Нарешті ми дочекались! Світ побачив наказ МФУ «Про затвердження Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України, та переліків документів на підтвердження» від 29.07.2022 р. № 225 (далі — наказ № 225).
Розберімося, кого це стосується і як працює….

Передмова

Спочатку нагадаємо хронологію подій. Попри те, що війна в країні триває, Закон № 2260 починаючи з 27.05.2022 р. повернув платникам податків потребу повноцінно виконувати свої податкові обов’язки зі сплати податків та зборів, подання звітності, реєстрації ПН, АН, РК, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо (п.п. 69.9 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Водночас платників податків, які доведуть що не мають такої можливості, звільнено від відповідальності, передбаченої ПКУ, за умови виконання ними податкових обов’язків протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Якщо ж платник податків позбавлений можливості виконувати податкові обов’язки щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, то він звільняється від відповідальності в межах діяльності, що провадиться через такі філії, представництва, відокремлені чи інші структурні підрозділи (п.п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

Платники податків, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, у яких відновилася можливість виконувати податкові обов’язки, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24.02.2022 р. до дня відновлення такої можливості платника податків, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків за умови їх виконання протягом 60 к. дн. з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків.

Однак тут є нюанс: підтвердити неспроможність виконувати свої податкові обов’язки платник податків має на підставі порядку, затвердженого Мінфіном. Водночас останній не дуже квапився із затвердженням такого порядку.

І ось нарешті Мінфін наказом № 225 затвердив:

 • Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків (далі — Порядок № 225);
 • Перелік документів, що підтверджують неможливість платника податків — юридичної особи, зокрема щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, своєчасно виконати свій податковий обов’язок, у тому числі обов’язок податкового агента (далі — Перелік документів для юрособи);
 • Перелік документів, що підтверджують неможливість платника податків — фізичної особи, зокрема самозайнятої особи, своєчасно виконати свій податковий обов’язок, у тому числі обов’язок податкового агента (далі — Перелік документів для фізособи).

Зауважте, зазначений наказ Мінфіну набрав чинності з 06.09.2022 р. Підстави та докази: загальні моменти

Одразу впадає в око те, що переліки підтвердних документів для юридичних та фізичних осіб є різними. Зауважимо також, що і підстави неможливості виконання податкових обов’язків у Порядку наведено окремо:

 • для юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів (п. 1 розд. ІІ Порядку № 225);
 • для фізичних осіб, зокрема самозайнятих осіб (п. 2 розд. ІІ Порядку № 225).

Деякі з підстав є спільними як для юридичних, так і для фізичних осіб, а деякі — специфічними.

ВАЖЛИВО! Підстава неможливості виконання платником податків податкових обов’язків може бути як одна, так і декілька одночасно. Причому наявність однієї підстави може посилювати доказовість іншої підстави. Наприклад, якщо місцезнаходженням платника податків є територія ведення бойових дій або окупована територія, то цей факт може бути як окремою підставою (п.п. 6 п. 1 та п.п. 1 п. 2 розд. ІІ Порядку № 225), так і слугувати підтвердженням неможливості використання чи вивезення документів, комп’ютерного та іншого обладнання (п.п. 3 п. 1 та п.п. 9 п. 2 розд. ІІ Порядку № 225). Тож підхід до підтвердження неможливості виконання платником податкових обов’язків має бути комплексним.

Що стосується підтвердних документів, то тут слід звернути увагу на кілька нюансів.

► Нюанс 1. Перелік документів для фізосіб побудований у розрізі підстав неможливості виконання податкових обов’язків. Тобто до кожної підстави надається «мініперелік» документів. А от Перелік документів для юросіб не має такої структури, а отже, платник сам вирішує, які документи з цього Переліку підійдуть для підтвердження наявності тієї чи іншої підстави.

►Нюанс 2. Жоден з Переліків не містить фрази на кшталт «інші документи та інформація, що підтверджують неможливість виконання платником податків податкових обов’язків». На наш погляд, це не означає заборону долучати копії документів, які не зазначені в Переліках, але може трактуватися так, що хоча б один документ з відповідного Переліку має бути наданий платником податків. Однак, забігаючи наперед, зауважимо, що для деяких з підстав неможливості виконання податкових обов’язків, наведених у розд. ІІ Порядку № 225, ми взагалі не побачили відповідних підтвердних документів у Переліках. Тож можливо, що все ж таки Переліки документів, затверджені наказом № 225, є орієнтовними, а тому не треба посипати голову попелом, якщо жоден з перелічених документів не підходить під ваш випадок. У такому разі слід надати копії усіх можливих документів, які максимально розкривають наявні обставини.

►Нюанс 3. Платники податків зобов’язані зберігати протягом строку давності, встановленого ПКУоригінали відповідних документів, що підтверджують неможливість виконання податкового обов’язку, та надавати їх на вимогу контролюючого органу в межах його повноважень (п. 7 розд. ІІ Порядку № 225).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Обов’язок доведення можливості чи неможливості для платника податків своєчасно виконати свій податковий обов’язок покладається на контролюючий орган, який на підставі поданих платником податків документів та інформації встановлює причинно-наслідковий зв’язок між:

 • обставинами непереборної сили, що сталися в результаті збройної агресії російської федерації;
 • безпосереднім впливом таких обставин саме на платника;
 • та можливістю виконання платником податкового обов’язку станом на дату, на яку припадає граничний термін виконання такого обов’язку (п. 1 розд. ІІІ Порядку № 225).

Отже, саме з огляду на цей алгоритм платнику податків варто вибудовувати й підтвердну базу, щоб підштовхнути податківців до правильного рішення.

Місцезнаходження платника податків як підстава неможливості виконання податкових обов’язків

Гадаємо, чи не найпоширенішою підставою підтвердження неможливості виконувати податкові обов’язки буде та, що пов’язана з місцезнаходженням платника податку:

 • для юридичних осіб така підстава наведена у п.п. 6 п. 1 розд. ІІ Порядку № 225 — «перебування (податкова адреса платника податків та/або фактичне знаходження / знаходження виробничих потужностей тощо) на території населеного пункту, у якому ведуться воєнні (бойові) дії, який (які) знаходиться в оточенні (блокуванні) або тимчасово окупований збройними формуваннями Російської Федерації»;
 • для фізичних осіб така підстава наведена у п.п. 1 п. 2 розд. ІІ Порядку № 225 — «перебування на території населеного пункту, який є податковою адресою такого платника та в якому ведуться воєнні (бойові) дії, який оточено (заблоковано) або тимчасово окуповано збройними формуваннями Російської Федерації».

НЮАНС. Іншого переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), аніж той, що затверджений наказом Мінреінтеграції від 25.04.2022 р. № 75, сьогодні не існує. Отже, цим документом і доцільно користуватися.

Що стосується підтвердних документів до цієї підстави, то фізичній особі достатньо надати (п. 1 Переліку документів для фізособи):

 • паспорт громадянина України;
 • витяг з ЄДДР щодо реєстрації місця проживання.

А ось з юридичними особами не так просто. Здавалося б, підтвердити місцезнаходження юридичної особи (податкову адресу) можна Випискою з ЄДР, а на підтвердження фактичного знаходження / знаходження виробничих потужностей можна було б надати документи щодо права власності на нерухоме майно, договори оренди приміщень тощо. Але таких документів немає в Переліку документів для юрособи. З цього можна зробити висновок, що для юридичної особи, на відміну від фізичної особи, може бути недостатньо лише факту перебування на певній території. Слід також підтвердити конкретні перешкоди для виконання податкових обов’язків, які обумовлені «невдалим» місцезнаходженням, наприклад:

 • якщо підприємство було змушене призупинити роботу або встановити простій, то це слід підтвердити копією відповідного наказу (п. 6 Переліку документів для юрособи);
 • якщо за місцезнаходженням підприємства (його підрозділів) призупинено роботу банків / платіжних систем, відключено постачання електроенергії та/або надання послуг мережі Інтернет, потрібно засвідчити це відповідними документами або повідомленнями (пп. 8, 11, 12 Переліку документів для юрособи) тощо.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Індексація за минулі періоди: до якого звітного періоду відносити

Підстави, пов’язані з неможливістю використання документів та обладнання

Звісно, втрата або неможливість використання документів, комп’ютерного та іншого обладнання безпосередньо впливають на «життєдіяльність» платника податків та можуть бути підставами неможливості виконання ним податкових обов’язків. Формулювання таких підстав є співзвучними як для юридичних, так і для фізичних осіб (див. табл. 1).

Таблиця 1. Перелік підстав, пов’язаних із втратою або неможливістю використання документів, комп’ютерного та іншого обладнання

Для юридичних осіб

Для фізичних осіб

Втрата (знищення чи зіпсуття) первинних документів, комп’ютерного та іншого обладнання внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації
(п.п. 1 п. 1 розд. ІІ Порядку № 225)

Втрата (знищення чи зіпсуття) первинних документів, комп’ютерного та іншого обладнання внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, або знаходження їх на територіях, на яких ведуться (велися) воєнні (бойові) дії, які оточено (заблоковано) або тимчасово окуповано збройними формуваннями російської федерації
(п.п. 7 п. 2 розд. ІІ Порядку № 225)

Неможливість використати чи вивезти документи, комп’ютерне та інше обладнання внаслідок ведення бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації
(п.п. 2 п. 1 розд. ІІ Порядку № 225)

Неможливість використати чи вивезти документи, комп’ютерне та інше обладнання внаслідок ведення воєнних (бойових) дій, оточення (блокування) або якщо територія, де знаходяться документи, комп’ютерне та інше обладнання, тимчасово окупована збройними формуваннями російської федерації
(п.п. 8 п. 2 розд. ІІ Порядку № 225)

Використання чи вивезення документів, комп’ютерного або іншого обладнання, пов’язане з ризиком для життя чи здоров’я посадової особи платника податків або неможливе у зв’язку зі встановленням уповноваженими органами державної влади відповідно до закону в умовах воєнного стану заборон та/або обмежень
(п.п. 3 п. 1 розд. ІІ Порядку № 225)

Використання чи вивезення документів, комп’ютерного або іншого обладнання, пов’язане з ризиком для життя чи здоров’я платника податків або неможливе у зв’язку з встановленням уповноваженими органами державної влади відповідно до закону в умовах воєнного стану заборон та/або обмежень
(п.п. 9 п. 2 розд. ІІ Порядку № 225)

Тут маємо певний перетин із положеннями п.п. 69.28 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ, які визначають, що підставами, з огляду на які платник податків не може пред’явити первинні документи, є:

 • втрата (знищення чи зіпсуття) документів;
 • або знаходження документів на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та на тимчасово окупованих територіях, у разі якщо їх неможливо вивезти або їх вивезення пов’язане з ризиком для життя чи здоров’я платника податків, фізичних осіб чи неможливе у зв’язку з адміністративними перешкодами, встановленими органами влади.

Про настання відповідної події платник податків / податковий агент має подати до контролюючого органу відповідне повідомлення, в якому, зокрема, розкрити наявні обставини. Інформація про подання такого повідомлення і може бути, зокрема, одним із підтверджень неможливості виконання платником податків своїх податкових обов’язків (п. 16 Переліку документів для юрособи).

НЮАНС. Втрата документів, що не пов’язана з проведенням бойових дій на певних територіях (у тому числі й тимчасово окупованих), не дає права платнику податків / податковому агенту застосовувати положення п.п. 69.28 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ. При цьому зазначена норма прямо передбачає, що перелік відповідних територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, та територій, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації, має визначити Кабмін, який, своєю чергою, досі не спромігся впоратися з цим завданням. А чи приймуть тут податківці посилання на наказ Мінреінтеграції від 25.04.2022 р. № 75 — питання відкрите.

Разом із цим у п. 16 Переліку документів для юрособи також йдеться й про звичайне повідомлення про втрату документів, яке платник податків подає податківцям відповідно до п. 44.5 ПКУ.

Цікаво, що в п. 7 Переліку документів для фізособи не пропонують інформацію про направлення такого повідомлення як підтвердного документа. Однак, на нашу думку, якщо фізична особа його направляла, то додати інформацію про це точно не завадить.

Також зазначимо, що підстави, пов’язані з втратою або неможливістю використання документів, комп’ютерного та іншого обладнання, добре зіграють в купі з іншими підставами, зокрема:

 • якщо місце знаходженням платника податків є територія ведення бойових дій або окупована територія (п.п. 6 п. 1 та п.п. 1 п. 2 розд. ІІ Порядку № 225);
 • якщо мають місце інші обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини), підтверджені документально. Наприклад, пожежа, знищення або захоплення майна тощо.

Інші форс-мажорні обставини

Військова агресія російської федерації проти України сама по собі є форс-мажорною обставиною, що і засвідчила Торгово-промислова палата України листом від 28.02.2022 р. № 2024/02.0-7.1 та підтвердила, що зазначені обставини з 24.02.2022 р. до їх офіційного закінчення є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб.

Однак, на жаль, це автоматично не звільняє всіх суб’єктів господарювання від виконання податкових обов’язків. Підставою неможливості їх виконання п.п. 7 п. 1 та п.п. 11 п. 2 розд. ІІ Порядку № 225 визначають інші обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини). І їх треба довести документально за допомогою, зокрема:

 • акта, що засвідчує факт пожежі, складений відповідно до вимог п. 7 Порядку № 2030 ;
 • документів, що свідчать про акти мародерства, грабежу, рейдерства, захоплення майна та примусове захоплення приміщення (копія заяви до територіального органу внутрішніх справ та документ, виданий відповідним правоохоронним органом щодо реєстрації кримінального провадження, тощо);
 • інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (у разі його знищення) відповідно до Порядку № 1127  ;
 • витягу з ЄРДР , що засвідчує факт реєстрації відомостей про кримінальне правопорушення, у разі викрадення основних засобів або руйнування / втрати майна;
 • документів, що свідчать про пошкодження, знищення, втрату майна, що знаходиться на балансі підприємства (належить фізичній особі та використовується в підприємницькій / незалежній діяльності) і є об’єктом оподаткування, єдиним джерелом для сплати податків або яке перебуває у податковій заставі (акт про надзвичайну подію, інвентаризаційний опис, протокол інвентаризаційної комісії, підписаний представником територіального органу ДСНС; заява до правоохоронних органів; акт незалежного оцінювача; наявність страхового полісу, заява про страховий випадок тощо);
 • інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, поданого програмними засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія).

Також серед запропонованих документів є такі, що можуть підтвердити форс-мажорні обставини «локального» характеру, які унеможливлюють виконання платником податків окремих податкових обов’язків. Наприклад:

 • неможливість своєчасно сплатити податки може бути підтверджена документом або повідомленням банку щодо призупинення роботи банку або його відокремлених підрозділів та/або платіжних систем у зв’язку із введенням воєнного стану, а також копіями платіжних доручень (розрахункових та інших документів щодо ініціювання переказу) або їх скриншотами (знімок екрана), поданими до банку, що залишилися невиконаними;
 • неможливість своєчасно подати податкову звітність може засвідчити документ, що підтверджує аварійне (незаплановане) відключення постачання електроенергії, пов’язане з введенням воєнного стану, та/або документ, що підтверджує вимушене відключення надання послуг глобальної мережі Інтернет, що унеможливило подання податкової звітності в електронному вигляді (інформаційне повідомлення інтернет-провайдера), тощо.

«Пальні» підстави

Окремою підставою невиконання податкових обов’язків як для юридичних, так і для фізичних осіб є можливість витоку інформації щодо обсягів та місць зберігання пального або спирту етилового та їх знищення в майбутньому внаслідок складання та реєстрації АН, та/або подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, та/або подання заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, тощо (п.п. 4 п. 1 та п.п. 10 п. 2 розд. ІІ Порядку № 225).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Оновлено Перелік територій бойових дій, який застосовують для «воєнних» пільг

Логічно, що така підстава діє виключно в частині виконання визначених обов’язків.

Водночас незрозуміло, як платник податків має оцінити можливість витоку інформації та які документи має надати на підтвердження того, що така можливість існує. Але з положень п. 3 розд. ІІ Порядку № 225 можна зробити висновок, що підтверджувати цю підставу платнику податків не потрібно. Тож, можливо, вона працюватиме автоматично.

«Специфічна» підстава для юридичних осіб

Ще одна підстава, через яку платник податків — юридична особа не має можливості виконувати податкові обов’язки, наведена в п.п. 5 п. 1 розд. ІІ Порядку № 225. А саме це відсутність у платника податків інших посадових осіб, які уповноважені відповідно до законодавства нараховувати, стягувати та вносити до бюджету податки, збори, а також вести бухгалтерський облік, складати та подавати податкову та фінансову звітність. Відсутність можливості у власника призначити таких посадових осіб за умови відсутності у такого платника податків об’єктів оподаткування, або показників, які підлягають декларуванню відповідно до вимог ПКУ, може бути пов’язана з такими обставинами:

 • посадова особа є одночасно одним із власників юридичної особи за умови, що відсутність такого співвласника (акціонера, учасника, засновника) унеможливлює ухвалення рішення про призначення на постійній або тимчасовій основі іншої посадової особи;
 • юридична особа заснована на власності окремої фізичної особи, яка одночасно є єдиною посадовою особою такої юридичної особи.

З формулювань цього положення незрозуміло, навіщо платнику податків якісь «інші» посадові особи. Напевно, йдеться про випадки, коли з наявними посадовими особами трапилося щось таке, що перешкоджає їм виконувати свої обов’язки (наприклад: смерть, зникнення безвісно, перебування на стаціонарному лікуванні у медичному закладі, призов на військову службу тощо). В такому разі, на наш погляд, необхідно одночасно довести:

 • обставини, що перешкоджають призначеним посадовим особам виконувати свої обов’язки;
 • та неможливість призначити інших посадових осіб.

Водночас у Переліку документів для юрособи ми не знайшли позицій, що можуть бути для цього прийнятними.

«Специфічні» підстави для фізичних осіб

Положення п. 2 розд. ІІ Порядку № 225 містять ще декілька підстав (окрім тих, про які йшлося вище), з яких платник податків — фізична особа може вважатися таким, що не має можливості виконувати податкові обов’язки (табл. 2).

Таблиця 2. «Специфічні» підстави неможливості виконання податкових обов’язків платником податків — фізичною особою

Підстава

Документи на підтвердження

Підстави, встановлені пп. 102.6.1–102.6.5 ПКУ:

 • перебування за межами України;
 • перебування у плаванні на морських суднах за кордоном України у складі команди (екіпажу) таких суден;
 • особа перебувала в місцях позбавлення волі за вироком суду;
 • обмежена свобода пересування у зв’язку з ув’язненням чи полоном на території інших держав або внаслідок інших обставин непереборної сили, підтверджених документально;
 • визнання за рішенням суду безвісно відсутнім або перебування в розшуку у випадках, передбачених законом

Документальне підтвердження здійснюється відповідно до вимог п. 2 розд. II Порядку застосування норм пунктів 102.6–102.7 статті 102 глави 9 розділу II Податкового кодексу України, затвердженого наказом МФУ від 20.10.2017 р. № 861

Перебування на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров’я (у тому числі закордонних) у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом), пов’язаним із виконанням обов’язків військової служби, або у відпустці у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії
(п.п. 2 п. 2 розд. ІІ Порядку № 225)

 • Військовий квиток та довідка закладу охорони здоров’я;
 • військовий квиток та висновок (постанова) військово-лікарської (лікарсько-експертної) комісії

Перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (у тому числі закордонних) у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом), захворюванням, одержаними в результаті бойових дій і пов’язаних із ними нещасних випадків або внаслідок ушкоджень, отриманих від насильницьких дій службовців збройних формувань російської федерації у районі бойових дій або тимчасової окупації
(п.п. 3 п. 2 розд. ІІ Порядку № 225)

Довідка закладу охорони здоров’я із зазначенням періоду перебування на лікуванні та характеру поранення (контузії, травми, каліцтва), захворювання

Призов на військову службу під час загальної мобілізації або перебування в підрозділах територіальної оборони
(п.п. 4 п. 2 розд. ІІ Порядку № 225)

Військовий квиток або інший документ, виданий відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період

Належність до працівників правоохоронних органів, військовослужбовців або працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Головного управління розвідки Міноборони, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служба України з надзвичайних ситуацій, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб, які беруть безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації
(п.п. 5 п. 2 розд. ІІ Порядку № 225)

 • Трудова книжка та документ, виданий відповідним державним органом, із зазначенням даних безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації;
 • військовий квиток та документ, виданий відповідним державним органом, із зазначенням даних безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації

Втрата / відсутність (смерть, визнання безвісно відсутнім тощо) осіб, на яких відповідно до абз. 2 п. 179.6 ПКУ покладається обов’язок щодо заповнення та подання податкової декларації від імені платника податків, що є малолітньою / неповнолітньою або визнаною судом недієздатною особою, якщо такі особи не перебувають на повному утриманні інших осіб або держави
(п.п. 6 п. 2 розд. ІІ Порядку № 225)

 • Свідоцтво про народження малолітньої / неповнолітньої дитини та свідоцтво про смерть батьків, опікуна або піклувальника;
 • свідоцтво про народження малолітньої / неповнолітньої дитини та відповідне рішення суду;
 • документ, що підтверджує недієздатність особи, та свідоцтво про смерть батьків, опікуна або піклувальника;
 • документ, що підтверджує недієздатність особи, та відповідне рішення суду

Порядок дій платника податків

Отже, якщо платник податків не має можливості виконувати всі або деякі свої податкові обов’язки (в цілому або лише щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу) з підстав, визначених у Порядку № 225, то, щоб уникнути штрафних санкцій, він має це підтвердити.

Зробити це потрібно шляхом подання Заяви про відсутність можливості виконання податкових обов’язків (далі — Заява) разом з вичерпним переліком документів (копій документів), інформації, які передбачені Переліком документів для юрособи або Переліком документів для фізособи (п. 3 розд. ІІ Порядку № 225).

ВИНЯТОК. Не потрібно подавати Заяву про відсутність можливості виконання обов’язку щодо реєстрації АН, та/або подання електронних документів, які містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, та/або подання заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, тощо.

Форма Заяви Заяву платник податків складає в довільній формі, але вона обов’язково має містити (п. 3 розд. ІІ Порядку № 225):

1. Повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) платника податків.
2. Код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер.
3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта.
4. Податкову адресу платника податків.
5. Найменування контролюючого органу, до якого подається заява.
6. Дату подання заяви.
7. Чітке та стисле обґрунтування підстав для підтвердження неможливості виконання платником податків податкових обов’язків з посиланням на документальне підтвердження викладених фактів.
8. Вичерпний перелік додатків із зазначенням кількості сторінок кожного документа, їх повної назви та реквізитів (дата, номер, найменування органу, що видав документ).
9. Які саме податкові обов’язки не мав / не має можливості виконати платник податків.

ДО ВІДОМА. Якщо платник податків взагалі позбавлений можливості виконувати податкові обов’язки, то на це слід вказати, наприклад, так: «платник податків не має можливості виконувати усі податкові обов’язки, визначені ПКУ або іншим законодавством, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи».

10. Інформацію про податкові періоди, за які неможливо виконувати податкові обов’язки, або інформацію щодо обставин, пов’язаних з проведенням воєнних (бойових) дій, терористичними актами, диверсіями або іншими обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами), спричиненими військовою агресією, тимчасовою окупацією збройними формуваннями російської федерації.

ДО ВІДОМА. Напевно, чітко визначити конкретні податкові періоди, за які неможливо виконувати податкові обов’язки, можна лише після того, коли така можливість відновилась. Якщо ж на дату подання Заяви платник податків все ще позбавлений можливості виконувати податкові обов’язки, то він може визначити лише податковий період, з якого почалась така неможливість, та навести інформацію щодо обставин, які до цього призвели.

11. Підписи платника податку — фізичної особи або посадових осіб платника податку, засвідчені печаткою платника податку (за наявності).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Щодо порядку звітування платників єдиного податку третьої групи – юридичних осіб за 2023 рік

Порядок подання Заяви та документів Відповідно до п. 8 розд. ІІ Порядку № 225 подавати Заяву та документи потрібно в один із таких способів:

 • в електронній формі шляхом надсилання через ЕК ;
 • у паперовій формі шляхом подання до контролюючого органу за місцем податкової адреси або будь-якого сервісного центру контролюючого органу;
 • поштою з повідомленням про вручення.

Строк подання Заяви та документів У загальних випадках п. 3 розд. ІІ Порядку № 225 вимагає подати Заяву разом із документами не пізніше 30.09.2022 р.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Подати Заяву та документи у зазначений строк мають право як платники податків, які не мають можливості виконувати податкові обов’язки станом на дату набрання чинності Порядком № 225 — 06.09.2022 р.), так і ті, які наразі мають таку можливість, але не мали її протягом якогось часу починаючи з 27.05.2022 р. до 06.09.2022 р.

Однак для деяких випадків є й інші строки:

 • якщо у платника податків відсутня можливість подати до контролюючого органу Заяву та документи у зазначений вище строк (тобто не пізніше 30.09.2022 р.), він має це зробити одночасно з набуттям можливості виконання одного із податкових обов’язків (реєстрації ПН, подання звітності, сплати невиконаного податкового зобов’язання тощо), але не пізніше 60 к. дн. з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платника податків (п. 4 розд. ІІ Порядку № 225);
 • платники податків, які на дату набрання чинності та після дати набрання чинності Порядком № 225 виконували податкові обов’язки, але у зв’язку із військовою агресією російської федерації втратили можливість їх виконувати, подають Заяву та документи в термін протягом 60 к. дн. з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення можливостей платника податків подати до контролюючого органу Заяву та документи (п. 6 розд. ІІ Порядку № 225).

ВАЖЛИВО! Платники податків, які не подали Заяву та документи (копії документів) у строки, встановлені пп. 3 та 4 розд. ІІ Порядку № 225, вважаються такими, що мають можливість своєчасно виконати податкові обов’язки у терміни, визначені ПКУ або іншим законодавством, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи (п. 7 розд. ІІ Порядку № 225).

Розгляд податківцями Заяви та документів

Строки Відповідно до п. 1 розд. ІІІ Порядку № 225 керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу протягом 20 к. дн. із дня, наступного за днем отримання Заяви платника податків, ухвалює:

 • вмотивоване рішення щодо можливості чи неможливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов’язку (далі — Рішення);
 • або попереднє рішення щодо можливості чи неможливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов’язку (далі — Попереднє рішення). Попереднє рішення ухвалюється в разі недостатності наданих платником податків документів (копій документів) та містить пропозицію щодо надання платником податку конкретних додаткових документів на підтвердження зазначеної в Заяві підстави (підстав) неможливості виконання платниками податків податкових обов’язків.

ДО ВІДОМА. Форму Рішення Попереднього рішення наведено в наказі № 225.

Якщо платник податків протягом 10 к. дн. із дня, наступного за днем отримання Попереднього рішення, надає додаткові документи, обґрунтування, пояснення, то контролюючий орган розглядає їх протягом 20 к. дн. із дня, наступного за днем їх отримання. Якщо ж ні — контролюючий орган ухвалює Рішення на підставі попередньо поданої платником податків Заяви та документів.

НЮАНС. Контролюючий орган в разі потреби може звертатися до компетентних органів щодо додаткового підтвердження обставин, викладених у Заяві платника податків та відповідних документах. Правда, Порядком № 225 не зазначено, чи продовжує таке звернення строки, надані контролюючому органу для ухвалення Рішення.

Порядок направлення Контролюючий орган направляє Рішення / Попереднє рішення платнику податків в один із таких способів (ст. 42 ПКУ, п. 3 розд. ІІІ Порядку № 225):

 • поштою за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення;
 • вручає особисто платнику податків (його представнику);
 • шляхом його надіслання до ЕК з одночасним надісланням на електронну адресу (адреси) платника податків інформації про вид документа, дату та час його надіслання до ЕК.

Наслідки У разі ухвалення контролюючим органом Рішення щодо неможливості своєчасного виконання платником податків податкового обов’язку до такого платника податків не застосовується відповідальність, передбачена ПКУ або іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, за його невиконання / несвоєчасне виконання (п. 2 розд. ІІІ Порядку № 225).

Якщо ж контролюючий орган ухвалив вмотивоване Рішення щодо можливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов’язку, такий платник вважається такими, що має можливість своєчасно виконати податкові обов’язки в терміни, визначені ПКУ або іншим законодавством, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи (п. 7 розд. ІІ Порядку № 225). А це означає, що його штрафуватимуть на загальних підставах.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Рішення контролюючого органу може бути оскаржене відповідно до ПКУ в адміністративному чи судовому порядку виконання (п. 2 розд. ІІІ Порядку № 225).

Відновлення можливості виконувати податкові обов’язки

Платники податків, щодо яких контролюючий орган ухвалив Рішення щодо неможливості своєчасного виконання податкового обов’язку та в яких згодом відновилася така можливість, зобов’язані повідомити про це контролюючий орган не пізніше 60 к. дн. із першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків, шляхом подання повідомлення довільної форми (п. 5 розд. ІІ Порядку № 225).

ЦЕ ЦІКАВО. Зазначимо, що саме такий час відведено п.п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ також і для безштрафного виконання «прострочених» податкових обов’язків.

Повідомлення має містити:

 • повне найменування згідно з реєстраційними документами або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) платника податків;
 • код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта;
 • податкову адресу платника податків;
 • найменування контролюючого органу, до якого подається повідомлення;
 • дату подання повідомлення;
 • дату та номер останнього рішення щодо неможливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов’язку; найменування контролюючого органу, який ухвалив таке рішення, та його місцезнаходження;
 • дату відновлення можливості виконувати свої податкові обов’язки.

Повідомлення слід подавати в той самий спосіб, що й Заяву.

І наостанок зазначимо, що можливі випадки, коли платник податків після відновлення можливості виконувати свої податкові обов’язки знов її втратить. У такому разі всю процедуру потрібно буде запускати спочатку.