Фахівцями Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками під час здійснення супроводження платників податків та проведення камеральних перевірок виявлено ряд порушень допущених платниками податків при подачі декларації з податку на прибуток за 2020 рік.

Про це повідомила заступник начальника Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Олена Антіпова.

За її словами встановлено ТОП – 5 помилок при заповненні декларації з податку на прибуток.

1. Платники податку на прибуток разом з відповідною податковою декларацією не подали фінансову звітність.

Відповідно до п.46.2 ст.46 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)  платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст.137 ПКУ. Фінансова звітність або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), що подаються відповідно до абзаців першого та другого цього пункту, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств та її невід’ємною частиною.

Враховую вище викладене, підприємство повинно разом з декларацією податку на прибуток податки фінансову звітність : звіт про фінансовий стан (Баланс) (форма №1), Звіт про фінансовий результат (форма №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4) та примітки до річної фінансової звітності (форма №5).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Індексація за минулі періоди: до якого звітного періоду відносити

2. Платники податку на прибуток разом з податковою декларацією за 2020 рік подали фінансову звітність не в повному обсязі, а саме відсутність «Приміток до річної фінансової звітності» (форма №5)

3. Показники, що відображені в декларації в р.1 «Дохід від будь якої діяльності» визначений за правилами бухгалтерського обліку та р.2 «Фінансовий результат до оподаткування» (прибуток або збиток), не відповідають показникам, які відображені у фінансовій звітності (Звіт про фінансовий результат форма №2).

За правилами бухгалтерського обліку дані р.1 «Дохід від будь якої діяльності» декларації повинні відповідати сумі р. 2000, 2120, 2200, 2220, 2240 Звіту про фінансовий результат (форма «№2). Дані р.2 «Фінансовий результат до оподаткування» декларації повинні відповідати даним р.2290 (у разі отримання прибутку) або р. 2295 (у разі отримання збитку) Звіту про фінансовий результат (форма «№2).

4. При подачі декларації з податку на прибуток платниками не подано додатки до декларації, а саме додаток ПН «Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України», додаток ПП «Інформація про суми податкових пільг», додаток ЗП «Зменшення нарахованої суми податку».

5. Відображення показників за 2020 рік без врахування даних попередніх звітних періодів, тобто не наростаючим підсумком).

Відповідно до п. 137.4 ст. 137 ПКУ податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Особливості першого подання Звіту про КІК

Не перенесення даних попередніх звітних періодів призводить до завищення або заниження нарахувань.

«Тож, шановні платники, традиційно закликаю вас бути уважним. І пам’ятайте: у разі виникнення запитань Ви завжди можете звернутися за допомогою до свого податкового координатора», – наголосила Олена Антіпова.