Коли, як і за якою формою складати графік відпусток, вносити у нього зміни, чи потрібно з ним ознайомлювати працівників, чи можлива відпустка поза графіком?

Коли, як і за якою формою складати графік відпусток?

Роботодавець зобов’язаний надавати працівникам з якими укладену трудові договори, оплачувану відпустку. Також, це стосується й тих, хто працює неповний робочий день/тиждень або працює за сумісництвом, а працівникам, що ігнорують похід у щорічну відпустку необхідно виплатити компенсацію при звільненні.

Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці.

А щодо, фізичних осіб з якими ви працюєте за договорами ЦПХ, то тут відносини між вами не трудові, а цивільно-правові, й оплачувати їм відпускні ви не зобов’язані.

Черговість відпусток

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником і доводяться до відома всіх працівників, навіть, якщо у вас один чи два працівника. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості їх відпочинку, це правило визначено ч. 4 ст. 79 КЗпП і ч. 10 ст. 10 Закону України про відпустки.

Графік відпусток бажано складати ще до початку року, адже працівники можуть забажати використати своє право на відпустки вже під час новорічних свят, однак не будуть порушенням й інші строки складання та порядок оформлення графіків відпусток, оскільки роботодавець вправі самостійно узгодити порядок складання графіка відпусток внутрішніми документами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Літні Вихідні

Форма відпусток

Згідно з ч. 11 ст. 10 Закону України «Про відпустки» у графіку, як правило, зазначається місяць початку використання відпустки. Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом. Важливо, щоб, форма містила прізвище й ініціали співробітника, його посаду, період відпустки, можна місяць початку відпустки чи конкретну дату.

Чи можна вносити зміни до графіка відпусток?

Так, можна, Мінсоцполітики у листі від 25.08.2015 р. №475/13/116-15 зазначало, що у випадку укладення трудового договору з працівником після затвердження графіка відпусток, до нього можуть бути внесені відповідні зміни та доповнення. Звісно, зміни можуть бути внесені й в інших випадках.

Чи потрібно ознайомлювати працівників з графіком відпусток?

Так, ЗУ «Про відпустки» зобов’язує роботодавців ознайомити всіх працівників із графіком відпусток.

Чи можлива відпустка поза графіком відпусток ?

Так, така можливість надана ЗУ «Про відпустки», наприклад нормами ст. 10 Закону визначено категорії працівників, які мають можливість вийти у щорічну відпустку тоді, коли їм хочеться, а саме:

 • особам віком до вісімнадцяти років;
 • особам з інвалідністю;
 • жінкам перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї;
 • жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;
 • одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;
 • дружинам (чоловікам) військовослужбовців;
 • ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
 • ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 • батькам – вихователям дитячих будинків сімейного типу;
 • в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Норма робочого часу на 2021 рік. Інструкції для тих, хто визначає норму самостійно

Крім того, Законом також визначена можливість перенесення відпусток, так наприклад, щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі:

 • тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;
 • виконання працівником державних або громадських обов’язків, якщо згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;
 • настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням.

Таким чином, зміна термінів надання відпусток, відображених у графіку, може бути, як за узгодженням сторін трудового договору, та і за умови виникнення обставин, що змушують перенести відпустку.

Джерело: https://biz.ligazakon.net/ua/aktualno/7800_grafk-vdpustok-koli-ta-yak-skladati
Матеріал підготовлено керівником корпоративного відділу Юридичної Фірми «Горецький і Партнери», адвокатом Мар’яною Горецькою