Skip to main content Skip to search

Адвокат

адвокат

Адвокатський запит: особливості та типові помилки оформлення

Роль адвокатського запиту в юридичній практиці

Ефективне використання учасниками судових процесів правових інструментів безпосередньо впливає на їх роботу та багато в чому зумовлює кінцевий результат розгляду справи. Нижче розглянемо найбільш типові помилки, яких припускаються при формуванні адвокатських запитів.

Читати далі

Ви можете навіть не дізнатися, що за вами стежили

Які негласні дії можуть здійснюватися стосовно громадян і підприємців і чи завжди вони стають доказом провини

Конституція України гарантує громадянам недоторканність житла і таємницю листування, телефонних розмов і поштової кореспонденції. Але ці гарантії не абсолютні. Будь-кого, навіть, як ми тепер знаємо — прем’єр-міністра — можуть «слухати», листи можуть розкривати або завантажувати з сервера електронної пошти. Найбільш неприємним наслідком може стати використання зібраних доказів проти «об’єкта» в суді і подальше звинувачення в злочині. Чи можна цього уникнути?

Читати далі

В какой срок налоговики должны ответить на адвокатский запрос

Адвокатский запрос – письменное обращение адвоката к органам государственной власти, органам местного самоуправления, их должностным и служебным лицам, предприятиям, учреждениям и организациям независимо от формы собственности и подчинения, общественным объединениям о предоставлении информации, копий документов, необходимых адвокату для оказания правовой помощи клиенту (ч. 1 ст. 24 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» от 05.07.2012 г. № 5076-VI, далее – Закон № 5076).

Специалисты ГФСУ подтверждают: во исполнение Закона № 5076 контролирующие органы, которым направлено адвокатский запрос, обязаны не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса предоставить адвокату соответствующую информацию, копии документов, кроме информации с ограниченным доступом и копий документов, в которых содержится информация с ограниченным доступом.

Читати далі