Використовуючи факсимільне відтворення підпису, слід дотримуватися «техніки безпеки», щоби в майбутньому не стикнутися із ситуацією, коли підпис нібито є, але водночас його нібито немає. Оскільки питання використання факсиміле — справа не нова, то й судова позиція щодо цього питання також є усталеною.

При укладанні договору або додаткової угоди, із зазначенням використання факсиміле, в обов’язковому порядку необхідно вказати зразок аналога особистого власноручного підпису кожної з осіб, яка укладає договір або додаткову угоду до нього. Тільки при дотриманні суб’єктами господарювання правил використання факсимільного підпису у договорах або первинних документах, такі документи будуть вважатися укладеними відповідно до вимог законодавства.

У зв’язку з цим, в суді було розглянуто справу № 902/452/19, яку у своїй статті проаналізував Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group.

Згідно судової справи акти виконаних робіт зі сторони замовника були підписані з використанням факсиміле, але в укладеному між сторонами договорі використання факсиміле не передбачалося, а додаткової угоди до договору не укладали.

У судовій справі зазначено, що замовник зобов’язується сплатити підряднику за фактично виконану ним роботу, тобто наявність акту приймання-передачі не є визначальним фактором для виникнення зобов’язання з оплати виконаних робіт, важливим є факт їх виконання.

Тобто, наявність факсимільного підпису посадової особи замовника на актах наданих послуг не відповідає положенням Цивільного кодексу України.

У зв’язку з цим, суди першої та апеляційної інстанцій у цій справі зробили висновок про відсутність правових підстав для стягнення заборгованості за договором на підставі відповідних складених актів та підписаних із застосуванням факсиміле.

Підсумовуючи вищезазначену інформацію, рекомендуємо належним чином врегульовувати використання факсиміле в будь-яких видах договорів або додаткових угодах до них.