Коли, як і за якою формою складати графік відпусток, вносити у нього зміни, чи потрібно з ним ознайомлювати працівників, чи можлива відпустка поза графіком?

Коли, як і за якою формою складати графік відпусток?

Роботодавець зобов’язаний надавати працівникам з якими укладену трудові договори, оплачувану відпустку. Також, це стосується й тих, хто працює неповний робочий день/тиждень або працює за сумісництвом, а працівникам, що ігнорують похід у щорічну відпустку необхідно виплатити компенсацію при звільненні.

Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці.

А щодо, фізичних осіб з якими ви працюєте за договорами ЦПХ, то тут відносини між вами не трудові, а цивільно-правові, й оплачувати їм відпускні ви не зобов’язані.

Черговість відпусток

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником і доводяться до відома всіх працівників, навіть, якщо у вас один чи два працівника. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості їх відпочинку, це правило визначено ч. 4 ст. 79 КЗпП і ч. 10 ст. 10 Закону України про відпустки.

Графік відпусток бажано складати ще до початку року, адже працівники можуть забажати використати своє право на відпустки вже під час новорічних свят, однак не будуть порушенням й інші строки складання та порядок оформлення графіків відпусток, оскільки роботодавець вправі самостійно узгодити порядок складання графіка відпусток внутрішніми документами.

Форма відпусток

Згідно з ч. 11 ст. 10 Закону України «Про відпустки» у графіку, як правило, зазначається місяць початку використання відпустки. Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом. Важливо, щоб, форма містила прізвище й ініціали співробітника, його посаду, період відпустки, можна місяць початку відпустки чи конкретну дату.

Чи можна вносити зміни до графіка відпусток?

Так, можна, Мінсоцполітики у листі від 25.08.2015 р. №475/13/116-15 зазначало, що у випадку укладення трудового договору з працівником після затвердження графіка відпусток, до нього можуть бути внесені відповідні зміни та доповнення. Звісно, зміни можуть бути внесені й в інших випадках.

Чи потрібно ознайомлювати працівників з графіком відпусток?

Так, ЗУ «Про відпустки» зобов’язує роботодавців ознайомити всіх працівників із графіком відпусток.

Чи можлива відпустка поза графіком відпусток ?

Так, така можливість надана ЗУ «Про відпустки», наприклад нормами ст. 10 Закону визначено категорії працівників, які мають можливість вийти у щорічну відпустку тоді, коли їм хочеться, а саме:

 • особам віком до вісімнадцяти років;
 • особам з інвалідністю;
 • жінкам перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї;
 • жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;
 • одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;
 • дружинам (чоловікам) військовослужбовців;
 • ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
 • ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 • батькам – вихователям дитячих будинків сімейного типу;
 • в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Крім того, Законом також визначена можливість перенесення відпусток, так наприклад, щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі:

 • тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;
 • виконання працівником державних або громадських обов’язків, якщо згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;
 • настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням.

Таким чином, зміна термінів надання відпусток, відображених у графіку, може бути, як за узгодженням сторін трудового договору, та і за умови виникнення обставин, що змушують перенести відпустку.

Джерело: https://biz.ligazakon.net/ua/aktualno/7800_grafk-vdpustok-koli-ta-yak-skladati
Матеріал підготовлено керівником корпоративного відділу Юридичної Фірми «Горецький і Партнери», адвокатом Мар’яною Горецькою