 × 22 %)

19800,00

21450,00

Випадки нарахування додаткової бази з ЄСВ

Вимогу про нарахування ЄСВ у розмірі, не нижчому від мінімального (у 2021 році — 1320,00 грн, а з 01.12.2021 р. — 1430,00 грн), встановлено ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ. Таке донарахування виконують лише для цілей ЄСВ, донараховану базу відображають тільки у звітності з ЄСВ.

Необхідність нарахування додаткової бази з ЄСВ до рівня МЗП (не плутайте з доплатою працівникові до рівня МЗП (!) виникає, якщо одночасно виконуються чотири умови.

► Умова 1.  Виплати, які включаються до ЄСВ-бази (зарплата, у тому числі доплата до МЗП, лікарняні, декретні, винагорода за договорами ЦПХ за роботи/послуги, укладеними з працівником), нараховані за основним місцем роботи.
Ураховуйте: на виплати зовнішнім сумісникам і стороннім особам, що виконують роботи (послуги) за договорами ЦПХ, ЄСВ нараховують на фактично нараховані суми. Нараховувати додаткову базу тут не потрібно.

► Умова 2. ЄСВ нараховується за ставкою 22 %.
Для ставок 8,41 %, 5,3 %, 5,5 % мінімальний розмір бази не встановлений. Зокрема, немає мінімального розміру бази для доходу працівника, що має статус особи з інвалідністю (у тому числі з 01.01.2019 р. і на зарплату осіб з інвалідністю, які працюють у ФОП). ЄСВ у таких випадках нараховують на фактичну базу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Щодо порядку звітування платників єдиного податку третьої групи – юридичних осіб за 2023 рік

► Умова 3. Загальна сума виплат за місяць, що потрапляють до бази нарахування ЄСВ, менша за МЗП.
При цьому пам’ятайте:

 • внутрішнім сумісникам для цієї мети дозволяється підсумовувати заробіток. Це ж стосується й виплат за договором ЦПХ особі, яка працює тут же за основним місцем роботи: можна підсумовувати дохід (зарплата + винагорода за договором ЦПХ);
 • якщо за місяць працівникові не нараховувалися виплати, оподатковувані ЄСВ (наприклад, він увесь місяць був у відпустці «за свій рахунок» або у відпустці для догляду за дитиною до 3 років), нараховувати додаткову базу з ЄСВ не потрібно.

► Умова 4. Працівник перебував у трудових відносинах увесь місяць (не був прийнятий або звільнений у середині місяця). При цьому частина місяця може бути не відпрацьована внаслідок хвороби, перебування у відпустці тощо, але ЄСВ усе одно сплачуйте в розмірі, не нижчому від мінімального.

ВАЖЛИВО! Робота в режимі неповного робочого часу не звільняє від нарахування додаткової бази з ЄСВ з огляду на МЗП. Розрахунок пропорційно до відпрацьованого часу тут не діє.

Щодо нарахованих у 2020 році декретних за місяці 2021 року перевірте, чи виконується вимога про мінімальну базу ЄСВ у кожному місяці 2021 року (6000,00 грн). За необхідності нарахуйте додаткову базу з ЄСВ і відобразіть її у звітності за відповідний звітний період.

Ставки ЄСВ, ПДФО і ВЗ (основні виплати)

Платники податку, внеску, збору

Вид платежу

ПДФО

ЄСВ

ВЗ

Зарплата, лікарняні, декретні

1. Підприємство-роботодавець:

 • для працівників з інвалідністю

18 %

8,41 %

1,5 %

 • для інших працівників

22 %

Виплати за договорами ЦПХ

2. Будь-який замовник (підприємство або ФОП)

18 %

22 %

1,5 %

Дивіденди

3. Емітент:

 • платник податку на прибуток (окрім ІСІ)

5 %

1,5 %

 • неплатник податку на прибуток (єдиноподатник), ІСІ, нерезидент

9 %

1,5 %

Інші пасивні доходи (проценти, роялті, страхові виплати)

4. Будь-який суб’єкт господарювання (підприємство або ФОП), що виплачує такі доходи

18 %

1,5 %

«Натуральний» коефіцієнт для негрошових доходів

Ставка ПДФО

«Натуральний» коефіцієнт

5 %

1,05263

18 %

1,21951

19,5 %

1,24224

Пільги в оподаткуванні окремих виплат

Вид виплати
(норма 
ПКУ)

Граничний розмір,
не оподатковуваний ПДФО і ВЗ

Ознака доходу у звітності з ПДФО

1. Нецільова благодійна допомога
(будь-якій фізичній особі незалежно від того, чи є в неї право на ПСП)
(п.п. 170.7.3)

3180,00 грн на рік

«169»

2. Допомога від роботодавця:

 • на лікування працівника або члена його сім’ї першого ступеня споріднення чи дитини, що перебуває під його опікою (піклуванням)
  (п.п. 165.1.19)

Обмеження за сумою немає

«143»

 • на поховання працівника
  (п.п. «б» п.п. 165.1.22)

6360,00 грн

«146»

3. Оплата навчання (як працівника, так і сторонньої особи)
(п.п. 165.1.21)

18000,00 грн за кожен повний чи неповний місяць навчання

«145»

4. Подарунки в негрошовій формі (будь-якій фізичній особі)
(п.п. 165.1.39)

1500,00 грн на місяць

«160»

5. Внески на недержавне пенсійне страхування за рахунок роботодавця
(п.п. 164.2.16)

15000,00 грн на місяць, але не більше 15 % суми зарплати, нарахованої працівникові цим роботодавцем

«124»

6. Прощення боргу до закінчення строку давності (наприклад, за позикою)
(п.п. «д» п.п. 164.2.17)

1500,00 грн з розрахунку на рік

«189»

7. Списання боргу після закінчення строку давності
(п.п. 164.2.7)

1135,00 грн 

«107»

8. Путівки, надані один раз на календарний рік за рахунок роботодавця працівникові або членові його сім’ї першого ступеня спорідненості
(абз. 2 п.п. 165.1.35)

30000,00 грн на рік

«156»

Строки сплати ЄСВ, ПДФО і ВЗ

Спосіб виплати доходу

ПДФО і ВЗ

ЄСВ

1. Своєчасна виплата:

1.1) готівкою (кошти для виплат доходу отримані у банку)

Одночасно з отриманням грошових коштів у банку
(п.п. 168.1.2 ПКУ і абз. 2 ч. 8 ст. 9 Закону про ЄСВ)

1.2) у безготівковій формі (дохід перерахований на банківський рахунок фізичної особи)

Одночасно з перерахуванням коштів з рахунку
(п.п. 168.1.2 ПКУ і абз. 2 ч. 8 ст. 9 Закону про ЄСВ)

1.3) готівкою, з виручки або в натуральній формі

Протягом 3 банківських днів, наступних за днем виплати
(п.п. 168.1.4 ПКУ).

Одночасно з виплатою
(абз. 2 ч. 8 ст. 9 Закону про ЄСВ)

2. Доходи нараховані, але не виплачені

Протягом 30 к. дн., наступних за останнім днем місяця, в якому нарахований дохід
(пп. 168.1.5, 49.18.1 і п. 57.1 ПКУ)

Не пізніше за 20 

число місяця, наступного за місяцем нарахування доходів
(абз. 1 ч. 8 ст. 9 Закону про ЄСВ)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Роботодавцям компенсують витрати за облаштування робочих місць працевлаштованих громадян з інвалідністю

Витрати на відрядження

Вид витрат

Не оподатковуваний ПДФО і ВЗ розмір

Добові:

 • для відряджень у межах України

У межах 600,00 грн на день

 • для закордонних відряджень

У межах 80 євро за кожний к. дн. відрядження за офіційним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день

Інші витрати

Склад витрат деталізовано в п.п. 170.9.1 ПКУ. Обмежень за сумою в законодавстві немає, але вони можуть бути встановлені внутрішнім документом (положенням) про відрядження працівників (якщо такі витрати документально підтверджені)

Відсоток середньої зарплати для розрахунку лікарняних і декретних

Вид виплати і страховий стаж

Відсоток середньої зарплати для розрахунку виплати

1. Лікарняні (перші 5 днів хвороби і допомога по тимчасовій непрацездатності):

 • до 3 років

50 %

 • від 3 до 5 років

60 %

 • від 5 до 8 років

70 %

 • понад 8 років

100 %

 • пільгові категорії, незалежно від страхового стажу

100 %

 • на період перебування в установах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під контролем у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

50 %

2. Допомога по вагітності та пологах (незалежно від страхового стажу)

100 %

Обмеження для лікарняних і декретних у 2021 році (за 1 к. дн.)

Середньоденна зарплата

Нижнє обмеження, якщо страховий випадок настав

Верхнє обмеження, якщо страховий випадок настав

у січні–листопаді

у грудні

у січні

у лютому–листопаді

грудні

Страховий стаж протягом останніх 12 місяців МЕНШИЙ за 6 місяців

Для лікарняних

×

197,11

213,53

(1 МЗП : 30,44)

Для декретних

197,11

213,53

394,22

427,07

(1 МЗП : 30,44)

(2 МЗП : 30,44)

Страховий стаж протягом останніх 12 місяців БІЛЬШИЙ за 6 місяців

Для лікарняних

×

2463,86
(15 МЗПгрудень_2020 : : 30,44)

2956,64
(15 МЗП2021: 30,44)

Для декретних

197,11

213,53

(1 МЗП : 30,44)

Вплив періоду карантину на подальші виплати працівникам

Оформлення періоду карантину

Облік у розрахунку середньої зарплати для:

відпускних та компенсації за невикористану відпустку

виплат за останні два місяці

лікарняних і декретних

Відпустка «за свій рахунок»

Простій (оплата — не нижче 2/3)

+

Простій (оплата — середній заробіток)

+

+

Скорочення робочого часу внаслідок зупинення діяльності (перебування в статусі частково безробітного)

+

Робота в режимі неповного робочого часу

+ –

 

+

+

Статтю взято  газети “Професійний бухгалтер” № 1-2/2021