У неробочий час підприємства мають право залишати в касі готівку в межах, що не перевищують встановлений ліміт каси. Хто про це забуває, наражається на чималі штрафи. Як розрахувати та встановити ліміт? Про це — нижче.

Таблиця 1. Строки здавання готівки (п. 5.1 Положення № 637)

Коли Хто
Строки здавання готівкової виручки (готівки) підприємствами узгоджуються з банком і визначаються в договорах банківського рахунку між підприємствами та банками
Щодня Підприємства, розташовані у населених пунктах, де є банки
Наступного за днем надходження готівкової виручки (готівки) до каси дня Підприємства, у яких час закінчення робочого дня не дозволяє забезпечити здавання готівкової виручки (готівки) в день її надходження
Не рідше 1 разу на 5 днів Підприємства, що розташовані в населених пунктах, де немає банків прим. 1

Примітка 1 Підприємства, які здають готівку 1 раз на 5 днів, при перевищенні ліміту каси (а він не має перевищувати 5-кратний розмір середньоденних надходжень готівки) мають здавати понадлімітну готівку для її зарахування на рахунки підприємства в банку не пізніше наступного робочого дня незалежно від установленого строку здавання готівки (п. 5.10 Положення № 637).

Таблиця 2. Обмеження щодо розмірів ліміту каси

Умова Граничний розмір ліміту
1. Готівка здається щодня або наступного дня від дня її надходження до каси:
  • при розрахунку з показника надходження готівки
середньоденне надходження готівки
  • при розрахунку з показника видачі готівки
середньоденна видача готівки з каси
2. Готівка здається 1 раз на 5 днів п’ятикратний розмір середньоденних надходжень готівки
3. Середньоденний показник, обчислений на підставі касових оборотів, дорівнює нулю або не більше 170,00 грн 170,00 грн прим. 1

Примітка 1 Навіть якщо розрахований ліміт, обчислений на підставі касових оборотів, менше 170 грн, доцільно встановити ліміт на рівні 170 грн. Пам’ятайте: підприємство має саме встановити такий ліміт (зафіксувати цей факт у необхідних документах), інакше вважатиметься, що ліміт дорівнює нулю.

ВАЖЛИВО! Не вважаються понадлімітними в день їх надходження готівкові кошти, якщо вони були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку або були видані для використання підприємствомвідповідно до законодавства (без попереднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного дня на потреби, які пов’язані з діяльністю підприємства (п. 5.9 Положення № 637).

Аналогічно й із сумами, що надійшли у вихідні та святкові дні: якщо не пізніше наступного робочого дня їх здати до банку чи видати на госппотреби, перевищення ліміту не буде.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Президент підписав Закон про збільшення штрафів за порушення норм військового обліку та мобілізації

Таблиця 3. Топ-запитання зі встановлення ліміту каси

Запитання Відповідь
1. Чи необхідно узгоджувати ліміт каси з банком? Донедавна це був зайвий клопіт, але із проведенням на території України АТО в цьому питанні сталися зміни. Так, постановою НБУ від 03.03.2015 р. № 157 (діє з 06.03.2015 р.) у новій редакції було викладено Положення № 46. Цей документ діє в особливий період та зобов’язує підприємства узгоджувати з обслуговуючим банком ліміт залишку готівки в касі.

Зауважимо: ініціатором цієї процедури має бути банк.

ДО ВІДОМА. Те, що в Україні продовжується особливий період, підтверджує Міноборони у листі від 20.10.2016 р. № 316/1/906.

2. Як оформити встановлення ліміту? Слід пройти 3 кроки:

1) скласти Розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі (додаток 8 до Положення № 637);
2) затвердити установлений ліміт каси внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства;
3) погодити встановлений ліміт з обслуговуючим банком.

Докладніше — в матеріалі «Встановлюємо ліміт каси: які документи скласти».

3. Чи встановлюють ліміт каси ФОП? На відміну від юросіб, ФОП не встановлюють ліміт залишку готівки в касі на кінець дня (п. 2.7 Положення № 637).
4. Чи необхідно для відокремленого підрозділу встановлювати ліміт каси? Для кожного підприємства та його відокремленого підрозділу складають окремий розрахунок залишку готівки в касі (п. 5.2 Положення № 637). Причому навіть якщо підрозділ працює без касової книги і застосовує РРО, йому можна встановити ліміт (п. 1 листа НБУ від 04.10.2007 р № 11-115/3693-10119). Касою для цілей Положення № 637 у такому випадку вважається місце проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО.

Ліміт каси встановлюють у цілому для підрозділу, його розмір не розподіляється на кожен РРО (касу) і доводиться до відома відповідними внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства (лист НБУ від 22.11.2006 р № 11-115/4301-12445).

ВАЖЛИВО! Якщо в якомусь підрозділі не буде встановлено свій ліміт, то його ліміт дорівнює нулю (п. 5.8 Положення № 637) і при виявленні понадлімітної готівки ліміт головної каси не включається до розрахунку.

5. Як встановити ліміт каси на новоствореному підприємстві? Тут є два варіанти:

1) взагалі не встановлювати ліміт каси;

2) встановити ліміт, виходячи з прогнозних значень, але(!) після закінчення перших трьох місяців роботи протягом двотижневого строку підприємство зобов’язане переглянути ліміт.

6. Чи зобов’язане підприємство переглядати встановлений ліміт каси? До введення особливого періоду обов’язку (у тому числі за вимогою контролюючих органів) щодо перегляду ліміту не було (виняток, хіба що перегляд ліміту, розрахованого виходячи з прогнозних показників). З цим погоджувався і Нацбанк (у листі від 01.12.2009 р. № 11-113/5438-22292 було зазначено, що вимоги щодо обов’язкового перегляду установленого ліміту каси у зв’язку зі скороченням обсягів надходження готівкової виручки до каси підприємства Положення № 637 не містить). Більше того, ВАСУ у своїй постанові від 15.09.2014 р. № К/9991/53976/12 також дійшов висновку, що імперативні положення в законодавстві, які б зобов’язували підприємства переглядати установлений ліміт каси та строки здавання готівки за наявності тих чи інших обставин, відсутні, а є лише вказівки на наявність такої можливості в разі встановлення відповідних факторів об’єктивного характеру.

Але зараз працює Положення № 46, згідно з п. 3 розд. V якого в особливий період підприємства, організації переглядають порядок і строки здавання виручки з метою максимального залучення готівки до кас уповноважених банків. І хоча прямо про перегляд ліміту каси тут не йдеться, виходячи з цілей такого перегляду, він має стосуватися ліміту залишку готівки в касі. Інша річ, що ані строків, ані періодичності такого перегляду немає, тому й покарати за невиконання цієї вимоги підприємство не зможуть. А ось банки можуть, на нашу думку, виступити з ініціативою перегляду ліміту. Вони, нагадаємо, в особливий період мають вести систематичний облік підприємств та організацій, які мають постійну готівкову виручку. В цьому випадку треба буде виконати цей обов’язок.

Таблиця 4. Відповідальність

Порушення Відповідальність
Перевищення ліміту каси Для підприємства: штраф у двократному розмірі суми виявленої понадлімітної готівки за кожен день (ст. 1 Указу № 436).
Для керівника: відповідно до п. 5.12 Положення № 637 керівники підприємств несуть відповідальність за дотримання вимог Положення № 637 щодо встановлення ліміту каси та за достовірність відповідних показників, що зазначені в розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі.

Водночас «прямої» статті для такого порушення КпАП не містить. Найбільше підходить ст. 164 4КпАП: здавання виторгу торговельними підприємствами, що здійснюють реалізацію товарів за готівку, з порушенням термінів, установлених правилами розрахунків і ведення касових операцій, загрожує особам, відповідальним за здавання виторгу, штрафом від 289 до 1496 грн (а за повторне протягом року порушення — від 731 до 2975 грн). Інших «прийнятних» штрафів КпАПне містить. До того ж, протоколи про адмінпорушення за цією статтею складають органи Національної поліції (ст. 222 КпАП).

Автор: Анна Хомюк, бухгалтер-експерт

Джерело: Газета “Платник єдиного податку” № 10/2017