Несподіваний поворот у справі реформування контролюючих органів: урядом прийнято рішення щодо розділення сервісної та правоохоронної функцій Державної податкової служби. Прийнятою постановою № 846 передбачено виключення з повноважень Державної податкової служби функцій з реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства та законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Відповідні фіскальні правоохоронні функції продовжуватиме здійснювати Державна фіскальна служба – аж до завершення здійснення заходів з утворення нового органу з розслідування фінансових злочинів. Нагадаємо, що до парламенту уже подано проект Закону про Бюро фінансових розслідувань, яке має отримати повноваження з питань запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, які прямо чи опосередковано заподіюють шкоду публічному інтересу у сфері фінансів.

У Положенні про ДФС додали, що підрозділи податкової міліції здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, виконують оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.

Таким чином після “реінкарнації” урядовим рішенням підрозділи податкової міліції у складі Державної фіскальної служби будуть виконувати функції з реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, здійснюючи оперативно-розшукову, кримінальну процесуальну та охоронну функції до завершення здійснення заходів з утворення центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов’язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об’єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  НАКАЗ "Про затвердження Критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки"

Джерело: Урядовий портал