На офіційному web-сайті Державної фіскальної служби України (www.sfs.gov.ua) розміщено проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків».

Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків затверджено наказом Міністерства фінансів України від 2 червня 2015 року №524 «Про затвердження Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 серпня 2016 року № 723) (далі – Порядок №524).

Проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків» (далі – Проект) розроблено з метою приведення у відповідність до норм Податкового кодексу України (далі – Кодекс) згідно із змінами, внесеними Законом України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон № 1797).

Зокрема Законом № 1797 внесено зміни до Кодексу в частині формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на рік. Так, план-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки.

Також внесено зміни до пункту 77.3 статті 77 розділу ІІ Кодексу у частині заборони проведення документальної планової перевірки за окремими видами зобов’язань перед бюджетами, крім правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати митних платежів, податків, зборів та єдиного внеску при виплаті (нарахуванні) доходів фізичним особам податку з доходів фізичних осіб, та зобов’язань за бюджетними позиками і кредитами, що гарантовані бюджетними коштами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Щодо порядку звітування платників єдиного податку третьої групи – юридичних осіб за 2023 рік

До плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи. Періодичність проведення перевірок визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників.

Порядок формування та затвердження плану-графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Див. зміни до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків