ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 23.12.2016 р. N 40795/7/99-99-11-04-04-17

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби

Державна фіскальна служба України з метою підвищення ефективності контрольно-перевірочної роботи надає для використання в роботі Методичні рекомендації щодо відпрацювання суб’єктів господарювання, які задекларували показники податкової звітності по нереальних господарських операціях.

Цей лист довести до відома працівників підрозділів аудиту та оперативно-слідчих підрозділів територіальних органів ДФС, для використання при організації та здійсненні документальних перевірок платників податків.

Додатки: на 27 арк. в 1 прим.

 

Голова Р. М. Насіров

 

Додаток

Методичні рекомендації щодо відпрацювання суб’єктів господарювання, які задекларували показники податкової звітності по нереальних господарських операціях

Відпрацювання платників податків, які задекларували недостовірні показники податкової звітності, сформовані по взаємовідносинах із фіктивними суб’єктами господарювання, має охоплювати такі основні етапи:

Доперевірочний (на даному етапі має бути зібраний (акумульований) масив доказової бази, який надасть змогу з урахуванням особливостей господарської операції органу ДФС обґрунтовано стверджувати про відсутність її в дійсності).

Проведення перевірки (на даному етапі здійснюється додатковий аналіз первинних документів, вживаються інші заходи з метою формування належної доказової бази та здійснюється фіксування виявленого порушення в акті/висновок про його відсутність).

Післяперевірочний (на даному етапі має відбуватися додаткове збирання доказової бази на спростування доводів платника, у т. ч. у судовому порядку).

I. Доперевірочний етап

Після отримання територіальним органом ДФС інформації, яка може свідчити про недостовірність задекларованих платником податків (далі – СГ) показників податкової звітності при взаємовідносинах із контрагентом (далі – СГ_К), відповідальним працівником підрозділу органу ДФС здійснюється:

 1. аналіз змісту задекларованої СГ господарської операції згідно із даними інформаційних баз(на підставі даних Єдиного реєстру податкових накладних в АІС “Податковий блок”) з метою з’ясування її суті: предмету (поставка товарів/послуг), обсягу (кількісні показники товару / обсяг робіт/послуг) та періоду вчинення.
 2. визначення суб’єктного складу господарської операції(на підставі даних АІС “Податковий блок”) визначення суб’єктного складу учасників спірної господарської операції (податковий номер, місце реєстрації, обліку), їх правового статусу (стан платника, реєстрація в якості платника ПДВ, перебування в процедурах банкрутства тощо).
 3. проведення аналізу попередніх перевірок СГ (на підставі даних АІС “Податковий блок”)з метою з’ясування виявлених під час таких перевірок порушень (у разі, якщо порушення стосувалося відображення в даних податкового обліку операцій, які не існували, з’ясувати їх предмет), а також результати їх оскарження у адміністративному та/або судовому порядку.
 4. Відповідальна посадова особа здійснює аналіз інформації щодо СГ_К, яка буде свідчити про неможливість вчинення господарської операції

4.1. Аналіз даних інформаційних баз даних щодо СГ_К щодо:

4.1.1 Наявності персоналу1: підлягають дослідженню подання СГ_К (згідно із даними АІС “Податковий блок”) розрахунків за формою 1-ДФ (в аспекті кількості працівників, їх віку, статі, розміру доходу). При цьому дослідженню підлягає не тільки кількість задекларованих доходів працівників, але також і фактична виплата останнім заробітної плати та відповідно утримання сум ПДФО та ЄСВ (дані КОР).

____________
1 Рішення ВАСУ від 28.05.2014 N К/9991/46978/12

Слід зазначити, що відображення в розрахунках за формою 1-ДФ незначної кількості працівників (1 – 2) з урахуванням змісту задекларованої господарської операції може бути одним із доказів (але недостатнім) неправомірності показників податкової звітності.

Водночас, окрім аналізу задекларованих показників дослідженню (встановленню) підлягають також обставини, які будуть свідчити про фактичну відсутність у СГ_К найманих працівників, як-то: допит/опитування засновника (керівника) СГ_К, допити/опитування власників приміщень за податковою адресою СГ_К, а також інших осіб, які перебувають за зазначеною адресою. Зазначені обставини мають бути встановлені оперативними підрозділами.

Наслідок дії: формування інформації на підставі даних АІС “Податковий блок” та направлення запиту оперативним підрозділам

4.1.2 Відсутності за податковою адресою (дослідженню підлягають наявні в ДФС відомості щодо неперебування за податковою, а також фактичною (зазначеною платником) адресами, а також даними Єдиного державного реєстру. Варто враховувати вид об’єкта нерухомості (житловий чи нежитловий фонд), кількість зареєстрованих за даною адресою суб’єктів (адреса масової реєстрації). Для цілей доведення вчинення податкового правопорушення важливе значення має доведення факту відсутності підприємства за адресою саме в період вчинення спірної господарської операції. Відповідно, така обставина має досліджуватися в часових проміжках. Зазначені обставини мають бути встановлені оперативними підрозділами.

Наслідок дії: акумулювання інформації та направлення запиту оперативним підрозділам

4.1.3 Наявності основних фондів, виробничих потужностей, складських чи офісних приміщень, об’єктивно необхідних для вчинення господарської операції2

____________
2 Рішення ВАСУ від 11.08.2016 N К/800/47822/14

Проведений згідно із п. 1 аналіз змісту господарської операції дозволяє дійти висновку про необхідність володіння певними активами, необхідними для виконання тих чи інших дій, які становлять зміст спірної господарської операції.

Аналіз зазначених обставин має здійснюватися шляхом аналізу:

задекларованих СГ_К показників (даних фінансової звітності, декларацій з податку на прибуток, податку на додану вартість, екологічного податку, земельного податку, транспортного податку, тощо на предмет наявності відповідних ресурсів (складські, офісні приміщення, транспортні засоби, земельні ділянки (за необхідності);

даних інформаційних баз ДФС (відомості щодо зареєстрованих транспортних засобів, земельних ділянок на праві власності (користування), об’єктів нерухомості)

оперативно-розшукові заходи (направлення відповідного запиту до оперативного підрозділу)

4.1.4 Неподання СГ_К податкових декларацій, недекларування спірних господарських операцій, декларування мінімальних сум податкових зобов’язань

Проведення аналізу даних інформаційних баз даних ДФС на предмет подання СГ_К податкових декларацій (відмов у прийнятті із результатами оскарження останніх), зазначення задекларованих сум доходів (податкових зобов’язань) та сплаченого податку.

4.1.5 Непрофільності та разового характеру спірної господарської операції для СГ_К3

____________
3 Рішення ВАСУ від 29.06.2016 N К/800/53001/15

Дослідженню підлягає зміст задекларованих СГ_К господарських операцій за відповідний період на їх предмет (товари чи послуги, якого змісту, кому коли та куди поставляє тощо). На підставі зазначеного робиться висновок щодо профільності господарської операції. Крім того, підлягає дослідженню ритмічність господарської діяльності (дослідження кількості/обсягу/вартості господарських операцій за певний проміжок часу (що передував спірній господарській операцій та після неї). Дослідженню також підлягає часовий період створення/придбання СГ_К перед вчиненням спірної господарської операції.

4.1.6 Відсутності адміністративних/загальногосподарських витрат

Аналіз даних ЄРПН та декларації з ПДВ на предмет декларування отримання послуг на оренду приміщення, опалення, водо-, теплопостачання, зв’язок, придбання канцелярських засобів, тощо.

Відсутність таких витрат є одним із свідчень фактичної неможливості здійснення господарської діяльності СГ_К4.

____________
4 Рішення ВАСУ від 10.08.2016 N К/800/12851/16

4.1.7 Відсутність в друкованих виданнях та всесвітній мережі інформації про СГ_К, офіційного сайту останнього, заходів/контактів зв’язку тощо

Аналіз даних мережі інтернет (пошукові системи) на предмет інформації щодо СГ_К.

4.1.8 Реєстрація СГ_К на втрачені документи / за винагороду, пояснення посадових осіб щодо непричетності до ведення фінансово-господарської діяльності, наявність вироків по ст. 205 КК щодо посадових осіб СГ_К

Підлягають дослідженню дані АІС “Податковий блок”, бази ФСПД, Єдиного державного реєстру судових рішень, направлення запиту до відповідного оперативного/слідчого підрозділу, в провадженні якого перебувають кримінальні провадження щодо СГ_К, або направлення запиту до оперативного підрозділу з метою вжиття відповідних заходів (надалі детальний опис).

4.1.9 Наявності у СГ_К відповідних дозволів/ліцензій на провадження певних видів діяльності або інших документів, наявність яких є обов’язковою для виконання господарської операції5

____________
5 Рішення ВАСУ від 04.11.2015 N К/800/54382/14

Перевірка інформації на офіційних інтернет-сторінках державних органів, відповідальних за видачу ліцензій/дозволів. Направлення запитів до відповідних державних органів (установ), відповідальних за видачу відповідних дозволів/ліцензій або інших документів.

4.1.10 Недоліків правового статусу постачальників другого ланцюга СГ_К6

____________
6 Рішення ВАСУ від 17.03.2016 N К/800/46387/14

Необхідно дослідити: (1) чи були єдиними (переважними) для СГ_К суб’єктами для формування податкового кредиту (суми в СЕА) платники із ознаками фіктивності; (2) чи прослідковується ланцюг постачання товарів/послуг саме від платників із ознаками фіктивності.

4.1.11 Ліквідації та/або банкрутство СГ_К7

____________
7 Рішення ВАСУ від 13.07.2016 N К/800/38645/15

Аналіз даних АІС “Податковий блок” та ЄДРСР на предмет дослідження обставин ліквідації (хто ініціював, чи була господарська операція, на підставі якої виник борг, задекларована СГ_К, чому не вистачило майна, які інші обставини встановлені під час процедури тощо). При цьому важливо встановити часові проміжки здійснення спірних операцій та початку процедур ліквідації/банкрутства СГ_К.

Довідково:

У разі, якщо засновником/директором СГ_К є нерезидент, необхідним є також направлення запиту до Державної прикордонної служби України

Одночасно із виконанням вказаних напрямів відбувається направлення запиту до відповідного оперативного підрозділу для отримання інформації 4.1.1 – 4.1.3, 4.1.8 Методичних рекомендацій

РЕЗУЛЬТАТ:

Складання довідки щодо СГ_К

 1. Формування доказової бази оперативним підрозділом

Після отримання відповідного запиту від підрозділу, що здійснює перевірку, оперативним підрозділом здійснюється

5.1. Розшук засновників (посадових осіб) СГ_К та опитування останніх щодо причетності до ведення фінансово-господарської діяльності; вирішення питання щодо порушення кримінальної справи за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 205 КК. Орієнтовний перелік питань, які необхідно дослідити, наведений у додатку.

Результат дії: копія пояснення (протоколу допиту) посадових осіб СГ_К, рапорт на керівника відповідного оперативного підрозділу, внесення інформації до АІС “Податковий блок”

5.2. Виїзд за податковою адресою СГ_К, з метою перевірки факту знаходження СГ_К за податковою адресою, наявності виробничих потужностей, офісних та складських приміщень:

5.2.1. Фото-, відеофіксація місця реєстрації СГ_К;

5.2.2. Допит власників приміщення та інших користувачів (у т. ч. сусідніх приміщень) на предмет існування права на перебування СГ у зазначеному місці, часу початку та припинення права перебування тощо;

5.2.3. Фото/відеозйомка приміщень СГ_К (за можливості) на предмет наявності виробничих потужностей / офісних приміщень тощо.

Результат дії: фото та відеоматеріали, протоколи допиту, рапорт

 1. Направлення запиту на адресу платника податків із метою отримання

За наслідком отриманої на попередніх етапах інформації відповідальним працівником підрозділу, відповідального за проведення перевірки, готується та направляється запит щодо надання інформації та документів (у порядку, передбаченому ст. 73 ПК України), який зокрема повинен містити:

– 1) підстави для надіслання запиту відповідно до цього пункту, із зазначенням інформації, яка це підтверджує (отримана на попередніх етапах інформація);

– 2) перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати (питання зазначені у Додатку N 2, які мають бути видозмінені з урахуванням специфіки господарської операції);

– 3) повідомлення щодо правомірності (можливості) внесення змін до податкової звітності із застосуванням положень ст. 50 ПК України.

Форма запиту додається

 1. У разі надання запитуваної інформації та/або документів (повністю чи частково) відповідальним працівником має здійснюватися аналіз останніх на предмет достовірності, суперечливості. Внаслідок проведеного аналізу працівником ДФС формується перелік питань, які мають бути додатково досліджені. У разі ненадання інформації дослідженню підлягають усі питання.
 2. Відповідальними працівниками оперативних та слідчих підрозділів вживаються заходи щодо перевірки (опрацювання) обставин, визначених відповідальним підрозділом на попередньому етапі, зокрема, шляхом проведення опитувань, огляду місць здійснення господарської діяльності, вилученням первинних та інших документів, призначенням експертиз тощо.
 3. На підставі отриманих відомостей – вирішення питання про призначення перевірки. Призначенню перевірки мають передувати наявність належної доказової бази, яка б доводила недостовірність даних податкового обліку.

III. Проведення перевірки

Проведення перевірки має відбуватися шляхом дослідження низки обставин, а саме: існування активу у СГ; налагодження ділових зв’язків із контрагентом; укладання договору із СГ_К, виконання господарської операції, можливості СГ_К до виконання певних господарських операцій.

 1. З метою отримання зазначених відомостей, з урахуванням положень п. п. 20.1.2, 20.1.3, 20.1.4, 20.1.6, п. 20.1 ст. 20 ПК відповідальним працівником надається запит щодо надання інформації та документів (питання наведені у додатку N 2 з урахуванням специфіки господарської операції).
 2. У разі надання запитуваних документів – аналіз на предмет достовірності. У разі ненадання – повторне вручення запиту. Ненадання інформації та документів без поважних причин має бути зафіксоване з урахуванням положень ПК. Слід зазначити, що ненадання документів внаслідок їх відсутності (про що має вказати платник) застосуванню підлягають положення п. 44.6 ст. 44 ПК без виконання наступного пункту.
 3. У разі повторного ненадання документів – прийняття керівником органу ДФС рішення щодо застосування арешту майна (пп. 20.1.9 п. 20.1 ст. 20 ПК) із наступним підтвердженням його обґрунтованості, а також звернення до суду із позовом щодо арешту коштів.
 4. За наслідками наявної інформації, у т. ч. отриманої під час проведення перевірки інформації, проведення аналізу (оцінки) наданих платником документів на предмет правомірності формування даних податкового обліку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Завезти гуманітарну допомогу з 01.04.2024 можливо лише через онлайн-систему

При цьому при наданні оцінки наданим платником до перевірки (відсутнім) документам, які свідчать про рух активів, слід враховувати Методичні рекомендації з фіксування в актах перевірок результатів відпрацювання документально оформлених платниками податків нереальних господарських операцій з товарами, направлені листом ДФС від 16.05.2016 N 16872/7/99-99-14-02-02-17.

 1. Висновки щодо недостовірності задекларованих показників податкового обліку мають бути обґрунтовані належними доказами, які б свідчили про те, що в дійсності руху активів не було, а реалізований в подальшому актив (за умови наявності) був поставлений іншими (невстановленими особами).

IV. Після проведення перевірки

 1. Продовження формування доказової бази (оперативно-слідчі підрозділи);
 2. Під час супроводження справи у судовому порядку – вжиття передбачених КАС України заходів (виклик та допит свідків, витребування доказів тощо) з метою встановлення всіх обставин.

 

Додаток N 1
до Методичних рекомендацій

Рекомендований перелік питань для опитування посадових осіб та засновників суб’єктів господарювання, які задіяні у схемах ухилення від сплати податків

Дані посадової особи.

1) Прізвище, ім’я та по батькові.

2) Дата та місце народження.

3) Національність.

4) Громадянство.

5) Освіта (які освітні заклади та в якому році закінчив).

6) Трудова діяльність (які посади та на яких підприємствах займав протягом останнього часу). Досвід здійснення підприємницької діяльності.

7) Місце роботи на даний час (рід заняття, посада, контактні телефони (робочий, домашній, мобільний)).

8) Місце проживання (реєстрації).

9) Судимість.

10) Чи являється депутатом Ради (якої).

11) Чи перебуває на обліку у психоневрологічному чи наркологічному диспансерах.

12) Відомості про паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Реєстрація підприємства.

1) Коли, ким та за чиїм рішенням створено суб’єкт господарювання (далі – СГ).

2) З якою безпосередньою метою створювався СГ та за чиєю вказівкою (проханням).

3) Яку господарську діяльність планувалось здійснювати СГ.

4) Хто склав статутні документи СГ, де та ким саме вони роздруковувались.

5) За рахунок яких активів формувався статутний фонд СГ.

6) Яким нотаріусом завірялись статутні документи підприємства.

7) Де відбувалась державна реєстрація СГ, хто (П. І. Б.) безпосередньо подав реєстраційні документи до державного реєстратора. У зв’язку з чим було обрано саме цього реєстратора.

8) Хто та коли укладав договір про визнання електронних документів платника податків та отримував ключ з електронним цифровим підписом. З якої адреси здійснюється відправка електронної звітності до податкового органу.

9) Яка фактична адреса СГ. У зв’язку з чим було обрано саме цю адресу. На підставі яких документів СГ займає саме ці приміщення (власність, оренда тощо).

10) Де замовлялась печатка підприємства, чому саме там, хто визначав її дизайн.

11) Де саме зберігається печатка, статутні документи, документи бухгалтерського та податкового обліку.

12) Які розрахункові рахунки та в якій банківській установі має суб’єкт господарювання? Хто їх відкривав? Яким чином проходила процедура відкриття рахунків. Чому було обрано саме цю банківську установу. Якщо відкривали не Ви, то хто? Надайте наявну інформацію про особу та її детальний опис.

13) Чи отримувались чекові книжки, чи передавались вони іншим особам.

14) Якщо відкривали Ви рахунки, то де знаходиться банківська установа, як вона виглядає зовні? З ким з працівників банківської установи Ви безпосередньо спілкувалися?

15) Якщо відкривала інша особа, яка не має відношення до суб’єкта господарювання, поясніть, на підставі яких документів та з якої причини це відбулось.

16) Чи надавали Ви зразки підпису для відкриття рахунків у банківських установах?

17) Чи маєте Ви відкриті розрахункові рахунки в банківських установах як фізична особа.

18) Чи отримували Ви готівкові кошти в банківських установах? В яких саме? Підстави для їх отримання? Кому їх передавали або яким чином використовували?

Фінансово-господарська діяльність.

1) Які функції входять до Ваших посадових обов’язків при здійсненні фінансово-господарської діяльності СГ.

2) Яким чином здійснювався підбір кадрів на підприємстві.

3) Яким чином здійснюється виплата заробітної плати співробітникам (картка, через касу).

4) Хто та з якого часу був посадовими особами СГ (директор, головний бухгалтер), які внутрішні документи СГ підтверджують посадові положення цих осіб (накази, рішення, посадові інструкції тощо). Чи мають посадові особи та виконавці відповідний рівень освіти та кваліфікації (підтверджуючі документи).

5) Хто і за яких обставин призначив саме цих осіб.

6) Хто з працівників СГ у випадку відсутності посадових осіб виконував їх обов’язки, яким чином оформлялося надання таких повноважень.

7) Хто з працівників СГ мав право першого та другого підпису первинних, банківських документів, документів бухгалтерської, податкової звітності.

8) Який порядок складання та подання податкової звітності, розрахунків, звітності з єдиного соціального внеску та інших документів існував у платника податків, хто їх заповнював, підписував та яким чином подавав до ДПІ.

9) Чи контролювали ці особи порядок ведення бухгалтерського, податкового обліку, складання документів податкової звітності СГ.

10) Чи відомо їм, яке значення має неправильне відображення в податковій звітності даних про фінансово-господарську діяльність СГ та які наслідки це тягне за собою.

11) Які господарські операції проводились між СГ за ланцюгом проведеної операції.

12) З якою метою проводились господарські операції з СГ чи за чиєю ініціативою.

13) За яких саме обставин проводились саме ці операції.

14) Які особи брали участь у проведенні цих господарських операцій зі сторони обох СГ.

15) За яких обставин познайомились, зустрічалися і хто саме познайомив.

16) Які дії здійснював кожен з учасників операції (та за яких обставин конкретизували місце, час, транспорт, зовнішні ознаки чи прикмети учасників тощо).

17) Чи відбулася фактична поставка товарів, виконання робіт (послуг).

18) Яким чином здійснювалась поставка товарів. Конкретизувати вид товарів (робіт, послуг), номенклатуру та роль кожного з учасників операції.

19) Яким транспортом перевозився товар, які документи оформлювались на транспортування, завантаження та отримання (вид та державні номерні знаки транспортних засобів).

20) Чи відомі прізвища та зовнішні ознаки водіїв (у разі перевезення товарів автомобільним транспортом).

21) Кому належать транспортні засоби, якими перевозились товари. Хто замовляв транспортне перевезення.

22) Яким чином, ким визначалась вартість товару (робіт, послуг).

23) Яким чином проводився розрахунок за поставлені товари (роботи, послуги).

24) Хто безпосередньо, яким чином, коли саме і яку суму коштів перераховували (отримували) в рахунок оплати товару (робіт, послуг).

25) В яких первинних та бухгалтерських документах ці операції відображені.

26) Чи є в наявності у СГ первинні та бухгалтерські документи, що підтверджують проведення цих операцій.

27) Хто саме підписував ці документи та ставив відтиск печатки на цих документах.

28) На чиє ім’я і ким виписувались довіреності на отримання ТМЦ, хто безпосередньо отримував товар.

29) Чи виписувались довіреності на проведення господарських операцій на інших осіб (або іншим чином уповноважувались інші особи на здійснення господарської діяльності). Ким при цьому документи складались.

30) Який розмір податкового кредиту та податкових зобов’язань з податку на додану вартість, задекларований від проведення зазначених операцій.

31) Джерела отримання доходу засновників, посадових осіб.

32) Засоби зв’язку, які використовувались службовими особами СГ, засновниками, особами, які представляли їх інтереси.

Зазначений перелік питань не є вичерпним.

 

Додаток N 2
до Методичних рекомендацій

Вимоги щодо формування доказової бази

Дослідження обставин реальності господарських операцій має бути результатом комплексного дослідження низки питань:

I. Обставин наявності товарів, результатів робіт, послуг (надалі – активи) у платника податків

Під час проведення перевірки має бути дослідження питання щодо існування (наявності) у платника активу та його подальшого використання, у тому числі подальшого споживання.8

____________
8 Рішення ВАСУ від 18.08.2016 N К/800/52131/14

Питання яке підлягає дослідженню (щодо товарів):

Чи є в наявності станом на момент проведення перевірки отриманий від СГ_К товар? Де зберігається останній? Які первинні документи (складські квитанції тощо) підтверджують його наявність?

Щодо послуг (робіт):

Чи є в наявності у платника податків документи, які підтверджують фактичне надання послуг (робіт)? (наприклад, підготовлені документи, звіти, інші об’єкти?) У разі якщо послуги (роботи) стосувалися поліпшення (зміни, створення) об’єктів матеріального світу слід перевірити такі об’єкти.

1.1. наявність на момент перевірки активу (у т. ч. шляхом проведення інвентаризації) – перевірити його властивості, виробника, інші обставини, які мають істотне значення. В даному випадку доведенню підлягає обставина, що той чи інший актив був поставлений іншими, ніж зазначені у первинних документах, особами9.

____________
9 Рішення ВАСУ від 09.06.2016 N К/800/42239/14

1.2. відсутність – документування відсутності (у т. ч. шляхом фото/відеофіксації), з’ясування причин такої відсутності (у т. ч. втрати, зіпсування). Крім випадків, коли СГ прямо зазначає щодо відсутності факту реального постачання товарів (робіт, послуг), необхідно дослідити також інші випадки руху активу.

Питання, які потрібно дослідити:

 1. Які підстави відсутності отриманого від СГ_К товару?
 2. Чим підтверджуються (із наданням відповідних документів) такі обставини?
 3. Коли відбулася втрата активу? Хто із посадових осіб СГ був персонально відповідальний за його збереження? Які були вжиті заходи щодо його розшуку, відновлення?

1.3. використання (споживання) – отримання інформації (документів), які підтверджують використання, встановлення персоналіїв, які їх відвантажували (надавали дозвіл тощо), встановлення об’єктивної необхідності для відповідного технологічного циклу тощо.10

____________
10 Рішення ВАСУ від 05.11.2015 N К/800/34051/13

Питання, які потрібно дослідити:

 1. Яким чином відбулося використання отриманого СГ_К товару?
 2. Які документи це підтверджують? Чи не містять первинні документи суперечливості, неточності, невідповідності технологічному процесу тощо?

II. Обставини налагодження ділових (господарських зв’язків) із СГ_К11

(перевірка обставин реальності тієї чи іншої господарської операції неможлива без перевірки обставин пошуку контрагента, налагодження ділових зв’язків, позаяк використання фіктивних СГ не буде відповідати звичайній діловій практиці із зазначеного питання)

____________
11 Рішення ВАСУ від 09.06.2016 N К/800/42239/14

Питання, які мають бути досліджені:

1) Чи існує у платника затверджена процедура для відбору/перевірки постачальників? У разі, якщо не існує, чим керуються посадові особи СГ при виборі контрагента? Чи є у штаті СГ підрозділи, відповідальні за зазначені функції?

2) Яким внутрішнім документом затверджена така процедура (зазначити дату, номер, посадову особу / орган, що затвердила даний документ, основні положення)?

3) Чи була дотримана така процедура при відборі СГ_К? Чи керувалися працівники (посадові особи) СГ такою процедурою під час вибору інших контрагентів? У разі, якщо не керувалися, в чому полягала причина?

4) Які відмінності існували у процедурі відбору СГ_К в порівнянні з іншими постачальниками? Чим останні зумовлені?

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Завезти гуманітарну допомогу з 01.04.2024 можливо лише через онлайн-систему

5) З яких джерел отримали інформацію про СГ_К (чітко зазначити джерело інформації та спосіб її отримання)?

6) П. І. Б. та посада працівника, який знайшов/запропонував СГ_К та безпосередньо здійснював відбір його в якості постачальника?12

____________
12 Рішення ВАСУ від 31.03.2016 N К/800/4049/14

7) Чи здійснювалась платником перевірка доброчесності та репутації СГ_К на ринку? Якщо так, то яким чином? З яких джерел використовувалась інформація, яка саме інформація? Чи здійснювався аналіз ІБД “Єдиний реєстр судових рішень” щодо наявності негативної інформації та порушених кримінальних справ стосовно СГ_К? Чи перевірялась податкова/фінансова звітність (чи є в наявності копії)?13, 14

____________
13 Рішення ВАСУ від 04.02.2016 N К/800/36308/13

14 Рішення ВАСУ від 11.08.2016 N К/800/40848/14

8) Протягом останніх 2 – 3 років, які саме суб’єкти здійснювали постачання платнику товарів/послуг ідентичних/аналогічних тим, що придбавались у СГ_К (зазначити назву, податковий номер)? Які саме суб’єкти здійснювали постачання платнику товарів/послуг ідентичних/аналогічних тим, що придбавались у СГ_К, в той же самий період або в період перевірки (зазначити назву, податковий номер)?15

____________
15 Рішення ВАСУ від 05.10.2016 N К/800/29917/15

9) Чому товари/послуги не купувалися у існуючих постачальників (з якими налагоджено ділові зв’язки), а були придбані у СГ_К? В чому були економічні переваги придбання товарів/послуг в СГ_К в порівнянні з існуючими постачальниками (ціна, умови оплати, умови доставки, якість, репутація, обсяги товарів/послуг і т. д.)?16

____________
16 Рішення ВАСУ від 29.06.2016 N К/800/6511/16

10) Які інші альтернативні постачальники товарів/послуг були знайдені платником при пошуку СГ_К? В чому були економічні переваги придбання товарів/послуг в СГ_К в порівнянні з альтернативними постачальниками (ціна, умови оплати, умови доставки, якість, репутація, обсяги товарів/послуг і т. д.)?17

____________
17 Рішення ВАСУ 26.05.2016 N К/800/10565/13

11) П. І. Б. та посада працівника, який затвердив (рекомендував) СГ_К в якості постачальника?

12) Часові рамки, коли здійснювався пошук та відбір СГ_К в якості постачальника?

13) Чи здійснювалась платником попередня перевірка спроможності СГ_К виконати умови договору/угоди? Яким чином? Чи здійснювався аналіз фінансової/податкової звітності СГ_К на предмет спроможності виконання своїх зобов’язань за договором/угодою (наявність основних фондів, співробітників, суттєвих активів, прибуткової діяльності)? Чи надавався СГ_К запит, щодо надання такої інформації (реквізити запиту та відповіді: П. І. Б. працівника, дата/номер вихідний/вхідний)? П. І. Б. та посада працівника платника, що здійснював такий аналіз? П. І. Б. та посада працівника платника, що особисто здійснював огляд виробничих, складських, офісних потужностей СГ_К (із обов’язковим зазначенням місця та дати). В якому документі (назва, дата, номер, П. І. Б. та посада працівника, що склав звіт про такий аналіз) викладено результати такого аналізу? Чи здійснювався такий аналіз по інших постачальниках ідентичних/аналогічних товарів/послуг? П. І. Б. та посада працівника(-ів), що здійснював такий аналіз по інших постачальниках. Навести відмінності у результатах аналізу спроможності постачання товарів/послуг СГ_К та іншими (існуючими/потенційними) постачальниками ідентичних/аналогічних товарів/послуг?18

____________
18 Рішення ВАСУ від 08.09.2016 N К/800/33614/13

III. Обставини укладання договору/угоди

Питання, які мають бути досліджені:

1) П. І. Б. та посада працівника платника, який вперше контактував з СГ_К? Зазначте спосіб та реквізити такого зв’язку (телефонний (зазначити номер телефону), електронна пошта (зазначити електронну адресу), особиста зустріч (зазначити місце та час зустрічі), інше).

2) П. І. Б. та посада працівника СГ_К, з яким було здійснено перший контакт працівником платника.

3) П. І. Б. та посади працівників платника та СГ_К, які були задіяні в обговоренні, затвердженні умов договору/угоди?

4) Реквізити документів (назва, номер, дата, інше), якими підтверджувались повноваження та засвідчувалась особа працівника СГ_К, що приймав участь в обговоренні, затвердженні умов договору/угоди?

5) Спосіб здійснення комунікації між працівниками платника та СГ_К при обговоренні, затвердженні умов договору/угоди? (телефонний (зазначити номер телефону), електронна пошта (зазначити електронну адресу), особиста зустріч (зазначити місце та час зустрічі), інше).19

____________
19 Рішення ВАСУ від 29.06.2016 N К/800/6511/16

6) П. І. Б. та посади працівників платника та СГ_К, які підписали договір/угоду? Реквізити документа (назва, номер, дата, інше), яким підтверджувались повноваження працівника СГ_К, що підписав договір/угоду?

7) Порядок підпису / укладення договору/угоди: особиста зустріч (місце, дата, П. І. Б. осіб, що були присутні); відправка поштою (дата відправки, реквізити поштового відправлення, адреса поштова, вихідний номер і дата, реєстрація в журналі вихідної кореспонденції, реквізити платіжних та первинних документів, пов’язаних з поштовими послугами); отримання поштою (дата отримання, реквізити поштового відправлення, адреса поштова, вихідний та вхідний номери і дати, реєстрація в журналі вхідної кореспонденції), доставка кур’єром/працівником платника/СГ_К (П. І. Б. кур’єра, назва кур’єрської організації, якщо залучалась стороння, адреси доставки, дати доставки, П. І. Б. осіб, що отримали, порядок розрахунку з кур’єрською організацією, реквізити платіжних документів, та первинних документів, що підтверджують такі витрати)?

8) Чи відрізнялася процедура укладення договору із СГ_К від укладання договорів із іншими платниками податків (за подібними господарськими операціями)? Що стало підставою для таких відмінностей?

Окрім зазначених питань дослідженню підлягає хронологічно-часовий порядок укладення договору – надання послуг – оплата – складання первинних документів.

IV. Обставини виконання господарської операції

Питання, які підлягають дослідженню:

 1. Порядок здійснення замовлення товарів/послуг у СГ_К, передбачений договором/угодою: форма замовлення, спосіб передачі із зазначенням безпосередніх реквізитів/контактних даних (телефонний/факсовий (зазначити номер телефону/факсу), електронна пошта (зазначити електронну адресу), особиста зустріч (зазначити місце та час зустрічі), інше).
 2. Фактичний порядок здійснення замовлення товарів/послуг у СГ_К: форма замовлення, спосіб передачі із зазначенням безпосередніх реквізитів/контактних даних (телефонний/факсовий (зазначити номер телефону/факсу), електронна пошта (зазначити електронну адресу), особиста зустріч (зазначити місце та час зустрічі), інше). Навести відмінності між порядком замовлення, передбаченим договором, та фактичним.
 3. П. І. Б., посада посадової особи платника, що фактично здійснював замовлення товарів/послуг у СГ_К. П. І. Б., посада посадової особи СГ_К, що фактично приймав замовлення від платника.
 4. П. І. Б., посада посадової особи платника, що здійснював замовлення ідентичних/аналогічних товарів/послуг в інших постачальників протягом періоду, що перевіряється та/або попередніх періодів.

Транспорт20

____________
20 Рішення ВАСУ від 03.03.2016 N К/800/4049/14

 1. Умови доставки товару: платник чи СГ_К був відповідальний за транспортування товарів?
 2. Якщо власний транспорт платника: Які ще перевезення (кількість, тип/вага вантажу, маршрут) цим транспортом здійснювались за період, що перевіряється (за ті ж дати, коли доставлявся товар від СГ_К)? П. І. Б. водіїв – співробітників, що здійснювали перевезення. Марка, модель, номерні знаки транспорту. Чи ведеться у платника журнал/регістр обліку перевезень здійснених власним автотранспортом? Номери та дати записів в таких журналах/регістрах, щодо здійсненого транспортування товару від СГ_К. Реквізити шляхових листів, що супроводжували перевезення.
 3. Якщо транспорт залучений платником: назва, реквізити СГ, що фактично здійснювало транспортування. Первинні документи (реквізити), що супроводжували перевезення (угода, шляхові листи, ТТН, платіжні доручення, банківські виписки, акти виконаних робіт). П. І. Б. водіїв, що здійснювали перевезення. Марка, модель, номерні знаки транспорту. П. І. Б., посада посадової особи платника, що здійснював замовлення послуг перевезення та прийняття придбаних послуг.
 4. Якщо транспорт СГ_К: первинні документи (реквізити), що супроводжували перевезення (ТТН, залізничні накладні). П. І. Б. водіїв, що здійснювали перевезення. Марка, модель, номерні знаки транспорту. П. І. Б. посадової особи платника, що погоджував доставку товару.
 5. Дати та номери записів в журналах/регістрах (внутрішній облік, охорона об’єктів), які підтверджують в’їзд/виїзд транспорту на/з території (складських приміщень) платника, що доставляв продукцію від СГ_К.
 6. Розрахунок фізичної можливості здійснення таких робіт.

Навантаження/розвантаження21

____________
21 Рішення ВАСУ від 24.09.2015 N К/9991/80340/12

1) Умови навантаження/розвантаження товару: платник чи СГ_К був відповідальний за виконання таких робіт?

2) Якщо власними ресурсами платника: П. І. Б. та посади співробітників платника, задіяних в таких роботах. Який обсяг аналогічних робіт було виконано такими працівниками в ті ж дати (кількість, тип/вага вантажу), який обсяг/тип, вага вантажу, що було оприбутковано платником в ці ж дати. Марка, модель, номерні знаки техніки/транспорту, задіяного при навантаженні/розвантаженні товарів від СГ_К.22

____________
22 Рішення ВАСУ від 10.09.2015 N К/800/64643/13

3) Якщо ресурсами, залученими платником: назва, реквізити СГ, що фактично здійснювало навантаження/розвантаження товару, отриманого від СГ_К. Первинні документи (реквізити), що супроводжували отримання таких послуг (угода, платіжні доручення, банківські виписки, акти виконаних робіт, звіти). Марка, модель, номерні знаки техніки/транспорту, задіяного при навантаженні/розвантаженні товарів від СГ_К. П. І. Б., посада посадової особи платника, що здійснював замовлення та прийняття придбаних послуг.

4) Якщо транспорт СГ_К: які саме транспортні засоби здійснювали постачання товару? чи перебували останні на балансі (були зареєстровані) за СГ_К?

5) Дати та номери записів в журналах/регістрах (внутрішній облік, охорона об’єктів), які підтверджують в’їзд/виїзд транспорту, осіб на/з території (складських приміщень) платника, що доставляв продукцію від СГ_К. Перелік таких осіб (П. І. Б., посада, СГ) та транспортних засобів (марка, модель, номерні знаки транспорту).

6) Чи відбувалася перевірки комплектності, якості та відповідності отриманого від СГ_К товару? Яким чином це відбувалося із зазначення місця такої перевірки та залучених осіб (П. І. Б., посада)?

7) Чи передбачено умовами договору положення щодо надання документів, які посвідчують якість товару, його відповідність вимогам законодавства (сертифікати якості, документи про сертифікацію тощо)? Чи були останні надані?

Надання послуг (робіт):

 1. Чи потребувало надання послуг (виконання робіт) СГ_К з урахуванням специфіки надання СГ певної інформації, документів, вказівок, матеріалів, доступу до певних приміщень тощо, без яких їх виконання неможливе? Чи надавалися СГ останні? Хто безпосередньо із посадових (службових) осіб СГ здійснив їх надання?
 2. Зазначити, де територіально та у який період відбувалося надання СГ_К послуг/виконання робіт та із залученням яких саме ресурсів (перевірити умови договорів (контрактів) із урахуванням фактичних обставин, які мають істотне значення)?
 3. Хто персонально (П. І. Б.) від СГ_К був відповідальним та їх виконував (надавав), яким способом? Чи надавалися до/під час надання послуг працівниками СГ_К документи, які посвідчують їх посади, та/або дозволи на вчинення певних дій?23

____________
23 Рішення ВАСУ від 29.06.2016 N К/800/49336/15

 1. Хто із працівників СГ (П. І. Б., посада) був персонально присутній (спостерігав, контролював) під час надання послуг (робіт), чи відбувалося надання останніми вказівки щодо вчинення певних дій (утримання від вчинення певних дій)?
 2. В якому вигляді відбулося закріплення результатів послуг/робіт (складання певних документів, звітів, створення, поліпшення, зміна об’єктів матеріального світу тощо)? Яким чином в подальшому такі об’єкти використовувалися?
 3. Чи залучалися СГ_К субпідрядники для надання послуг? Чи передбачене право на це у відповідному договорі? Чи дотримані СГ_К передбачені відповідним договором процедури (умови) залучення субпідрядників?24

____________
24 Рішення ВАСУ від 20.08.2015 N К/9991/57762/12

 1. Дати та номери записів в журналах/регістрах (внутрішній облік, охорона об’єктів), які підтверджують прохід/вихід, осіб на/з території (складських приміщень) платника25.

____________
25 Рішення ВАСУ від 18.05.2016 N К/800/25912/15

 1. Хто із працівників СГ (П. І. Б., посада) перевіряв якість наданих послуг, яким чином?
 2. Хто із працівників СГ (П. І. Б., посада) підписував акти приймання наданих послуг? де відбулося їх підписання? чи опосередковувалося їх підписання перевіркою якості наданих послуг?
 3. Чи наявні у штаті СГ працівники, функціональні (трудові) обов’язки яких передбачають виконання таких робіт/послуг? Чому виникла необхідність у залученні інших СГ?
 4. Чому акти приймання-надання послуг не містять деталізованого опису наданих робіт/послуг?26
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Завезти гуманітарну допомогу з 01.04.2024 можливо лише через онлайн-систему

____________
26 Рішення ВАСУ від 27.07.2016 N К/800/50189/15

 

Додаток N 3
до Методичних рекомендацій

Опис порушення (структуровано)

I. Масив доказової бази, яка буде свідчити про нереальність задекларованої господарської операції

Враховуючи викладене, задекларована господарська операція із придбання у СГ_К ___________ (товарів/послуг) не відбулася у дійсності. Рух активу від СГ_К до СГ в дійсності не відбувся. Надані СГ первинні документи не опосередковувалися реальним рухом активів між СГ та СГ_К.

____________
* Якщо під час проведення перевірки встановлено наявність товарів/результатів робіт/послуг

При цьому товар/послуги, ідентичний(-ні) задекларованому СГ по взаємовідносинах із СГ_К, був реалізований/використаний в господарській діяльності (або результати робіт є в наявності), що підтверджується наступним….

… (зазначити докази) …..

Враховуючи викладене, фактично мала місце реалізація товару (використання в господарській діяльності, отримання результатів робіт, послуг), джерело походження якого не встановлене. Наявність факту реалізації _______ є свідченням набуття останнього у власність (безоплатного отримання послуг, робіт) без наявності будь-яких первинних документів, які опосередковують таке отримання.

____________
* Якщо податковий кредит сформований на підставі першої події – передплати

Враховуючи викладене, перерахування СГ коштів СГ_К не є елементом господарської операції із постачання / товару, оскільки як на момент перерахування коштів СГ_К, так і на момент проведення перевірки у СК_Г відсутні об’єктивні можливості до виконання господарської операції27.

____________
27 Твердження щодо неправомірності формування даних податкового обліку можливо за умови наявності у контролюючого органу беззаперечних доказів об’єктивної неспроможності виконання операції

II. Податок на додану вартість

Відповідно до п. 44.1 ст. 44 ПК для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Відповідно до статті 1 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (далі – Закон N 996) господарська операція – дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства.

Водночас статтею 1 Закону України від 16.07.99 N 996-XIV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” визначено, що первинний документ – це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

З наведеного законодавчого припису випливає, що первинні документи, які підтверджують дані податкового обліку платника податків, повинні бути достовірними, тобто відображати дійсний зміст господарських операцій, які впливають на визначення об’єкта оподаткування.

В іншому випадку первинні документи, які не відображають реального руху активів між учасниками господарської операції, є недостовірними.

Враховуючи викладене, зважаючи на той факт, що:

…. (перерахувати первинні документи) ….

не відповідають фактичному руху (його відсутності в дійсності) активів, останні не можуть враховуватися в даних податкового обліку.

За змістом п. 198.3 ст. 198 ПК податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв’язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.

Враховуючи той факт, що господарська операція між СГ та СГ_К не відбулася …… (товарів/послуг), СГ при декларуванні допущено порушення вимог п. 198 ….. що призвело до …

III. Податок на прибуток

Господарська операція між СГ та СГ_К була відображена СГ в бухгалтерському обліку наступним чином:

… (зазначити про застосовану платником податків кореспонденцію рахунків) 

Відповідно до п. 44.2 ст. 44 Податкового кодексу України (далі – ПК) для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

При цьому за змістом ч. 1 ст. 9 Закону України від 16.07.99 року N 996-XIV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (далі – Закон N 996) підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Первинний документ – це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення (ст. 1 Закону N 996).

Отже, будь-які документи мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції.

Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення бухгалтерського обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним законодавством. З урахуванням викладеного для підтвердження даних бухгалтерського обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

Сам факт перерахування платником податків коштів контрагенту за відсутністю реального постачання останнім товарів/послуг не може зменшувати фінансовий результат до оподаткування, виходячи із такого.

Відповідно до п. 6 П(С)БО 16 витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

При цьому активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому (п. 3 П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”).

За змістом п. 5 П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість” дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.

Відповідно, перерахування платником податків коштів за нереальною господарською операцією не зменшує активів платника податків (зменшення власного капіталу підприємства), що виключає можливість їх кваліфікації як витрати.

З урахуванням викладеного відображення платниками податків в даних бухгалтерського обліку первинних документів, складених за відсутністю в дійсності господарської операції (яка не опосередковувалася будь-яким рухом активів (ані від задекларованих постачальників, ані від інших, у т. ч. невстановлених осіб)), буде порушенням:

Які положення П(С)БО порушені Як відображено кореспонденцією рахунків Як підлягає відображенню
п. 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 N 20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.2000 за N 85/4306;
для запасів – п. 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 751/4044;
п. 6 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за N 27/4248
для послуг:
ДТ 90 (інші рахунки класу 9 “Витрати діяльності”), 23, 15 Кт 63
не підлягає відображенню
для запасів:
ДТ 20 Кт 63
Дт 23, 15 Кт 20
Дт 26, 10 Кт 23, 15
Дт 90 Кт 26,
не підлягає відображенню
загальне для послуг/запасів:
Дт 79 Кт 90
Дт 644 Кт 63
не підлягає відображенню
Оплата
Дт 63 Кт 31
Дт 377 Кт 31

____________
* Якщо під час проведення перевірки встановлено наявність товарів/результатів робіт/послуг

Водночас під час проведення перевірки встановлений факт реалізації товару, ідентичного задекларованому (або якщо останній був реалізований/використаний в господарській діяльності, або результати робіт є в наявності), що у свою чергу є свідченням набуття останнього платником податків у власність (безоплатного отримання послуг, робіт) без наявності будь-яких первинних документів, які опосередковують таке отримання.

За змістом п. 3 П(С)БО 1 доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена (п. 5 П(С)БО 15 “Дохід”).

Зазначене є свідченням порушення:

Які положення П(С)БО порушені Як відображено кореспонденцією рахунків Як підлягає відображенню
п. 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 N 20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.2000 за N 85/4306;
п. 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 N 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.99 за N 860/4153
для необоротних активів і запасів:
ДТ 10 (інші рахунки класу 1 “Необоротні активи”), 20 (інші рахунки класу 2 “Запаси”) Кт 63
для необоротних активів і запасів:
ДТ 10 (інші рахунки класу 1 “Необоротні активи”), 20 (інші рахунки класу 2 “Запаси”) Кт 718 (для оборотних активів), 745 (для необоротних активів)
Дт 718, 745 Кт 79
для послуг, пов’язаних з поліпшенням об’єкта основних засобів:
ДТ 15 Кт 63
Дт 10 Кт 15
для послуг, пов’язаних з поліпшенням об’єкта основних засобів:
ДТ 685 Кт 719
ДТ 15 Кт 685
Дт 10 Кт 15
Дт 719 Кт 79
для послуг, які включаються до складу витрат:
ДТ 90 (інші рахунки класу 9 “Витрати діяльності”) Кт 6
для послуг, які включаються до складу витрат:
ДТ 685 Кт 719
Дт 719 Кт 79
загальне для зазначених вище операцій:
Дт 644 Кт 63
не підлягає відображенню
Оплата
Дт 63 Кт 31
Дт 377 Кт 31

____________
Якщо мала місце виключно передплата

В межах проведення перевірки СГ має бути надана правова оцінка перерахованим коштам СГ_К з урахуванням такого.

Які положення П(С)БО порушені платником Як відображено кореспонденцією рахунків Як підлягає відображенню
п. 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 N 237, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.99 за N 725/4018 Дт 63 Кт 31 Дт 377 Кт 31
Дт 6442 Кт 6441 не підлягає відображенню

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПК прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.

Таким чином, зазначене порушення призвело до заниження податку на прибуток підприємств.