Мінфін наказом від 21.07.2021 № 408 затвердив зміни до Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом МФУ від 29 грудня 2000 року № 356 (далі – Методичні рекомендації).

Зокрема, змінами передбачено:

 1. Що підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, можуть застосовувати норми цих Методичних рекомендацій, якщо вони не суперечать МСФЗ.
 2. Регістри бухгалтерського обліку можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати реквізити, передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон № 996), зокрема назву форми, найменування підприємства, період реєстрації господарських операцій, одиницю виміру, посади осіб, власні імена, прізвища і підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні.

Регістри бухгалтерського обліку (журнали, відомості, таблиці аналітичних даних, аркуші-розшифровки тощо) за всіма господарськими операціями заповнюються в гривнях і копійках, а регістри, що, крім того, ведуться окремо за операціями в іноземних валютах, – у відповідних вимірниках іноземної валюти.

 1. Підприємство з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних може додатково розробляти власні облікові регістри, які мають містити обов’язкові реквізити, визначені Законом № 996 і наведені у Методичних рекомендаціях, та затверджувати їх у розпорядчому документі про організацію бухгалтерського обліку.

У разі внесення змін до Плану рахунків та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджених наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. № 291, підприємство за потреби приводить у відповідність до таких змін свої облікові регістри.

 1. Викладено у новій редакції додатки до Методичних рекомендацій:
 • Журнал 1;
 • Журнал 2;
 • Журнал 3;
 • Журнал 4;
 • Журнал 5;
 • Журнал 5А;
 • Журнал 6;
 • Журнал 7;
 • Аркуш-розшифровка за дебетом рахунку;
 • Бухгалтерська довідка до Журналу;
 • Відомість 8 позабалансового обліку;
 • Головна книга;
 • Реєстр депонованої зарплати.