Поняття “форс-мажорні обставини”, “обставини непереборної сили”, “форс-мажор” є однаковими за змістом

Сьомий апеляційний адміністративний суд роз’яснив важливі моменти щодо форс-мажорних обставин у господарських договорах. Так, відповідно до роз’яснення від 27 березня 2020 року поняття “форс-мажорні обставини”, “обставини непереборної сили”, “форс-мажор” є однаковими за змістом.

Форс-мажор (переклад з французької мови – вища сила) – це непередбачувані обставини, які не залежать від волі сторін договору, за яких неможливо виконати покладені на них зобов’язання.

Компетентними органами щодо засвідчення обставин непереборної сили законодавством визначено Торгово-промислову палату України та 25 регіональних торгово-промислових палат: 24 обласних та міста Києва (далі – ТПП).

Відповідно до ч. 2 ст. 141 Закону “Про торгово-промислові палати в Україні” форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами. Перелік обставин непереборної сили умовно можна розділити на такі групи:

– обставини, викликані винятковими погодними умовами і стихійними лихами;

– обставини, зумовлені неправомірними чи винятковими діями/бездіяльністю третіх осіб;

– обставини, які виникли з огляду на умови, регламентовані відповідними рішеннями та актами органів державної влади та місцевого самоврядування.

17 березня 2020 року ВР ухвалила Закон № 530-IX, яким карантин включено до списку форс-мажорних обставин.

Важливо!

Просто існування таких обставини не є форс-мажором. Така обставина стане форс-мажорною лише у випадку, якщо особа доведе неможливість виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, саме через неї. Щоб засвідчити форс-мажорні обставини, потрібно звернутися до Торгово-промислової палати. Для того, щоб отримати сертифікат ТПП про форс-мажорні обставини, потрібно довести причинно-наслідковий зв’язок між зобов’язаннями, які сторона не може виконати, та обставинами (їхнім результатом), на які сторона посилається, як на підставу неможливості виконати зобов’язання.

Обов’язок доказування настання форс-мажорних обставин покладено на заявника, який несе відповідальність за повне та належне оформлення заяви, достовірність викладених фактів, наданих документів, відомостей та доказів. І вже за результатами розгляду таких документів Торгово-промислова палата видає сертифікат про форс-мажорні обставини.

Джерело:https://biz.ligazakon.net/ua/news/194176_sud-vkazav-vazhliv-momenti-vdnosno-fors-mazhornikh-obstavin-v-gospodarskikh-dogovorakh