Звітність за формою № 1ДФ – чи не найпоширеніша форма звіту з усіх існуючих, адже її щокварталу складають та подають усі без виключення суб’єкти господарювання (юрособи та ФОПи), котрі мають найманих працівників або виплачують доходи фізичним особам.

І хоча сама форма досить компактна, логічна та не складна у заповненні, – не складна вона лише на перший погляд. А на практиці під час складання звіту виникають питання чи не по кожному рядку форми. У цій статті розповімо порядок заповнення кожного такого рядка та розглянемо які проблеми часто виникають у податкових агентів під час внесення тих або інших відомостей. Однак спершу – основні відомості щодо звітування по формі № 1ДФ.

Яким нормативним документом затверджена форма № 1ДФ та порядок її заповнення?

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку затверджені наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4

ї здають всі роботодавці, а також всі суб’єкти господарювання (юросоми, самозайняті особи (ФОПи, суб’єкти незалежної профдіяльності)), які у звітному періоді виплачували будь-який дохід на користь звичайних фізичних осіб.

Що є звітним періодом для звітності по формі № 1ДФ?

Змітним періодом є календарний квартал.

У який строк потрібно подати звіт за формою № 1ДФ?

Особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані подати форму № 1ДФ протягом 40 к.дн., що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Куди подавати форму № 1ДФ?

Звіт подається до контролюючого органу за місцем свого розташування.

У якій формі складається форма № 1ДФ, чи є обмеження щодо подання звіту?

Форма № 1ДФ складається у паперовій або електронній формі. Якщо кількість рядків у формі № 1ДФ не перевищує 10, дозволено подавати форму № 1ДФ лише у паперовому вигляді. Якщо перевищує, – звіт подається:

• засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо використання електронного цифрового підпису відповідальної особи податкового агента;

• на паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії інформації.

Детальніше про заповнення форми № 1ДФ “Рядок за рядком” див. на сайті https://buh.ligazakon.net