Якщо податковий орган провів перевірку, яка одночасно має ознаки як камеральної, так і документальної, то це свідчить про порушення порядку перевірок внаслідок чого перевірку уважають протиправною. Відповідний висновок містить постанова ВС/КАС в постанові від 13.10.2020 р. у справі № 813/7410/14.

Спір полягав у тому, що податкова перевірка була камеральною, тобто мала б проводитись виключно по документах податкової звітності. Проте податковий орган під час даної перевірки брав до уваги не лише дані податкової звітності позивача, як передбачають норми ПКУ, а й копії документів, надані Центральним офісом з обслуговування великих платників податків ДПС у м. Києві, а саме: акти державного виконавця, згідно з якими визначена загальна вартість об’єктів фінансового лізингу, що повернуті лізингодавцю у зв’язку із неналежним виконанням умов договору.

Джерело: https://buh.ligazakon.net/ua/news/200517_kameralna-podatkova-perevrka-yaka-odnochasno-ma-oznaki-dokumentalno-protipravna–verkhovniy-sud