Конституційний Суд України визнав неконституційною норму КК України щодо незаконного збагачення. Суд дійшов висновку, що стаття 3682 не відповідає вимогам чіткості, точності й однозначності, а тому суперечить юридичній визначеності як складовій принципу верховенства права, закріпленого в статті 8 Конституції України.

Відповідне Рішення № 1-р/2019 було прийнято 26 лютого 2019 року.

У своєму Рішенні Суд підкреслив, що протидія корупції має здійснюватися виключно правовими засобами з дотриманням конституційних принципів і приписів законодавства, ухваленого відповідно до Конституції України.

За приписами статей 62, 63 Конституції законодавче формулювання складу такого злочину, як незаконне збагачення, не може: покладати на особу обов’язок підтверджувати доказами законність підстав набуття нею у власність активів, тобто доводити свою невинуватість; надавати стороні обвинувачення право вимагати від особи підтвердження доказами законності підстав набуття нею у власність активів; уможливлювати притягнення особи до кримінальної відповідальності лише на підставі відсутності підтвердження доказами законності підстав набуття нею у власність активів.

Суд зазначає, що стаття 3682 КК не узгоджується з конституційним принципом презумпції невинуватості (частини перша, друга, третя статті 62 Конституції) та з конституційним приписом щодо неприпустимості притягнення особи до відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів (право особи не давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів) (частина перша статті 63 Конституції України).

Законодавче визначення незаконного збагачення як злочину за умови, якщо сторона обвинувачення не виконує свого обов’язку збирати докази законності підстав набуття особою у власність активів у значному розмірі, уможливлює перекладення цього обов’язку зі сторони обвинувачення (держави) на сторону захисту (підозрюваного або обвинуваченого). На думку Суду, це неприпустимо з огляду на конституційний принцип презумпції невинуватості, оскільки в такому разі порушується припис частини другої статті 62 Конституції щодо неприпустимості покладання на особу обов’язку доводити свою невинуватість у вчиненні злочину (право обвинуваченої особи не доводити свою невинуватість у вчиненні злочину).

У Рішенні зазначено, що суттєвим недоліком законодавчого визначення незаконного збагачення як злочину є також те, що в його основу покладено непідтвердження доказами законності підстав набуття у власність активів у значному розмірі. Така законодавча конструкція статті 3682 КК уможливлює притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення особи, яка на законних підставах набула активи у власність, але не має підтвердження законності підстав такого набуття.

Конституційний Суд вказав, що обов’язок доведення вини посадової особи у вчиненні такого злочину, як незаконне збагачення, має покладатися законом лише на державні органи, уповноважені процесуальним законом.

Стаття 3682 КК, визнана неконституційною, втратила чинність з дня прийняття Рішення КСУ.

Окрему думку виклав суддя Сергій Головатий, який “переконаний, що юридична позиція Суду в цьому питанні є хибною, а стаття 3682 Кримінального кодексу України відповідає приписам частини першої статті 8, статті 62, частини першої статті 62 Конституції України”.

Водночас Президент зазначив, що внесе до Парламенту законопроект про покарання для чиновників за незаконне збагачення, щойно КСУ оприлюднить своє рішення.

“Я хочу заспокоїти всіх і сказати: щойно рішення буде оприлюднено, щойно ми з ним ознайомимося, негайно дам доручення терміново, з урахуванням висновків Конституційного Суду, підготувати та внести до Верховної Ради, а я визначу його як невідкладний, законопроект про передбачене покарання для чиновників за незаконне збагачення”, – заявив Петро Порошенко.

Джерело: https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/184420_stattyu-kk-pro-nezakonne-zbagachennya-skasovano-ksu-oprilyudniv-rshennya