Постановою КМУ від 14.03.2023 р. № 230 внесено зміни до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 р. № 590 (далі — Порядок № 590).

Обслуговування розпорядників Новим п. 16Порядку № 590 визначено, що в разі прийняття рішення головним розпорядником бюджетних коштів щодо здійснення видатків у централізованому порядку або необхідності здійснення перерозподілу бюджетних асигнувань розпорядників бюджетних коштів, що включені до його мережі та розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих, і не здійснюють свою діяльність у штатному режимі, документи, визначені пп. 37 та 47 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228, таких розпорядників бюджетних коштів можуть підписуватись керівником установи вищого рівня та керівником її фінансового підрозділу або бухгалтерської служби.

Це, зокрема, кошториси, плани асигнувань, плани спецфонду, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, зведення показників спеціального фонду кошторису, плани використання бюджетних коштів, помісячні плани використання бюджетних коштів (зміни до них), а також розрахунки, які обґрунтовують показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету, що включаються до кошторису.

Подання звітності Пункт 24 Порядку № 590 викладено в новій редакції. Він передбачає наступне. У разі неможливості подання звітності розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів, що розташований на території, на якій ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованій, розпорядник вищого рівня:

 • вносить в автоматизовану систему подання електронної звітності клієнтами Казначейства наявні показники бюджетної звітності такого розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, які були подані ним за попередній звітний період, з урахуванням інформації про проведені операції за звітний період, відображеної в бухгалтерському обліку органів Казначейства на звітну дату, та включає їх до зведеної бюджетної звітності;
 • включає до консолідованої фінансової звітності показники фінансової звітності таких розпорядників бюджетних коштів, яка була подана ними за попередній звітний період.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Оновлено Перелік територій бойових дій, який застосовують для «воєнних» пільг

У разі неможливості подання до органів Казначейства бюджетної звітності головним розпорядником, розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів місцевих бюджетів, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих, органи Казначейства до бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів включають показники звітних даних такого головного розпорядника, розпорядника (одержувача) бюджетних коштів місцевих бюджетів, які були подані ними за попередній звітний період та які відсутні на дату складання звітності в органах Казначейства.

Перелік видатків У черговості здійснення видатків такі зміни.

1. Уточнено, перелік видатків першої черги, а саме: на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану, головних розпорядників бюджетних коштів, що здійснюють матеріально-технічне, транспортне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, Офісу Президента України та забезпечують обладнання робочих місць для виконання функціональних обов’язків оперативним складом пунктів управлінняу можливих місцях розгортання Ставки Верховного Головнокомандувача (оновлений абз. 2 п. 1 п. 18 Порядку № 590).

2. За видатками загального фонду державного та місцевих бюджетів в другу чергу тепер можна здійснювати такі видатки:

 • оплата послуг експертів та спеціалістів з питань, що мають значення для кримінальних проваджень, досудове розслідування в яких здійснюється детективами Національного антикорупційного бюро (НАБ);
 • оплата послуг з оренди банківських сейфів для зберігання цінностей або документів, які є речовими доказами у кримінальних провадженнях, досудове розслідування в яких здійснюється детективами НАБ; послуги із зберігання зброї (озброєння та військової техніки, їх складових), послуги водіїв, придбання матеріалів та обладнання місць для зберігання зброї для забезпечення діяльності НАБ; забезпечення безперервної роботи, захисту та розвитку інформаційних систем, держателем яких є Офіс Генерального прокурора;
 • видатки на розвиток мережі ЦНАП;
 • видатки на придбання гігієнічних засобів та товарів першої необхідності (зокрема одягу, взуття, м’якого інвентарю) для підопічних інтернатних установ/закладів системи соціального захисту населення, а також встановлення в цих установах/закладах пожежної сигналізації, системи блискавкозахисту, обробку дерев’яних конструкцій приміщень вогнезахисним розчином, здійснення медичних оглядів працівників;
 • видатки на заходи місцевих програм підтримки та розвитку сільського господарства.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Особливості першого подання Звіту про КІК

3. За видатками спеціального фонду державного та місцевих бюджетів у другу чергу тепер можна здійснювати такі видатки:

 • на придбання гігієнічних засобів та товарів першої необхідності (зокрема одягу, взуття, м’якого інвентарю) для підопічних інтернатних установ/закладів системи соціального захисту населення, а також встановлення в цих установах/закладах пожежної сигналізації, системи блискавкозахисту, обробку дерев’яних конструкцій приміщень вогнезахисним розчином, здійснення медичних оглядів працівників;
 • на оплату поточного ремонту та реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини та пам’ятках архітектури; оплату послуг з виготовлення облікової та науково-проектної документації на пам’ятки культурної спадщини;
 • на оплату послуг із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання;
 • на виконання робіт з реконструкції споруд для очищення стічних вод, а також каналізаційних мереж і споруд на них;
 • на розвиток мережі ЦНАП;
 • на придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;
 • на заходи місцевих програм підтримки та розвитку сільського господарства;
 • на проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель; виготовлення містобудівної документації;
 • на накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву.

Постанова № 230 набрала чинності 17.03.2023 р.

Джерело: https://ibuhgalter.net/news/19938