Коментар до постанови КМУ «Деякі питання обчислення середньої заробітної плати» від 01.09.2021 р. № 917; Порядок № 100

Передостанні зміни до Порядку № 100, згідно з яким розраховують відпускні, компенсації за невикористані дні відпусток та виплати за два місяці, вносили з 12.12.2020 р. постановою КМУ від 09.12.2020 р. № 1213 (докладно про них ми писали у «ЗКС», № 1/2021, с. 12). Постановою, що коментується (набрала чинності з 04.09.2021 р.), внесено чергові зміни до Порядку № 100.

Значна їх частина пов’язана саме з попередніми змінами.

З «коли» застосовувати зміни? Орієнтир на початок події, з якою пов’язаний розрахунок середньої зарплати (відпустка, компенсація відпускних, відрядження, дні «донорства», медогляд, надання матеріальної допомоги, премії у розмірі середньомісячної зарплати та ін.). У разі коли така подія відбувається починаючи з 04.09.2021 р.розрахунок середньої зарплати проводимо за новими правилами. Для подій, що настали до зазначеної дати, але закінчуються після 04.09.2021 р., для оплати усіх днів діють положення Порядку № 100 у редакції, що діяла до 04.09.2021 р. При цьому не має значення, що період збереження середньої зарплати може бути тривалий (наприклад, у випадку збереження середньої зарплати для працівників, які проходять військову службу відповідно до ч. 3 ст. 119 КЗпП, розраховану за попередніми правилами середньоденну зарплату продовжуємо зберігати у такому ж розмірі і надалі).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якщо відпустку перенесено або продовжено (наприклад, через хворобу), і при цьому нова подія (перенесення, продовження), про що видано відповідний наказ (розпорядження), припадає на період з 04.09.2021 р., треба застосовувати нові правила. Інакше кажучи, необхідно розрахувати нову середню зарплату відповідно вже до нової редакції Порядку № 100.

Це підтверджує і Мінекономіки у листі від 10.09.2021 р. № 4711-06/45145-07, який є відповіддю на наш запит:

ЦИТАТА. «Оскільки положення постанови № 917 слід застосовувати з дня офіційного опублікування, а саме з 04.09.2021 року, то у випадках, коли дата початку події, з якою пов’язаний розрахунок середньої заробітної плати, відбулася до 03.09.2021 (включно) застосовуються положення Порядку без змін, внесених постановою № 917. Якщо дата початку події, з якою пов’язаний розрахунок середньої заробітної плати, відбулася з 04.09.2021 і пізніше, то необхідно застосовувати положення Порядку з урахуванням змін, внесених постановою № 917.

При цьому, якщо працівнику надається частина невикористаної відпустки, яку було подовжено у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, датою початку події є дата подовження відпустки».

Головна зміна — «преміальна» Коли минулого разу внесли зміни до Порядку № 100, найбільше бухгалтерську спільноту вразив змінений порядок врахування премій, причому враження це було неприємне. Річ у тім, що він передбачав перерахунок виплат, раніше розрахованих виходячи із середнього заробітку, якщо після цього нарахували премію, у тому числі за місяці розрахункового періоду (далі — РП).

Для спрощення порядку врахування премій постановою, що коментується, у новій редакції викладені абз. 23 п. 3 Порядку № 100. Тим самим кардинально змінено порядок включення премій (у тому числі за місяць) до розрахунку середньої зарплати. Старі та нові правила «преміальної гри» наведемо в таблиці.

Стара редакція абз. 2, 3 п. 3 Порядку № 100

Нова редакція абз. 2, 3 п. 3 Порядку № 100

Суми нарахованої заробітної плати враховуються у тому місяціза який вони нараховані прим. 1

Премії та інші виплати, які виплачуються за два місяці або більш тривалий період, при обчисленні середньої заробітної плати включаються шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду частини, що відповідає кількості відпрацьованих робочих днів періоду (місяців), за які такі премії та інші виплати нараховані. Така частина визначається діленням суми нарахованих премій та інших виплат на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вони нараховані, та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів кожного місяця, що відноситься до розрахункового періоду для обчислення середньої заробітної плати.

Суми нарахованої заробітної плати, крім премій (в тому числі за місяць) та інших заохочувальних виплат за підсумками роботи за певний період, враховуються у тому місяці, за який вони нараховані прим. 1

Премії (в тому числі за місяць) та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період під час обчислення середньої заробітної плати враховуються в заробіток періоду, який відповідає кількості місяцівза які вони нарахованіпочинаючи з місяця, в якому вони нараховані. Для цього до заробітку відповідних місяців розрахункового періоду додається частина, яка визначається діленням суми премії або іншої заохочувальної виплати за підсумками роботи за певний період на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вони нараховані, та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів відповідного місяця, що припадає на розрахунковий період.

Примітка 1. Як раніше, так і зараз виплати включаються у розмірах, в яких вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо, за винятком відрахувань із заробітної плати осіб, засуджених за вироком суду до виправних робіт без позбавлення волі.

Як включали премії до розрахунку середньої зарплати з 12.12.2020 р. по 03.09.2021 р.

Як включати премії до розрахунку середньої зарплати з 04.09.2021 р.

Місячні премії враховувалися у місяці, за який вони нараховані (у повній нарахованій сумі).

Щодо премій та інших виплат, які виплачуються за два місяці або більш тривалий період, то до розрахунку потрапляла сума премій, нарахованих за місяці розрахункового періоду, у частині, пропорційній відпрацьованому часу у відповідних місяцях. Тобто премії за період, що перевищує місяць, не тільки відносили до місяців, за які вони нараховані, а ще й розраховували їх суму, пропорційну відпрацьованим робочим дням.

Такий порядок передбачав проведення перерахунків відпускних та інших виплат, розрахованих з середнього заробітку, після нарахування премій за місяці розрахункового періоду.

Докладніше про «старий» порядок включення премій читайте у «ЗКС», № 1/2021 (с. 12)№ 6/2021 (с. 20).

Усі види премій (у тому числі за місяць) та заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період (далі — премії) починають враховуватися з місяця, у якому їх нарахували незалежно від того, за які місяці (місяць) проведено нарахування. Тобто якщо до нарахування премії за минулі місяці (місяць) розраховували середній заробіток, і у РП потрапляли такі місяці (місяць), перераховувати його не потрібно. Премія потрапить до розрахунку, коли до РП потрапить:

 • місяць її нарахування

та/або

 • наступні місяці, що відповідають кількості місяців, за які нарахована премія (з урахуванням місяця нарахування).

Таким чином, до розрахунку середнього заробітку може потрапити не тільки премія, яка нарахована у РП. У розрахунок може потрапити частина премії, нарахованої у місяці за межами РП, але розподіленої на місяці, що відповідають кількості місяців, за які вона нарахована, та які частково потрапляють у РП. Тобто може бути ситуація, коли включається частина премії, нарахованої не в РП.

У новій редакції Порядку № 100 маємо єдиний порядок включення усіх видів премій (в тому числі і місячних) при розрахунку середньої зарплати.

Порядок включення премій до розрахунку такий:

 • місячна премія включається до заробітку місяця, у якому її нарахували (не «за який»);
 • премія за період, що перевищує місяць, включається до заробітку місяців, що відповідають кількості місяців, за які вона нарахована, частинами (починаючи з місяця нарахування).

При цьому встановлено особливий порядок визначення суми премії (її частини), що бере участь у розрахунку.

Сума премії (частина суми премії), що додається до відповідного місяця РП, розраховується шляхом ділення загальної суми премії на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вона нарахована, та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів кожного відповідного місяця, що припадають на РП (до яких така частина премії відноситься).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Завезти гуманітарну допомогу з 01.04.2024 можливо лише через онлайн-систему

Підсумовуючи, визначимося, як нам діяти, якщо працівникам нараховуються премії за минулі місяці (періоди).

По-перше, премію, нараховану за попередні місяці (періоди), починаємо включати до розрахунку середнього заробітку з місяця нарахування. Зворотного права на включення до розрахунку немає.

По-друге, відносимо премію (її частину) до відповідних місяців РП. Місячна премія за минулий місяць потрапляє до заробітку місяця нарахування. Премія, нарахована за період, що перевищує місяць, відноситься частинами до заробітку місяців, кількість яких відповідає кількості місяців, за які така премія нарахована. Відлік таких місяців ведемо вперед від місяця нарахування премії.

По-третє, визначаємо суму виплати, що додаватиметься до заробітку відповідних місяців (місяця) РП. Для наочності вважаємо за доцільне зобразити порядок визначення суми премії у вигляді формули. Так, суму премії (її частину), яку треба додавати до відповідних місяців (місяця) РП, можна розрахувати за формулою:

П мрп = П період : ДВ період × ДВ місяць РП,

де П мрп — сума премії (її частина), що підлягає включенню до заробітку місяця РП (розраховуємо окремо для кожного такого місяця РП);

П період — сума премії, нарахованої за місяць або більший період часу (квартал, 9 місяців, рік тощо);

ДВ період — кількість відпрацьованих працівником робочих днів у періоді, за який нарахована премія;

ДВ місяць РП — кількість відпрацьованих працівником робочих днів у місяці РП, до якого відносимо суму премії (її частину).

ПРИМІТКА РЕДАКЦІЇ. Як бачимо, зміни до Порядку № 100 дозволяють враховувати премії таким чином, щоб уникнути перерахунків. Але ж порядок включення премій до розрахунку не назвеш ані простим, ані бездоганним.

Правильність застосування вищевикладеного механізму врахування премій та формули підтверджує і Мінекономіки у листі від 10.09.2021 р. № 4711-06/45145-07:

ЦИТАТА. «Тобто при обчисленні середньої заробітної плати всі види премій, в тому числі й за місяць, враховуються частинами шляхом додавання до заробітку працівника частини премії протягом тієї кількості місяців, за який вони нараховані (за місяць — місяць, за квартал — три місяці, за півріччя — шість місяців, за рік — дванадцять місяців тощо), починаючи з місяця їх нарахування.

Частиною другою абзацу третього пункту 3 Порядку встановлено, що для врахування премії або іншої заохочувальної виплати за підсумками роботи за певний період необхідно до заробітку відповідних місяців розрахункового періоду додати частину, яка визначається діленням суми премії або іншої заохочувальної виплати за підсумками роботи за певний період на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вони нараховані, та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів відповідного місяця, що припадає на розрахунковий період.

Тобто для визначення частини премії, яка враховується при обчисленні середньої заробітної плати, необхідно суму нарахованої працівнику премії розділити на кількість відпрацьованих працівником робочих днів в тому періоді, за який премія нарахована, та помножити на кількість відпрацьованих працівником робочих днів в місяцях розрахункового періоду, до якого відноситься премія з урахуванням положень частини першої абзацу третього пункту 3 Порядку.

Порядок врахування премії при обчисленні середньої заробітної плати, зазначений у листі, вірний».

Приклад 1: річна премія і відпускні. Працівнику надано щорічну відпустку з 13 вересня 2021 року на 14 к. дн. РП: вересень 2020 року − серпень 2021 року. У березні 2021 року йому нараховано винагороду за підсумками роботи у 2020 році — 11000,00 грн.

Кількість відпрацьованих у 2020 році днів:

 • варіант 1: 251;
 • варіант 2: 213 (з 9 по 30 листопада 2020 року працівник хворів, у грудні 2020 року працівник був у «карантинній» відпустці без збереження зарплати).

Кількість відпрацьованих днів у місяцях 2021 року: у березні — 22, у квітні — 22, у травні — 18, у червні — 20, у липні — 22, у серпні — 21.

Премія за підсумками роботи за 2020 рік може включатися до розрахунку середньоденної зарплати з березня 2021 року протягом 12 наступних місяців (з урахуванням місяця нарахування), тобто протягом березня 2021 року − лютого 2022 року до того часу, поки ці місяці будуть потрапляти до РП. Під час розрахунку середньої зарплати для визначення суми відпускних за вересень 2021 року можна врахувати частину суми річної премії, яка відноситься до заробітку березня − серпня 2021 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Завезти гуманітарну допомогу з 01.04.2024 можливо лише через онлайн-систему

Місяці РП, до заробітку яких додається річна премія

Кількість відпрацьованих днів

Варіант 1

(у 2020 році відпрацьовано 251 р. дн.

прим. 1 )

Варіант 2

(у 2020 році відпрацьовано 213 р. дн.

прим. 1 )

Березень 2021 року

22

964,14

(11000,00 : 251 × 22)

1136,15

(11000,00 : 213 × 22)

Квітень 2021 року

22

964,14

(11000,00 : 251 × 22)

1136,15

(11000,00 : 213 × 22)

Травень 2021 року

18

788,84

(11000,00 : 251 × 18)

929,58

(11000,00 : 213 × 18)

Червень 2021 року

20

876,49

(11000,00 : 251 × 20)

1032,86

(11000,00 : 213 × 20)

Липень 2021 року

22

964,14

(11000,00 : 251 × 22)

1136,15

(11000,00 : 213 × 22)

Серпень 2021 року

21

920,32

(11000,00 : 251 × 21)

1084,51

(11000,00 : 213 × 21)

Всього

Х

5478,07

6455,40

Примітка 1. Вважається, що винагорода за підсумками роботи за 2020 рік нарахована саме за роботу, протягом цієї кількості робочих днів.

Як бачимо, через невідповідність відпрацьованих днів у місяцях періоду, за який нарахована премія (за 2020 рік), та у місяцях РП, що відлічуються від місяця її нарахування та протягом яких премію беруть до розрахунку (у цьому випадку — протягом 6 місяців з березня по серпень 2021 року), частина премії, яка потрапляє до розрахунку середньої зарплати, у першому та у другому варіанті відрізняється.

Приклад 2: річна премія і відрядження. Використовуючи умови прикладу 1, припустимо, що з 15 по 16 вересня 2021 року працівника направили у службове відрядження. Для оплати періоду відрядження необхідно розрахувати середній заробіток, врахувавши річну премію за новими правилами.

РП у цьому випадку — липень − серпень 2021 року. Хоча річна премія нарахована за межами РП (у березні 2021 року), її частина, що припадає на липень і серпень 2021 року, має включатися до розрахунку середньоденної зарплати. А от при визначенні денної виплати з метою порівняння із середньою зарплатою річна винагорода не враховується.

Фактично до розрахунку беремо суми, що вже порахували при розподілі між місяцями у попередньому прикладі 1:

Місяці РП, до заробітку яких додається річна премія

Кількість відпрацьованих днів

Варіант 1

(у 2020 році відпрацьовано 251 р. дн.)

Варіант 2

(у 2020 році відпрацьовано 213 р. дн.)

Липень 2021 року

22

964,14

(11000,00 : 251 × 22)

1136,15

(11000,00 : 213 × 22)

Серпень 2021 року

21

920,32

(11000,00 : 251 × 21)

1084,51

(11000,00 : 213 × 21)

Всього

Х

1884,46

2220,66

Приклад 3: квартальна премія і відпускні. Працівнику надано щорічну відпустку з 13 вересня 2021 року на 14 к. дн. РП: вересень 2020 року − серпень 2021 року. У червні 2021 року йому нараховано премію за І квартал 2021 року — 7200,00 грн. Кількість відпрацьованих робочих днів у І кварталі — 61 (19 +20 +22). Кількість відпрацьованих робочих днів у місяцях 2021 року: у червні — 20, у липні — 12 (з 19 по 30 липня працівник хворів), у серпні — 21.

Премія за І квартал 2021 року може включатися до розрахунку середньоденної зарплати з червня 2021 року протягом трьох наступних місяців (з урахуванням місяця нарахування), тобто протягом червня, липня та серпня 2021 року. Тож під час розрахунку середньої зарплати для визначення суми відпускних за вересень 2021 року буде врахована вся можлива сума премії. Визначимо частину премії, яка відноситься до заробітку кожного з місяців зазначеного періоду, які увійшли до РП:

 • червень: 7200,00 : 61 × 20 = 2360,66 (грн);
 • липень: 7200,00 : 61 × 12 = 1416,39 (грн);
 • серпень: 7200,00 : 61 × 21 = 2478,69 (грн).

Загальна сума квартальної премії, яка бере участь у розрахунку, становить:

2360,66 + 1416,39 + 2478,69 = 6255,74 (грн).

Як бачимо, сума квартальної премії, яка включається до розрахунку середньоденної зарплати для визначення суми відпускних (6255,74 грн), менше фактично нарахованої премії (7200,00 грн). Така різниця пов’язана з невідповідністю даних кількості відпрацьованих робочих днів, які потрапляють у чисельник і у знаменник під час розрахунку частини премії, що відноситься до кожного місяця РП. У знаменнику зазначені відпрацьовані робочі дні у кварталі, за який нарахована премія (за І квартал 2021 року), а у чисельнику — відпрацьовані робочі дні у місяцях, до заробітку яких включається премія (за червень, липень та серпень 2021 року).

Наприклад, у випадку, коли кількість відпрацьованих робочих днів у періоді, за який нарахована премія, буде менше, ніж кількість відпрацьованих робочих днів у місяцях РП, до яких вона потрапить, буде зворотна ситуація. Тобто сума премії, що потрапить у розрахунок середнього заробітку, буде більшою за фактично нараховану працівникові.

Приклад 4: квартальна премія і відрядження. Працівника направлено у відрядження з 20 по 23 вересня 2021 року. У липні 2021 року працівнику нарахована премія за ІІ квартал 2021 року в розмірі 8100,00 грн. Для оплати періоду відрядження необхідно розрахувати середній заробіток, врахувавши квартальну премію за новими правилами.

Загальна кількість відпрацьованих робочих днів у ІІ кварталі — 60 (22 + 18 +20). Кількість відпрацьованих днів у липні — 22, у серпні — 21.

РП у цьому випадку — липень−серпень 2021 року. Премія за ІІ квартал 2021 року може брати участь у розрахунку середнього заробітку протягом липня−вересня 2021 року. Під час розрахунку середнього заробітку для оплати відрядження у вересні до розрахунку може потрапити тільки частина премії, яка відноситься до заробітку липня та серпня 2021 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Завезти гуманітарну допомогу з 01.04.2024 можливо лише через онлайн-систему

Визначимо частину премії, яка відноситься до заробітку кожного з місяців зазначеного періоду:

 • липень: 8100,00 : 60 × 22 = 2970,00 (грн.);
 • серпень: 8100,00 : 60 × 21 = 2835,00 (грн).

Загальна суми квартальної премії, яка бере участь у розрахунку:

2970,00 + 2835,00 = 5805,00 (грн).

Приклад 5: місячна премія і відрядження. Працівника направлено у відрядження з 20 по 23 вересня 2021 року. Преміюють його щомісячно. У липні 2021 року працівнику нарахована премія за червень у сумі 1200,00 грн, у серпні за липень у сумі 2400,00 грн. Кількість відпрацьованих робочих днів у червні —10 (працівник хворів з 15 по 30 червня), у липні — 22, у серпні — 21.

РП: липень − серпень 2021 року. До заробітку липня включається премія за червень, до заробітку серпня — премія за липень.

Визначимо суму премії, яка відноситься до заробітку кожного з місяців зазначеного періоду:

 • липень: 1200,00 : 10 відпрацьовано у червні × 22 відпрацьовано у липні = 2640,00 (грн);
 • серпень: 2400,00 : 22 відпрацьовано у липні × 21 відпрацьовано у серпні = 2290,91 (грн).

У цьому випадку 1200,00 грн премії за червень перетворились на 2640,00 грн, тобто на значно більшу суму, а 2400,00 грн премії за липень навпаки зменшились до 2290,91 грн.

Ось такий він, особливий порядок включення премій до розрахунку середньої зарплати .

«Перехідний» період Протягом 3-х місяців після набрання чинності постановою КМУ, яка коментується, роботодавці мають провести донарахування виплат, розрахованих виходячи із середнього заробітку, якщо після проведення виплат (але до 04.09.2021 р.) були нараховані премії за період, що перевищує місяць. Під час перерахунку, на нашу думку, треба керуватися Порядком № 100 у редакції постанови КМУ від 09.12.2020 р. № 1213, тобто що діяла до 04.09.2021 р. Це, звісно, стосується лише тих роботодавців, які у зазначений період своєчасно не провели перерахунки відпускних та виплат за 2 місяці, іншими словами, порушили Порядок № 100.

Це підтверджує і Мінекономіки у листі від 10.09.2021 р. № 4711-06/45145-07:

ЦИТАТА. «Отже, норми постанови № 917 слід застосовувати з дня офіційного опублікування, а саме з 04.09.2021 року.

Відповідно до пункту 2 постанови № 917 працівникам, яким у період з 12.12.2020 до набрання чинності цією постановою обчислення середньої заробітної плати було здійснено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» без врахування нарахованих у цьому періоді премій та виплат за підсумками роботи за певний період, протягом трьох місяців після набрання чинності цією постановою здійснюється перерахунок середньої заробітної плати з урахуванням пункту 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого зазначеною постановою.

Тобто працівникам, яким у період з 12.12.2020 до набрання чинності постанови № 917 обчислення середньої заробітної плати було здійснено без врахування нарахованих у цьому періоді (з 12.12.2020 по 03.09.2021 включно) премій та виплат за підсумками роботи за певний період, протягом трьох місяців після набрання чинності постанови № 917 повинні здійснити перерахунок середньої заробітної плати з урахуванням редакції пункту 3 Порядку, яка була чинна на час настання події (на час розрахунку середньої заробітної плати)».

Інші зміни Відповідно до нової редакції п.п. «и» п. 4 Порядку № 100 не беруть участі у розрахунку середньої зарплати не тільки виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження, а й виплати, пов’язані зі святковими датами (наприклад, до Нового року, 8 березня, до професійних свят та ін.). На наш погляд, це є лише уточненням, а не значною зміною. Адже на підставі зазначеної норми святкові премії і раніше не потрапляли до розрахунку середньої зарплати (див., наприклад, лист Мінсоцполітики від 04.10.2016 р. № 1374/13/8416).

До «нових» виплат, які не беруть участі у розрахунку, потрапила грошова винагорода за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків (новий п.п. «о» п. 4 Порядку № 100). Тож працівникам, які отримали таку виплату (зокрема і педагогічні працівники), не слід розраховувати на збільшення за її рахунок відпускних та виплат за 2 місяці. До речі, і в період попередньої редакції (з 12.12.2020 р. по 03.09.2021 р.) ця виплата для педпрацівників не включалася до розрахунку через її одноразовий характер (див. лист Мінекономіки від 16.01.2021 р. № 4709-06/2098-07; див. «ЗКС», № 6/2021, с. 20).

У абз. 3 п. 8 Порядку № 100, де йдеться про розрахунок середньої місячної зарплати (наприклад, для розрахунку вихідної допомоги чи матеріальної допомоги тощо), додали посилання на абз. 2 того ж п. 8.

Це є лише виправленням недоліків попередніх змін до Порядку № 100, на які ми звертали увагу у «ЗКС», № 1/2021, с. 12.

Джерело: Cтаттю взято з газети  “Зарплата та кадрова справа”№17/2021

Автор: Катерина Скрипкіна, заступник головного редактора газети «Зарплата та кадрова справа»

Матеріал підготовлено за сприяння Оксани Гузенко, головного спеціаліста Директорату розвитку ринку праці та умов оплати праці Міністерства економіки України