Національний банк працює над приведенням власних нормативно-правових актів у відповідність до вимог нового Закону “Про платіжні послуги”, основні положення якого вводяться в дію з 1 серпня 2022 року. Так, відсьогодні розпочинається громадське обговорення проєкту постанови Правління Національного банку “Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” (далі – проєкт змін). Проєкт змін актуалізує низку норм, що регламентують надання небанківськими надавачами платіжних послуг:

– суб’єктам господарювання та фізичним особам послуг з переказу коштів;

– послуг із зарахування та зняття готівкових коштів на платіжні рахунки/з платіжних рахунків користувачів.

Крім того, він містить такі нові терміни: “операційний час”, “небанківський надавач платіжних послуг”, “платіжний рахунок”, “платіжна інструкція”. Прийняття проєкту змін сприятиме розширенню прав суб’єктів господарювання, зокрема небанківських надавачів платіжних послуг, створенню сприятливих передумов для їх функціонування, а також розвитку конкуренції на ринку фінансових послуг. Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланням:

– проєкт постанови Правління Національного банку “Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”;

– аналіз регуляторного впливу проєкту змін;

– порівняльна таблиця проєкту змін.

Зауваження та пропозиції до проєкту змін приймаються до 14 березня 2022 року на електронну адресу nbu@bank.gov.ua або на поштову адресу Національного банку: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601.