Кредитування

Основна інформація, яку необхідно розуміти позичальникам:

1. Воєнний стан в Україні з 24 лютого 2022 року є форс-мажором (обставиною непереборної сили), а форс-мажор звільняє позичальників від відповідальності за невиконання кредитного договору;

2. Форс-мажор не звільняє від обов’язку погашати кредит, а лише відтерміновує обов’язок погашення кредиту до закінчення дії форс-мажору (воєнного стану);

3. Форс-мажор (воєнний стан в Україні) триватиме впродовж 30 діб з 24 лютого 2022 року. Але може бути продовжений.

4. Інформація та документи про форс-мажор, наведені в цьому матеріали, можуть застосовуватися не лише до кредитних, а й до інших договорів, які передбачають обов’язок щось вчинити.

Офіційні документи, на які можна посилатися:

1. Закон України «Про торгово-промислові палати в Україні», де вказано, що завданням ТПП є засвідчення факту форс-мажорних обставин (обставин непереборної дії);

2. Частина 1 статті 617 Цивільного кодексу України, відповідно до якої особа звільняється від відповідальності за порушення договору, якщо таке порушення сталося внаслідок форс-мажору;

3. Лист Торгово-промислової палати України № 2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 року, в якому засвідчено, що військова агресія Росії проти України є форс-мажорною обставиною;

4. Укладений вами кредитний або інший договір, в якому, як правило, також зазначають, що форс-мажор є підставою для звільнення від відповідальності за невиконання зобов’язань.

Зараз багато фінансових установ на своїх вебсайтах або шляхом направлення листів повідомили позичальників про те, що вони мають право не погашати платежі, передбачені кредитним договором, на період дії воєнного стану.

Проте, у договорах, як правило, передбачають положення, що про виникнення форс-мажору позичальник повинен повідомити кредитодавця протягом певної кількості днів, а якщо не повідомить, то позбавляється права посилатися на форс-мажор як на підставу невиконання зобов’язань.

Сумніваюсь, що хтось з кредитодавців буде застосовувати відповідальність у зв’язку з тим, що ви не повідомили його про неможливість погашати кредит під час дії форс-мажору, але на всякий випадок рекомендую направити кредитодавцю лист за наведеним нижче примірником.

Яким способом направити лист?

В кредитних договорах може міститися положення, що всі листи сторонами направляються за допомогою Укрпошти з рекомендованим повідомленням про вручення. Очевидно, що в умовах воєнного стану цього робити ніхто не буде.

Лист, оформлений у файл формату .pdf, можна підписати кваліфікованим електронним підписом (у разі наявності) на порталі Дія і відправити на електронну адресу кредитодавця, вказану в договорі або на вебсайті. За відсутності такого підпису та для найшвидшої комунікації з кредитодавцем, на електронну адресу можна просто направити текст листа, але обов’язково з вашої електронної адреси, яка зазначена в кредитному договорі.

Шаблон повідомлення Кредитодавцю про виникнення обставин непереборної сили

Керівнику _________________________________

(найменування Кредитодавця)

_________________________________________

(ПІБ керівника Кредитодавця)

Код ЄДРПОУ: __________________________________

Місцезнаходження: _____________________________

Електронна адреса: ______________________________

Номер телефону: ________________________________

___________________________________________

(ПІБ Позичальника в родовому відмінку)

Місце проживання: ______________________________

Ідентифікаційний номер: _________________________

Електронна адреса: ______________________________

Номер телефону: ________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення обставин непереборної сили

Між мною та ______________________________ (найменування Кредитодавця) було укладено кредитний договір № ____ від ______ року.

Відповідно до умов кредитного договору до ___ числа кожного місяця я зобов’язаний (-а) погашати такі платежі:

– ______________________________________;

– ______________________________________;

– ______________________________________;

Проте, 24 лютого 2022 року виникли обставини непереборної сили (форс-мажор), а саме: почалася військова агресія Російської Федерації проти України, що на даний час не дає мені можливості заробляти кошти, а примушує всі свої збереження витрачати на переміщення, харчування, проживання та інші життєво необхідні речі.

Торгово-промислова палата України листом № 2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 року засвідчила, що форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є військова агресія Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022/

На даний час вказані обставини унеможливлюють повернення мною коштів за кредитним договором. Як тільки воєнний стан в Україні перестане діяти, я повернуся до виконання своїх обов’язків, передбачених кредитним договором.

Відповідно до частини 1 статті 617 Цивільного кодексу України особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

У зв’язку з викладеним, інформую, що на даний час неможливість виконати умови кредитного договору є наслідком непереборної сили (військової агресії Російської Федерації проти України) та повідомляю, що як тільки воєнний стан в Україні перестане діяти, я повернуся до виконання своїх обов’язків, передбачених кредитним договором.

Наголошую, що згідно з частиною 1 статті 617 Цивільного кодексу України я звільняюся від відповідальності за невиконання умов кредитного договору під час дії в Україні воєнного стану.

_______________________

(дата)

_______________________

(підпис)

_______________________

(Прізвище та ім’я)

Страхування

Чи є воєнний стан страховим випадком та підставою для виплати страхового відшкодування?

Це залежить від умов конкретного договору страхування. У договорах страхування повинно зазначатися, що відноситься до страхових випадків та які є виключення зі страхових випадків. Як правило, воєнні дії, вторгнення, повстання та інші подібні ситуації і відносяться до виключень.

Регулятор страхових компаній, Національний банк України, після введення воєнного стану, лише рекомендував страховим компаніям спростити процедуру врегулювання випадків, що мають ознаки страхових: використовувати електронні документи або копії документів у разі неможливості отримання їх оригіналів, інші засоби дистанційного врегулювання страхових випадків.

Жодних інших роз’яснень на даний час немає. У разі виникнення сумніві щодо добросовісності дій страхових компаній під час воєнного стану, ви можете звернутися до Національного банку із запитом про захист прав як споживача. Національний банк зобов’язаний буде провести перевірку та надати відповідь.

Хоча, коли в окремих областях України воєнний стан було введено у 2018 році, то голова Нацкомфінпослуг (тодішній регулятор страхових компаній) заявляв: «Більшість договорів страхування містить норму, відповідно до якої у виплаті може бути відмовлено, якщо збиток завдано в результаті збройних дій, а не просто при наявності воєнного стану. Тому в цьому випадку ми будемо жорстокими. Ми будемо стояти на захисті прав споживачів.

Автор: Ірина Плискань
Адвокатське бюро «Ірини Плискань»