Місцева рада прийняла рішення передати кілька автомобілів комунальної форми власності на потреби захисників України: для місцевої тероборони і для ЗСУ. Як відобразити в обліку установи списання та передачу майна? Які документи необхідно оформити для відповідної передачі?

Загальні правила Передусім відзначимо, що в цьому матеріалі буде йти мова не про мобілізацію транспортних засобів, а виключно про добровільну передачу майна на користь організації, установи, що наразі задіяні до оборони країни.

ДО ВІДОМА. А про мобілізацію майна можна прочитати в газетах «Бухгалтерія: бюджет», № 31/2014, с. 25 та № 27/2015, с. 9. Так, порядок вилучення транспорту регулює Положення про військово-транспортний обов’язок, затверджене постановою КМУ від 28.12.2000 р. № 1921 (далі — Положення № 1921). Всі мобілізовані транспортні засоби повинні мати технічні паспорти на машини (механізми, агрегати) і електростанції (п. 1 приміток до Положення № 1921). У разі отримання від військкомату розпорядчого документа про надання транспортних засобів наказом керівника установи потрібно визначити порядок передачі транспортного засобу ЗСУ. Передачу транспортного засобу необхідно оформити двостороннім актом приймання-передачі із зазначенням вартості транспортних засобів, їх технічних характеристик, з переліком технічної документації тощо. Бажано зробити копії технічної документації та залишити їх в установі для власного користування. У такому разі авто з балансу не списують.

Загалом передача може бути строкова (позичка) або назавжди (дарування). І для бюджетних установ обидва ці варіанти не ідеальні. Передача майна в безоплатне користування заборонена ч. 2 ст. 9 Закону про оренду. А дарування не узгоджується з тим, що благодійником може бути тільки юридична особа приватного права (п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону про благодійність). Що ж робити?

На нашу думку, вихід може бути тільки в напрямку безоплатної передачі з переходом права власності. Так, відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону про місцеве самоврядування до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад віднесено, зокрема, прийняття рішень щодо відчуження комунального майна. Тобто місцева рада вправі прийняти рішення про передачу як нерухомого, так і рухомого комунального майна у власність інших осіб. Причому коло осіб, яким можна передавати майно, закон не встановлює, тож рішенням ради можна передавати автомобіль як територіальній обороні, яка створюється як громадська організація, так і військовій частині, яка є бюджетною установою державної форми власності.

Передача ЗСУ Водночас у разі передачі майна на користь державних установ слід враховувати вимоги ст. 5 Закону № 147. А саме — передача об’єктів окремого індивідуально визначеного майна підприємств (крім нерухомого майна), а сюди якраз відносять автомобілі, з комунальної в державну власність здійснюється за наявності згоди на передачу органів, уповноважених управляти державним майном. Такими органами зазвичай є регіональні відділення ФДМУ. Порядок подання і погодження відповідних пропозицій визначений Порядком № 1482.

Для проведення передачі комісію з питань передачі об’єктів створює та призначає її голову орган, уповноважений управляти державним майном, або самоврядна організація, які приймають державне майно (п. 9 Положення № 1482).

Передача оформляється актом приймання-передачі за формою згідно з додатком до Порядку № 1482. Акт складається в чотирьох примірниках, підписується головою і членами комісії та затверджується органом, який створив комісію. Право на управління об’єктом передачі виникає з дати підписання акта приймання-передачі. А відповідно з цієї дати установа — колишній балансоутримувач — має списати з балансу передане майно.

Передача теробороні Тероборона утворюється як громадська організація. Відповідно, при передачі автомобіля цим захисникам дотримуватися вимог Закону № 147 і Положення № 1482Порядку № 1482 не обов’язково. Водночас все одно вважаємо, що для місцевої ради буде зручно створити комісію, яка займатиметься питаннями передачі, і отримати погодження від представництва відповідної громадської організації щодо приймання у власність майна.

Наголосимо: у разі передачі автомобіля громадській організації місцева рада може самостійно визначити порядок такої передачі, вимоги щодо оформлення погодження від сторони, яка приймає. Акт приймання-передачі можна складати в довільній формі, але для того, щоб цей документ мав статус первинки, не забудьте вказати всі реквізити, які вимагає ч. 2 ст. 9 Закону № 996. Загалом не буде помилкою й оформити передачу документом за формою, наведеною в додатку до Порядку № 1482.

Порядок відображення операції передачі в бухобліку однаковий як у разі передачі ЗСУ, так і теробороні. Балансоутримувач має на підставі акта приймання-передачі списати об’єкт з балансу. Залишкову вартість, на нашу думку, варто відобразити на рахунку 85 «Витрати за необмінними операціями», оскільки установа не отримує жодних ресурсів чи вигід від такої операції. Більш детально розглянемо питання обліку передачі на прикладі.

Приклад. Місцева рада передає зі свого балансу за рішенням сесії один автомобіль військовій частині (первісна вартість 250000,00 грн, знос 100000,00 грн) і один — теробороні (первісна вартість 210000,00 грн, знос 70000,00 грн).

Облік передачі автомобілів ЗСУ і теробороні

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Меморіальний ордер

Підстава для запису

Сума, грн

дебет рахунку

кредит рахунку

1. Списано вартість переданого ЗСУ автомобіля в сумі нарахованого зносу

1411

1015

17

Акт приймання-передачі

100000,00

2. Списано суму залишкової вартості переданого ЗСУ автомобіля (250000,00 – 100000,00)

8511

1015

17

Акт приймання-передачі

150000,00

3. Списано вартість переданого теробороні автомобіля в сумі нарахованого зносу

1411

1015

17

Акт приймання-передачі

70000,00

4. Списано суму залишкової вартості переданого теробороні автомобіля (2100000,00 – 70000,00)

8511

1015

17

Акт приймання-передачі

140000,00

Перереєстрація Відповідно до п. 33 Порядку № 1388 у разі зміни власників транспортних засобів, найменування власників транспортних засобів — юридичних осіб проводиться перереєстрація таких транспортних засобів. Строк на проведення такої перереєстрації продовжується, зокрема, у разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. У разі припинення або скасування воєнного стану на всій території України або в окремих її місцевостях власники зобов’язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні засоби протягом 90 днів (п. 7 Порядку № 1388). Отже, якщо є можливість провести при передачі зміну відомостей в реєстрах, то варто так і вчинити, адже вимога законодавства нікуди не зникла. Водночас, якщо бойові дії заважають цьому, то автомобіль можна використовувати і без перереєстрації протягом всього періоду воєнного стану в країні та ще 90 днів після.

ДО ВІДОМА. Процедуру перереєстрації слід проводити отримувачу (військовій частині чи теробороні) за його рахунок. Плата за адмінпослугу з перереєстрації стягується з того, хто звернувся за послугою, — з отримувача. Детальніше про це див. у газеті «Бухгалтерія: бюджет», № 23/2018, с. 11.

Автор: Любов Крута, експерт газети «Бухгалтерія: бюджет»
Джерело: https://ibuhgalter.net/articles/907