Продовжуємо розглядати зміни, передбачені Законом № 2970. Про нові терміни зберігання первинних документів читайте у цій новині.

Закон № 2970 серед іншого передбачає оновлення норм, викладених у статті 44 Податкового Кодексу України щодо підтвердження даних, визначених у податковій звітності та термінів зберігання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Встановлено, що з дати набрання чинності Законом №2970 вимоги статті 44 будуть стосуватися також нерезидентів, які ведуть господарську діяльність на території України через постійне представництво, та до іноземних юридичних осіб, викладених у підпункті 133.1.5 ПКУ.

Нові строки зберігання первинних документів:

  • 2555 днів — для документів та інформації, необхідних для здійснення податкового контролю відповідно до статей 39 і 39-2 ПКУ;
  • 1825 днів — для первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством, що складаються особами, визначеними пунктами 133.1, 133.2.2, 133.4 ПКУ, а також юридичними особами, які обрали спрощену систему оподаткування, за винятком документів, до яких застосовується більш тривалий строк зберігання відповідно до підпункту 44.3.1 Податкового Кодексу;
  • 1095 днів — для інших документів, на які не поширюються вимоги підпунктів 44.3.1 та 44.3.2 ПКУ;
  • 1095 днів — для документів, пов’язаних з виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, включаючи дозвільні документи;

У випадку ліквідації платника податків документи, викладені в пункті 44.1, слід зберігати за період 1825 днів до дати ліквідації платника податків. Для документів та інформації для здійснення податкового контролю період, за який необхідно зберігати документи, становитиме 2555 днів, згідно з положеннями статей 39 та 39-2 ПКУ. Надалі зазначені документи у визначеному законодавством порядку передаються до архіву.

Попередньо, новий термін зберігання у 1825 день буде застосовуватися:

  • до первинних документів, створених до дати набуття чинності Законом №2970, строк зберігання яких ще не закінчився;
  • до первинних документів, створених з дати набуття чинності Законом №2970;
  • особою, яка на дату набуття чинності Законом № 2970 розпочала процедуру ліквідації;
  • особою, щодо якої прийнято рішення про ліквідацію після вступу в дію Закону № 2970.

Варто звернути увагу, що викладені строки зберігання документів та інформації слід продовжити на період зупинення відліку строку давності у випадках, перерахованих у підпункті 102.3 Податкового Кодексу — сюди ж належать періоди заборони на проведення податкових перевірок. Нагадаємо, що податкові планові документальні перевірки будуть відновлені з 1 липня 2023 року.

Передбачається, що Закон №2970 вступить в дію з наступного дня після дати офіційної публікації, за винятком окремих норм. Сюди належить положення щодо змін до пункту 44.3 про терміни зберігання первинки, що вступить в дію з дати набрання чинності Законом.

Джерело: https://sys2biz.com.ua/news/terminy-zberigannya-pervynky-zaznaly-zmin-shho-na-praktytsi/