Головне управління ДПС в Одеській області повідомляє, що термін подання Звіту про контрольовані іноземні компанії  за 2022-2023 роки для фізичних осіб до 01.05.2024 року. Відповідно до п. 54 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового Кодексу України (далі – Кодекс) контролерам контролюючих іноземних компаній встановлено такі особливості застосування положень про оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії (далі – КІК) протягом перехідного періоду:

Першим звітним (податковим) роком для Звіту про контрольовані іноземні компанії (далі – Звіт) є 2022 рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року – звітний період, що розпочинається у 2022 році). Контролюючі особи мають право подати Звіт за 2022 рік до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи за 2023 рік (тобто у 2024 році за два попередні періоди: 2022 та 2023 роки) із включенням зазначеного у такому Звіті скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, що підлягає оподаткуванню в України, до показників відповідних декларацій за 2023 рік. При цьому штрафні санкції та/або пеня не застосовуються.

Вимоги щодо складання та подання Звіту встановлено п. 392.5 ст. 392 розд. І Кодексу.

Законодавством передбачено дві форми Звіту, а саме: повний звіт (ідентифікатор  F0108701 для фізичних осіб) та скорочений (ідентифікатор F0108601 для фізичних осіб).

Необхідно пам’ятати, що Звіт подається щодо кожної контрольованої іноземної компанії окремо.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Щодо порядку звітування платників єдиного податку третьої групи – юридичних осіб за 2023 рік

Порядок заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контролюючого органу затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.08.2022 №254.

Таким чином, контролююча особа зобов’язана подати до контролюючого органу Звіт про КІК за 2022-2023 звітні роки одночасно з поданням Декларації про майновий стан і доходи засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

До Звіту в обов’язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, що підтверджують розмір прибутку КІК за звітний (податковий) рік.

Джелоело: https://od.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/767011.html