Мін’юст у листі від 20.09.2021 р. № 82310/8.4.4/32-21 направив рекомендації щодо питань, пов’язаних з внесенням до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) юридичної особи.

Для встановлення відомостей про КБВ юридичної особи та внесення їх до Єдиного державного реєстру державному реєстратору разом із відповідною заявою щодо державної реєстрації мають бути подані, зокрема, такі документи, як:

  • структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

  • нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.

Відповідно до пункту 9 частини другої статті 9 Закону про реєстрацію в Єдиному державному реєстрі про КБВ міститься, зокрема, інформація про серію та номер паспорта громадянина України або паспртного документа іноземця. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру з заповненої заявником заяви щодо державної реєстрації юридичної особи, затвердженої наказом від 18 листопада 2016 року № 3268/5.

Відповідно, дані, зазначені в заяві щодо державної реєстрації, мають бути підтверджені даними з документів, які подаються разом із вказаною заявою.

Оскільки положеннями пункту 9 частини другої статті 9 Закону про реєстрацію передбачено наявність в ЄДР даних про серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця та, відповідно, вказані дані вносяться з поданої заяви щодо державної реєстрації, то і документом, що подається разом із вказаною заявою, має бути той документ, реквізити якого вказані у заяві, а отже нотаріально засвідчена копія паспорта громадянина України (якщо він оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру) або паспортного документа іноземця.

Відзначимо, що у листі від 15.05.2020 р. № 372/К-12191/8.4.4 Мін’юст роз’яснював, що діючими та оформленими за допомогою засобів Єдиного державного демографічного реєстру наразі є паспорти громадянина України у формі картки з безконтактним електронним носієм та такі, що не містять безконтактного електронного носія.

Паспорт громадянина України у формі книжечки засобами Єдиного державного демографічного реєстру не оформляється.

Отже, у випадку, якщо документом, що посвідчує особу КБВ, яка є фізичною особою – резидентом, є паспорт громадянина України у формі книжечки, то необхідно подавати його нотаріально засвідчену копію (сторінки, на яких зазначено реквізити документа та прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, якій його видано).

Джерело: https://biz.ligazakon.net/news/206504_podannya-vdomostey-pro-kntsevikh-beneftsarv-kopya-pasporta-knizhechki-ma-buti-notaralno-zasvdchena