Протягом року на платників ЄП одна за одною сипалися новації, з-поміж них позитивна — збільшення ліміту для перебування в групах платників ЄП, що надає право не лише збільшити обороти, не переходячи до «старшої» групи, а й здійснити перехід до «молодшої». Комусь доведеться залишити рідну групу не добровільно, а на вимогу ПКУ, а хтось із єдинників групи 3 захоче змінити ставку ЄП. Про те, коли можна переходити з групи до групи або змінювати ставку ЄП єдинникам груп 1–3, розкажемо в статті.

Правила міграції єдинників

Основне про переходи між групами Ви знаєте, що ФОП можуть переходити з однієї групи до іншої, а єдинники групи 3 (як ФОП, так і юрособи) можуть змінювати ставку ЄП (з 3 % на 5 % і навпаки). У цілому для спрощенців можливі такі варіанти зміни правил.

1. ФОП можуть:

 • мігрувати з однієї групи до іншої в межах груп 1–3;
 • у межах групи 3 змінити ставку 5 % (без сплати ПДВ) на 3 % (зі сплатою ПДВ) або навпаки.

2. Юридичні особи групи 3 можуть тільки змінити ставку 3 % на 5 % або навпаки.

Нагадаємо, що єдинники груп 1 та 2 сплачують ЄП щомісяця за ставкою у фіксованому розмірі (не більше 10 % ПМПО і 20 % МЗП, установлених на 1 січня поточного року відповідно), а єдинники групи 3 розраховують ЄП на підставі суми отриманого доходу за ставкою 3 % (з ПДВ) або 5 % (без ПДВ).

Загальну інформацію про умови праці в кожній групі наведемо в табл. 1.

Таблиця 1. Критерії діяльності в групах платників ЄП

Показник

ФОП

Юрособа

група 1

група 2

група 3

група 3

Критерії переходу (п. 291.4 ПКУ)

1) граничний обсяг доходу за календарний рік з 02.04.2020 р.

1 млн грн

5 млн грн

7 млн грн

7 млн грн

2) кількість найманих працівників

Не використовує працю найманих осіб

Одночасно не перевищує 10 осіб

Не обмежено

Не обмежено

3) дозволені види діяльності

 • Роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках;
 • надання побутових послуг населенню.

ВАЖЛИВО! Це вичерпний перелік видів діяльності для ФОП групи 1. Також слід звернути увагу на заборонені товари в п.п. 291.5.1 ПКУ

 • Надання послуг, у тому числі побутових, єдиноподатникам та населенню;

ВАЖЛИВО! ФОП-єдинники групи 2 не можуть надавати послуги підприємцям та підприємствам, які працюють на загальній системі оподаткування.

 • виробництво та/або продаж товарів;
 • діяльність у сфері ресторанного господарства

Усі види діяльності, окрім перелічених у п. 291.5 ПКУ

Заборонені види діяльності

Усі інші

Види діяльності, перелічені в п. 291.5 ПКУ.

Не можуть бути єдинниками групи 2 (можуть працювати тільки в групі 3) ті ФОП, які:

 • надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (код 68.31 за КВЕД-2010);
 • здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. У групі 3 вони можуть обрати лише безПДВшну ставку 5 % (абз. 4 п. 293.3 ПКУ)

Види діяльності, перелічені в п. 291.5 ПКУ

Ураховуйте, що критерії з п. 291.4 ПКУ повинні дотримуватися не лише в періоді роботи на ЄП, а й протягом усього календарного року, що передує переходу на спрощену систему оподаткування (абз. 2 п.п. 298.1.4 ПКУ). Але обмеження за видами діяльності з п. 291.5 ПКУ слід дотримуватися тільки після переходу на спрощену систему оподаткування або до певної групи. А от обсяг доходу за календарний рік, що передує переходу, податківці беруть до уваги в разі зміни як системи оподаткування, так і групи.

Обов’язковий перехід ФОП-єдинники групи 1 або 2 зобов’язані покинути спрощенку або перейти до «старшої» групи, якщо в одному з кварталів перевищують критерій за обсягом отриманого доходу (див. табл. 1) (п. 293.8 ПКУ). Єдинникам групи 3 у разі перевищення ліміту доходу залишається тільки перейти на загальну систему.

Відповідно, якщо ФОП не бажає покидати спрощенку, то в такій ситуації передбачено перехід з наступного календарного кварталу з «молодшої» групи до «старшої».

З групи 1 можна перейти до групи 2 або 3, якщо отриманий дохід не перевищив 5 млн грн, або тільки до групи 3, якщо отриманий дохід перевищив 5 млн грн, але не перевищив 7 млн грн. ФОП групи 2 може перейти до групи 3, якщо отриманий дохід не перевищив 7 млн грн.

Якщо ж отриманий єдинником дохід перевищив 7 млн грн, то така особа зобов’язана відмовитися від спрощеної системи оподаткування та перейти на загальну систему, оскільки за критерієм доходу вона не може працювати в жодній з груп. Ба більше, такий підприємець втрачає право роботи на ЄП і в наступному році (п.п. 298.1.4 ПКУ). Для наочності розглянемо приклади.

Приклад 1. Обсяг доходу ФОП групи 1 у III кварталі 2020 року досяг 1,5 млн грн.

У цьому випадку в єдинника широкий вибір. Можна перейти до групи 2 або 3, а також спробувати щастя й попрацювати на загальній системі.

Приклад 2. Обсяг доходу ФОП групи 2 у III кварталі 2020 року досяг 6 млн грн.

Тут, за бажання продовжувати роботу на ЄП, шлях виключно до групи 3. При цьому потрібно стежити, щоб до кінця року обсяг доходу не перевищив 7 млн грн з урахуванням заробленого у групі 2 за три квартали 2020 року.

Приклад 3. Обсягу доходу ФОП групи 2 у III кварталі 2020 року досяг 7,2 млн грн.

Перейти до групи 3 не вийде, оскільки перевищено граничний обсяг доходу і для групи 2, і для групи 3. При цьому повернутися на спрощенку можна буде з 1 січня 2022 року, якщо за результатами 2021 року обсяг доходу буде меншим за 7 млн грн

Для переходу до групи 2 або 3 згідно з пп. 1 і 2 п. 293.8 ПКУ ФОП має діяти таким чином: подати до органу ДПС України за основним місцем обліку Заяву про застосування спрощеної системи оподаткування (далі — Заяване пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, в якому допущено перевищення обсягу доходу. Наприклад, якщо перевищення сталося у III кварталі 2020 року, то слід подати Заяву не пізніше 20.10.2020 р. Зауважимо, що перенесення строку подання Заяви на найближчий робочий день у зв’язку з тим, що 20 число припадає на вихідний або святковий неробочий день, не передбачене. Заяву слід подати напередодні такого дня.

ДО ВІДОМА. До суми перевищення застосовується ставка ЄП у розмірі 15 % (п.п. 1 п. 293.4 ПКУ). Такий дохід слід відобразити в Книзі обліку доходів (доходів і витрат) у графі 8 (графі 9 розд. I), а також окремо від доходу в межах допустимого ліміту в декларації платника.

Добровільний перехід Згідно з п.п. 298.1.5 ПКУ платникам ЄП дано право добровільно змінювати групу, для чого вони мають:

 • відповідати критеріям, установленим ПКУ для обраної ними групи;
 • подати до рідного контролюючого органу Заяву про зміну групи не пізніше ніж за 15 к. дн. до початку кварталу, з якого такий платник хоче бути в іншій групі. Причому це стосується переходу як до «старшої», так і до «молодшої» групи.

НЮАНС. У разі переходу із загальної системи на спрощену єдинники подають Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування . Водночас про подання такого Розрахунку в разі переходу з групи до групи, зокрема зі «старшої» до «молодшої», в ПКУ нічого не сказано, відповідно, подавати Розрахунок не потрібно. Такий стан справ є логічним. Податківці все й так побачать у декларації платника ЄП.

Водночас якщо ФОП хоче перейти до «молодшої» групи, то потрібно врахувати таке. На думку податківців, на право обрати групу впливає обсяг доходу для цієї групи в попередньому році (роз’яснення в категорії 107.01 ЗІР). Водночас виникає запитання: на який торішній обсяг доходу орієнтуватися тим, хто хоче перейти до іншої групи у 2020 році? Ви знаєте, що обсяги граничного доходу, що діють сьогодні, збільшені з 02.04.2020 р., а з 01.01.2019 р. по 01.04.2020 р. вони становили 300 тис. грн, 1,5 млн грн і 5 млн грн для груп 1, 2 і 3 відповідно.

Вимога про контроль обсягу доходу за календарний рік, що передує переходу, яку податківці поширюють не лише на зміну системи оподаткування, а й на перехід до іншої групи, міститься в абз. 2 п. 298.1.4 ПКУ і звучить так: «перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта господарювання, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу».

Якщо звернутися до чинної редакції п. 291.4 ПКУ, то в ній наведено збільшені з 02.04.2020 р. ліміти: 1 млн грн, 5 млн грн, 7 млн грн. Відповідно, на них орієнтуватимуться податківці, визначаючи, чи може єдинник перейти до тієї чи іншої групи (більшою мірою стосується переходу до «молодших» груп). Власне перехід до «старшої» групи, у тому числі через перевищення протягом минулого року, не завадить вибору «молодшої» групи в цьому році (роз’яснення в категорії 107.01 ЗІР).

Але, що цікаво, податківці у згаданому роз’ясненні вважають, що в разі повернення до групи 1 або 2 потрібно подати не лише Заяву, а й Розрахунок доходу за попередній календарний рік. Вважаємо, що Розрахунок у цьому випадку не подається, оскільки:

 • відомості про нього можна знайти в декларації єдинника за 2019 рік;
 • згідно з п.п. 298.1.4 ПКУ Розрахунок подають у разі переходу із загальної системи на спрощену.

Якщо ж ви вирішите піти податківцям назустріч і подати Розрахунок, то дані слід переносити з декларації платника ЄП.

ВАЖЛИВО! Обмежень щодо кількості переходів з однієї до іншої групи протягом року в ПКУ не передбачено. Важливо, щоб у минулому календарному році та протягом року ФОП не перевищив граничного обсягу доходу для відповідної групи.

Заборонені види діяльності

Якщо єдинник вирішить перейти з групи 3 або 2 до «молодшої» групи, то може виникнути запитання, а чи не стане перешкодою те, що ФОП здійснював види діяльності, заборонені в групі 1 або 2? Ні, така особа зможе з нового кварталу перейти до «молодшої» групи. Але важливо переглянути види діяльності й не займатися ними в цій групі. Ба більше, радимо виключити ці види діяльності з Реєстру платників ЄП, щоб у фіскалів не виникало зайвих запитань. На щастя, податківці не вважають порушенням і отримання в «молодшій» групі виручки від операції, яка була здійснена в групі 3 до переходу (роз’яснення в категорії 107.01.07 ЗІР).

При цьому суму виручки податківці хочуть бачити в декларації за останній період (квартал) роботи в групі 3. Якщо на момент отримання оплати поточну декларацію буде подано, то доведеться подати уточненку. Водночас у разі переходу до «старшої» групи, на думку фіскалів, уточненку до декларації за останній період роботи в групі 1 та/або 2 можна не подавати, а включити суму за операцією, здійсненою в «молодшій» групі, в дохід поточного періоду. Заборони на види діяльності в групах зникають зі збільшенням порядкового номера групи (за висхідною).

Перехід до/із лав платників ПДВ зі зміною групи

Зміна групи 1 або 2 на групу 3 зі ставкою 3 % Розпочнемо з переходу до іншої групи, коли ФОП-єдинник, який був неплатником ПДВ, перетвориться на платника ПДВ, тобто з групи 1 або 2 до групи 3 зі ставкою 3 %.

У разі добровільного переходу ФОП подає не пізніше ніж за 15 к. дн. до початку кварталу, з якого він буде платником ПДВ:

НЮАНС. У ст. 183 ПКУ, яка регламентує порядок реєстрації платником ПДВ, для ПДВ-добровольців та єдинників групи 3, що змінюють ставку, на сьогодні встановлено строк подання заяви за формою № 1-ПДВ — не пізніше 10 к. дн. до початку місяця, в якому суб’єкт планує стати ПДВшником. Ситуацію ж зі зміною групи ЄП + реєстрація платників ПДВ у ПКУ прямо не розглянуто. Тому безпечніше орієнтуватися на 15 к. дн.

При цьому особа вважається платником ПДВ з бажаного (запланованого) дня, що відповідає першому числу календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка 3 % ЄП (п. 3.11 Положення № 1130).

Для переходу з IV кварталу 2020 року граничний строк подання заяв — 15.09.2020 р.

У разі якщо ФОП-єдинник групи 1 або 2 переходить до групи 3 зі ставкою 3 % через те, що було перевищено дохід, то вказані вище заяви подають у строк не пізніше за 20 число місяця, наступного за календарним кварталом, в якому допущено перевищення обсягу доходу (п.п. 4 п. 3.6 Положення № 1130). Для переходу з IV кварталу 2020 року граничний строк подання Заяви — 20.10.2020 р.

Нагадаємо, що з липня 2020 р. спрощенці — платники ПДВ звітують і платять ПДВ щомісяця.

Зміна групи 3 зі ставкою 3 % на групу 1 або 2 Такий перехід може відбутися тільки в добровільному порядку. Відповідно, ФОП-єдиннику потрібно подати Заяву про перехід у строк не пізніше ніж за 15 к. дн. до початку кварталу, з якого він хоче перейти до безПДВшної групи. Що стосується реєстрації платником ПДВ, то в такому разі вона автоматично анулюється контролюючим органом на підставі запису в Реєстрі платників ЄП (останнім днем звітного періоду, що передує переходу) (п.п. «в» п. 184.1 та п. 184.2 ПКУ).

НЮАНС. У п. 5.4 Положення № 1130 сказано, що контролюючий орган повинен буде виключити суб’єкта господарювання з Реєстру платників ПДВ без подання заяви про анулювання реєстрації, якщо в заяві про застосування ЄП буде зроблено відповідну відмітку.

Ідеться про подання заяви ф. № 3-ПДВ, яку донедавна в п. 184.2 ПКУ рекомендувалося подавати разом з єдиноподатною Заявою. Зауважимо, що в чинній формі цієї Заяви можна поставити відмітку як прохання анулювати реєстрацію платником ПДВ, проте, по суті, вона не відіграє ролі, оскільки пріоритет має п. 184.2 ПКУ.

Зміна ставки

Зміна ставки 3 % ↔ 5 % Єдинники групи 3 — як ФОП, так і юридичні особи — можуть змінювати ставку (3 %  5 %). Якщо єдинник групи 3 зі ставкою 5 % захоче стати платником ПДВ, перейшовши на ставку 3 %, то подати Заяву слід не пізніше ніж за 10 к. дн. до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка. З 1 числа цього кварталу платник ЄП групи 3 буде зареєстрований платником ПДВ (п.п. «б» п 4 п. 293.8 ПКУ). Зауважимо, що такий самий строк подання Заяви за формою № 1-ПДВ зазначено й у ПДВшному п. 183.4 ПКУ. Але! Це недавні зміни. У Положенні № 1130 все ще йдеться про 15 к. дн. Вважаємо, ПКУ в цьому питанні має пріоритет.

Що стосується переходу зі ставки 3 % на ставку 5 %, то згідно з п. 298.6. ПКУ подавати Заяву потрібно не пізніше ніж за 15 к. дн. до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися така ставка. У такому разі, як і у випадку переходу до безПДВшної групи, реєстрація платником ПДВ автоматично анулюється контролюючим органом на підставі запису в Реєстрі платників ЄП (останнім днем звітного періоду, що передує переходу) (п.п. «в» п. 184.1 та п. 184.2 ПКУ).

Зміна ставки для ФОП груп 1 або 2 без зміни групи У єдинників груп 1 або 2 ставка може змінитися не за їхнім бажанням, а у зв’язку зі змінами у здійснюваних видах діяльності (розширення або, навпаки, скорочення кількості здійснюваних видів діяльності) або території їх здійснення. Це може спричинити зміну ставки ЄП, що застосовувалася раніше.

Пунктом 298.5 ПКУ передбачено необхідність подання Заяви з відміткою про вид зміни в полі 5.4 «Внесення змін до реєстру платників єдиного податку*** щодо» не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому сталися зміни:

 • податкової адреси суб’єкта господарювання;
 • місця здійснення господарської діяльності;
 • видів господарської діяльності.

У цьому випадку ставка ЄП може бути як знижена, так і підвищена, причому не тільки через зміну податкової адреси.

Так, у разі здійснення платниками ЄП груп 1 та 2 кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки ЄП, установлений для таких видів господарської діяльності (п. 293.6 ПКУ).

А в разі здійснення платниками ЄП груп 1 та 2 господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад застосовується максимальний розмір ставки ЄП, установлений ст. 293 ПКУ для відповідної групи таких платників ЄП (п. 293.7 ПКУ).

Приклад 4. ФОП групи 2 здійснює діяльність на території міста, де передбачено знижений розмір ставки ЄП — 10 % від МЗП. З 01.09.2020 р. ця особа відкриває магазин у сусідньому населеному пункті.

На цьому етапі стає неважливо, які ставки ЄП установили органи місцевого самоврядування. ПКУ (п. 203.7) вимагає орієнтуватися саме на ставку, встановлену в п. 293.2 ПКУ. Таким чином, ФОП платитиме ЄП за ставкою 20 % від МЗП з вересня.

Приклад 5. ФОП-єдинник групи 2 здійснює діяльність за КВЕД 31.01 «Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі», 31.09 «Виробництво інших меблів». Із вересня ФОП хоче додати вид діяльності за КВЕД-2010 95.24 «Ремонт меблів і домашнього начиння». За рішенням місцевої ради фіксовані ставки ЄП на 2020 рік установлено у відсотках від МЗП:

 • 10 % — на види діяльності за КВЕД 31.01 та 31.09;
 • 17 % — на діяльність за КВЕД 95.24.

ЄП доведеться сплатити з огляду на максимальну (більшу) ставку, встановлену місцевою радою, — 17 % від МЗП (п. 293.6 ПКУ).

Подання декларації в разі міграції

У групи 3 апріорі звітним періодом є квартал, відповідно, навіть переходячи до групи 1 або 2 або змінюючи ставку, за останній період роботи в групі 3 таким особам потрібно буде відзвітувати в строк, установлений для квартального періоду, — протягом 40 к. дн. після його завершення. На сплату ЄП дається ще 10 к. дн. після закінчення граничного строку подання.

А що з платниками ЄП груп 1 та 2? У загальному випадку єдинники груп 1 та 2 зобов’язані подавати Декларацію ЄП один раз на рік після закінчення календарного року протягом 60 к. дн. (п. 296.2 ПКУ). Водночас згідно з п.п. 296.5.1 ПКУ вони повинні відзвітувати у квартальний строк у разі:

 • перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного в п. 291.4 ПКУ;
 • самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, установленими для платників ЄП групи 2 або 3;
 • відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків та зборів.

Декларація заповнюється наростаючим підсумком, за три квартали 2020 року її подають не пізніше за 09.11.2020 р.

Подання декларації в строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє єдинників груп 1 та 2 від обов’язку подати її у строк, установлений для річного звітного періоду.

Що стосується переходу з групи 2 до «молодшої» групи 1, то для цього випадку в ПКУ не встановлено обов’язку подати декларацію до закінчення календарного року.

Відповідно, будучи першогрупником, єдинник відзвітує за результатами року, заповнивши і розділ II, і розділ III за періоди роботи в групах 1 та 2.

Під час заповнення декларації потрібно врахувати деякі моменти. Якщо єдинник переходить до «старшої» групи через перевищення обсягу доходу, то до суми перевищення слід застосувати ставку ЄП у розмірі 15 %. Заплатити ЄП за ставкою 15 % потрібно протягом 10 к. дн. після граничного строку подання декларації. Після зміни групи протягом року слід наростаючим підсумком окремо відображати обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників ЄП кожної з груп, за ставкою 15 %, а також авансові внески (у відповідних розділах).

Особливості заповнення й подання Заяви

Форма Заяви є універсальною для всіх випадків подання, але залежно від причини її подання дещо змінюються правила її заповнення, докладніше — в табл. 2 (с. 11).

Таблиця 2. Перехід до іншої групи: заповнюємо Заяву

Поле

Коментар

Відмітка про причину надання Заяви

Ставимо в комірці «Реєстрація (перехід)»

1. «Найменування контролюючого органу, до якого подається заява»

Зазначте найменування територіального органу ДПС України за основним місцем обліку

2. «Код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта»

Юрособи вказують код ЄДРПОУ, ФОП — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (якщо у нього форма паспорта, в якій вона вказується) і номер паспорта (якщо підприємець через свої релігійні переконання відмовився від його прийняття, повідомив про це відповідний податковий орган та має відмітку в паспорті)

3. «Найменування суб’єкта господарювання або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця»

Юрособи вказують найменування відповідно до реєстраційних документів, а ФОП — прізвище, ім’я та по батькові

4. «Податкова адреса (місцезнаходження/місце проживання) суб’єкта господарювання»

Зазначають податкову адресу суб’єкта

5. «Підстави подання заяви»

Заповнюють поле 5.2 «Зміна ставки та групи», де вказують про перехід з/до групи або з/на ставку. Структура цього поля не призначена для того, щоб позначати вибір ставки, якщо ФОП переходить до групи 3. Також наводять дату, з якої ФОП буде в новій групі (на ставці).

Якщо змінюється статус платника/неплатника ПДВ, то заповнюється поле 5.3 «Відомості про реєстрацію платника ПДВ». У ньому ставлять відповідні відмітки, а також наводять наявні відомості про реєстрацію платником ПДВ. Водночас на сьогодні процес реєстрації/розреєстрації платником ПДВ відбувається з використанням форм документів та правил, викладених у Положенні № 1130

6. «Місце провадження господарської діяльності (індекс, адреса)»

Зазначте всі адреси, за якими плануєте або здійснюєте діяльність із кодом за КОАТУУ відповідно до Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України, затвердженого наказом Держстату від 31.10.1997 р. № 659

7. «Кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою — підприємцем у трудових відносинах, або середньооблікова чисельність працівників у юридичної особи»

Що стосується юросіб, то це поле ніяк не вплине на їхній перехід. Утім, тут вони мають зазначити середньооблікову кількість працівників. Для ФОП-єдинників групи 3, так само як і для юросіб, це поле, по суті, має довідковий характер.

А от ФОП, які планують працювати в групі 2, мусять пам’ятати, що кількість найманих працівників на дату переходу не повинна перевищувати 10 осіб, а для групи 1 у цьому полі взагалі не повинні бути вказані наймані працівники

8. «Обрані види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010»

Зазначають види діяльності, якими планують займатися. Це стосується і платників ЄП групи 3 — як ФОП, так і юросіб

9. «Наявність податкового боргу <…>»

За наявності податкового боргу ставлять відмітку «Х» напроти «наявний» та вказують його суму

В якій формі можна подати Заяву в разі міграції з групи до групи? Згідно з п. 298.7 ПКУ форма та порядок подання Заяви встановлюються Мінфіном. Проте наразі маємо тільки затверджену форму, а порядку її подання Мінфін не надав.

Водночас у п.п. 298.1.1 ПКУ наведено засоби подання до контролюючого органу за місцем податкової адреси Заяви для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування. Вона подається за вибором платника податків, зокрема, одним із таких способів:

 1. особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
 2. надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
 3. засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням встановлених вимог.

Вважаємо, що такими ж засобами Заява може подаватися й у разі переходу до іншої групи. Проте зауважимо, що досі не реалізовано третій варіант подання Заяви — наразі його імітацією є подання файлу у форматі pdf через розділ «Листування з ДПС» в «Електронному кабінеті платника» на сайті ДПС України.