Як це не прикро, але ДПС України й досі не визначилася з уточненням минулорічних декларацій із плати за землю на підставі п.п. 69.14 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ. Через це будь-які поради щодо цього питання вважаємо передчасними. Хай уточнення трохи зачекає.

Сьогоднішню розмову присвячено виключно складанню звітності з плати за землю на 2023 рік, причому основну увагу приділимо саме заповненню оновленої звітної форми. Про порядок розрахунку податку теж розповімо, але мимохідь, бо він, на щастя, не змінився.

Загальні правила

Відповідно до п. 286.2 ПКУ платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму плати за землю щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою в порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.

Отже, подати декларацію з плати за землю за 2023 рік потрібно не пізніше 20.02.2023. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій.

ДО ВІДОМА. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 к. дн. місяця, що настає за звітним (п. 286.3 ПКУ).

Форму податкової декларації з плати за землю (далі — Декларація) затверджено наказом Мінфіну від 16.06.2015 № 560 (в редакції наказу Мінфіну від 18.02.2022 № 83). Ідентифікатор електронної форми документа — J0602007.

ВАЖЛИВО! Як зазначають податківці в категорії 111.05 ЗІР, цю форму слід використовувати для складання звітності починаючи з 01.01.2023.

Таким чином, цьогорічна звітна кампанія — перша, в якій застосовуватиметься оновлена форма «земельної» звітності. З огляду на це ми вирішили зосередитися на порядку її заповнення і дати необхідні пояснення до нових та/або важливих реквізитів Декларації. Причому розглядатимемо тільки порядок річного декларування, оскільки подання щомісячних Декларацій не набуло широкого поширення.

Шапка декларації

Відповідно до п.п. 14.1.147 ПКУ плата за землю — це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Земельний податок — обов’язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів (п.п. 14.1.72 ПКУ).

Орендна плата — обов’язковий платіж за користування земельною ділянкою державної або комунальної власності на умовах оренди (п.п. 14.1.136 ПКУ).

Отже, передусім слід проставити позначку «Х» в одному з двох полів шапки Декларації — «Земельний податок» або «Орендна плата» — залежно від того, яку саме форму плати за землю декларуємо.

Далі поговоримо про зміни, яких зазнала шапка Декларації. Їх небагато:

 • у реквізиті «Тип декларації» в рядку 03 поряд з позначкою «Уточнююча» з’явилося поле «Реєстраційний номер декларації в контролюючому органі, що уточнюється»;
 • у полі 7 шапки Декларації відтепер слід зазначати код за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) замість старих кодів за КОАТУУ.

Зупинимося на кожній з цих змін.

Поле «Реєстраційний номер…» заповнюється в разі самостійного виправлення помилок за минулі звітні періоди. Оскільки форма Декларації з плати за землю не дозволяє уточнитися у звітній декларації, це поле нас зараз не цікавить. Воно буде важливим під час подання уточнюючої Декларації. А у звітній (або звітній новій) Декларації завжди залишайте його пустим.

У полі 7 «Код території територіальної громади за місцезнаходженням земельної (их) ділянки (ок) за КАТОТТГ» зазначається код за КАТОТТГ території територіальної громади (ТГ), повноваження якої розповсюджуються на адміністративно-територіальні одиниці (населені пункти), на території яких розташована (і) земельна (і) ділянка (и). За кожним таким кодом за КАТОТТГ складається окрема Декларація.

Покажемо, як це слід розуміти, на прикладах.

Приклад 1. Земельна ділянка знаходиться у с. Неданчичі, що наразі входить до складу Любецької селищної територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області.
Підприємство, в користуванні якого перебуває ця земельна ділянка, обліковується як платник земельного податку в Ріпкинській ДПІ ГУ ДПС у Чернігівській області.

В такому разі в шапці Декларації зазначаємо:

 • у полі 6 — найменування відповідного контролюючого органу, до якого подається декларація, а саме Ріпкинська ДПІ ГУ ДПС у Чернігівській області;
 • у полі 7 — код Любецької селищної територіальної громади, на території якої знаходиться земельна ділянка, — UA74100230000068041.

Забігаючи наперед, скажемо, що код с. Неданчичі (UA74100230280072153), де безпосередньо розташована земельна ділянка, слід проставити в графі 10 розділу І (або в графі 11 розділу ІІ) основної частини Декларації в тому рядку, в якому розраховуватиметься земельний податок (або орендна плата) за таку земельну ділянку.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якщо підприємство, про яке йдеться в прикладі 1, має інші земельні ділянки, розташовані в адміністративно-територіальних одиницях (населених пунктах) тієї самої Любецької селищної ТГ, щодо всіх таких земельних ділянок податок розраховуватиметься в одній Декларації разом із земельною ділянкою, розташованою в с. Неданчичі. Однак якщо при цьому підприємство за деякі земельні ділянки в межах однієї ТГ сплачує земельний податок, а за деякі — орендну плату, то групувати земельні ділянки слід в окремих Деклараціях з позначкою «Земельний податок» та з позначкою «Орендна плата».

Приклад 2. Підприємство з прикладу 1 має, крім того, ділянки, розташовані на території іншої ТГ — Ріпкинської селищної ТГ, яка обслуговується тим самим контролюючим органом.

Щодо всіх таких земельних ділянок до того самого контролюючого органу подається окрема Декларація, причому:

 • у полі 6, як і раніше, зазначається Ріпкинська ДПІ ГУ ДПС у Чернігівській області;
 • у полі 7 — код Ріпкинської селищної ТГ (UA74100330000029082).

Приклад 3. Підприємство, про яке йшлося в прикладі 1, має, крім того, земельні ділянки, розташовані на території Ніжинської міської ТГ, що обслуговується іншим контролюючим органом — Ніжинською ДПІ ГУ ДПС у Чернігівській області.

Щодо всіх таких земельних ділянок подається окрема Декларація до іншого контролюючого органу, причому:

 • у полі 6 зазначається найменування відповідного контролюючого органу, який обслуговує Ніжинську міську ТГ, а саме Ніжинська ДПІ ГУ ДПС у Чернігівській області;
 • у полі 7 — код Ніжинської міської ТГ (UA74040250000063494).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Особливості першого подання Звіту про КІК

Розділи І та ІІ Декларації

Після оновлення форми Декларації її структура змін не зазнала. Отже, як і раніше:

 • платники земельного податку заповнюють розділ І Декларації;
 • платники орендної плати — розділ ІІ Декларації.

В таблиці наведено, як слід заповнювати розділ І «Розрахунок суми земельного податку» Декларації.

Порядок заповнення розділу І Декларації з плати за землю

Назва

Код графи

Пояснення щодо заповнення

Категорія земельних ділянок

2

Зазначається код цільового призначення земельної ділянки у форматі XX.XX згідно з Класифікатором видів цільового призначення земельних ділянок, затвердженим постановою КМУ від 28.07.2021 № 821.

Інформація щодо категорії (цільового призначення) земель має відповідати інформації, що зазначена в правовстановлюючих документах

Документи, які засвідчують/підтверджують право власності/користування/право на земельну частку (пай)

вид права

3

Зазначається вид права на земельну ділянку. Тобто тут треба проставити відповідну цифру від 1 до 4:

1 — власність;
2 — постійне користування;
3 — оренда;
4 — право на земельну частку (пай)

серія та номер документа

4

Вказується серія та номер правовстановлюючого документа. Наприклад, серія та номер державного акта на право постійного користування земельною ділянкою

Державна реєстрація прав власності/користування (у разі наявності)

дата (дд.мм.рррр.)

5

Зазначається дата (у форматі дд.мм.рррр.) державної реєстрації права власності / користування земельною ділянкою

номер

6

Зазначається номер документа, що посвідчує державну реєстрацію такого права

Період володіння/користування

частка неповного місяця

7

Зверніть увагу, це нова графа!

Тут у форматі з чотирма десятковими знаками зазначається частка днів у місяці, розрахована за формулою:

кількість днів користування у місяці : загальна кількість днів у місяці

Графа 7 знадобиться лише в тому разі, коли розраховується земельний податок не з початку або не до кінця місяця.

Така потреба виникає через те, що згідно з п. 287.1 ПКУ податок сплачується з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. А в разі припинення такого права посеред року — за фактичний період перебування землі у власності або користуванні в поточному році.

Наприклад, ви оформили право постійного користування земельною ділянкою 10 лютого. Тоді, подаючи декларацію щодо такої ділянки, в цій графі ви маєте зазначити «0,6786». Ця величина розрахована як частка від ділення 19 на 28, де 19 — кількість днів користування цією ділянкою у січні, 28 — загальна кількість днів у лютому.

Якщо ж землею ви користувалися повний місяць (наприклад, право користування оформлено 1 лютого), ця графа не заповнюється.

Графа 7 не заповнюватиметься, якщо ви зараз подаєте річну декларацію на поточний рік щодо земельної ділянки, оформленої за вами станом на 1 січня.

кількість повних місяців

8

Зверніть увагу, це нова графа!

Тут цілим числом від 1 до 12 зазначається кількість повних місяців перебування у володінні / користуванні земельних ділянок

Повертаючись до прикладів, наведених у поясненні до графи 7, маємо таке:

 • в разі коли ви оформили право постійного користування земельною ділянкою 10 лютого, в цій графі проставляєте «10», тобто березень–грудень;
 • у разі подання річної декларації на 2023 рік за земельну ділянку, оформлену за вами станом на 1 січня, тут проставляєте «12», тобто всі місяці поточного року.

Кадастровий номер земельної ділянки

9

Зазначається кадастровий номер земельної ділянки (в разі наявності) у форматі хххххххххх : хх : ххх : хххх

Місце розташування об’єкта (ів) оподаткування

код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці

10

Зверніть увагу, це нова графа!

Тут зазначається код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці (міста, селища міського типу, селища, села), на території якої розташована (і) земельна (і) ділянка (и)

адреса (згідно з правовстановлюючими документами)

11

Зверніть увагу, це нова графа!

Тут зазначається адреса місця розташування земельної ділянки. Беруть її з відповідного правовстановлюючого документа, реквізити якого ви зазначили в графі 4

Площа земельної ділянки

га

12

Зазначається площа земельної ділянки, розташованої за межами населеного пункту, в га (з чотирма десятковими знаками)

кв. м

13

Зазначається площа земельної ділянки в межах населеного пункту в кв. м (з двома десятковими знаками)

Одночасне заповнення в одному рядку граф 12 та 13 не допускається!

Нормативна грошова оцінка

одиниці площі земельної ділянки (грн/га або грн/кв. м)

14

Вказується нормативна грошова оцінка (НГО) одиниці площі земельної ділянки (якщо її проведено) (в гривнях з двома десятковими знаками).

Зверніть увагу! У витязі з технічної документації про нормативну грошову оцінку наведено НГО всієї земельної ділянки. Тож, щоб заповнити цю графу, слід величину НГО з витягу поділити на площу земельної ділянки

одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області (грн/га)

15

Вказується НГО одиниці площі ріллі по області (в гривнях з двома десятковими знаками) — для земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, НГО яких не проведено.

Відповідні показники станом на 1 січня 2020 року наведено в додатку 15 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою КМУ від 03.11.2021 № 1147. Тобто ці показники ще треба відповідним чином проіндексувати. Як провести індексацію НГО, див. нижче

Одночасне заповнення в одному рядку граф 14 та 15 не допускається!

Індексація НГО. Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель за 2022 рік становить (див. лист Держгеокадастру від 12.01.2023 № 6-28-0.222-323/2-23):

 • для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) — 1,0;
 • для земель і земельних ділянок (крім сільськогосподарських угідь) — 1,15.

Щоб не схибити при розрахунках, рекомендуємо отримати свіжу довідку про НГО вашої ділянки через електронні сервіси Держгеокадастру або в місцевому Центрі надання адміністративних послуг.

НГО ріллі по області теж слід індексувати із застосуванням наведених вище коефіцієнтів залежно від категорії земель.

Ставка податку (%)

16

Зазначається ставка податку відповідно до рішення органу місцевого самоврядування

Зведену інформацію про ставки можна знайти на сайті ДПСУ за посиланням:

Річна сума земельного податку

17

Розраховується річна сума земельного податку станом на 1 січня звітного року за формулами:

1) для земельних ділянок, НГО яких проведено:

 • розташованих за межами населеного пунктугр. 17 = (гр. 12 × гр. 14 × гр. 16: 100) : 12 × (гр. 7 + гр. 8), де площа в графі 12 має бути наведена в га, а НГО одиниці площі в графі 14 — в грн/га;
 • у межах населеного пунктугр. 17 = (гр. 13 × гр. 14 × гр. 16: 100) : 12 × (гр. 7 + гр. 8), де площа в графі 13 має бути наведена в кв. м, а НГО одиниці площі в графі 14 — в грн/кв. м;

2) для земельних ділянок, НГО яких не проведено (наразі такі ділянки можуть бути розташовані лише за межами населених пунктів): гр. 17 = (гр. 12 × гр. 15 × гр. 16: 100) : 12 × (гр. 7 + гр. 8), де площа в графі 12 має бути наведена в га, а НГО одиниці площі ріллі по області в графі 15 — в грн/га

Податкова пільга

код пільги

18

Зазначається код пільги згідно з Довідниками податкових пільг. Чинними сьогодні є Довідник пільг № 113/1 та Довідник пільг № 113/2, затверджені станом на 25.01.2023

Статтею 282 ПКУ визначено категорії юридичних осіб, які звільняються від сплати земельного податку, а ст. 283 ПКУ — види земельних ділянок, що не підлягають оподаткуванню земельним податком.

Зверніть увагу! Нормами ПКУ не передбачено звільнення від обов’язку подання податкових декларацій за земельні ділянки, з яких земельний податок не справляється через застосування податкових пільг (категорія 111. 05 ЗІР).

розмір пільги

19

Зазначається розмір пільги у відсотках відповідно до законодавства та/або рішення органів місцевого самоврядування, згідно з яким надано пільгу

дата початку користування

20

Зверніть увагу, це нові графи!

Тут зазначається строк користування податковою пільгою в звітному періоді — число, місяць, рік початку та закінчення користування пільгами у форматі дд.мм.рррр.

У разі коли строк користування податковою пільгою встановлений до початку звітного періоду і продовжується після його закінчення, такий строк збігається з датою початку та закінчення зазначеного періоду. Тобто в річній декларації в такому разі в цих графах слід проставити «01.01.2023» і «31.12.2023» відповідно

дата закінчення користування

21

сума пільги

22

Зазначається сума пільги, розрахована пропорційно до періоду користування пільгою.

На суму пільги зменшується показник річної суми земельного податку за відповідною земельною ділянкою, щодо якої надано пільгу

Річна сума земельного податку (до сплати)

23

Вказується річна сума земельного податку станом на 1 січня звітного року, що підлягає сплаті до бюджету, за вирахуванням суми пільги із земельного податку. Показник розраховується за формулою: гр. 23 = гр. 17 – гр. 22.

Якщо пільги зі сплати земельного податку за відповідною земельною ділянкою немає, то показник графи 23 дорівнює показнику графи 17

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Щодо порядку звітування платників єдиного податку третьої групи – юридичних осіб за 2023 рік

Розділ ІІ «Розрахунок суми орендної плати» містить деякі графи, аналогічні відповідним графам розділу І. Порядок їх заповнення є ідентичним. Тож не будемо повторювати те, про що йшлося вище. Зупинимося лише на деяких особливостях.

 1. Розмір (ставка) орендної плати зазначається у відсотках у графі 17 розділу ІІ відповідно до договору оренди, але з урахуванням норм п. 288.5 ПКУ. Цим пунктом встановлено мінімальні та максимальні межі розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності у відсотках НГО.
 2. Якщо розмір орендної плати, прописаний в договорі оренди, виходить за нижню межу, розраховану за правилами п.п. 288.5.1 ПКУ, орендареві слід звернутися до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, з яким укладено договір оренди землі, щодо узгодження його із ПКУ  (категорія 111.03 ЗІР). Водночас податківці нагадують, що тимчасово, до 1 січня 2035 року, за земельні ділянки державної та комунальної власності, НГО яких проведено та які використовуються в рамках реалізації інвестиційних проєктів із значними інвестиціями (крім інвестпроєктів у сферах добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин), ОМС можуть, зокрема, встановлювати орендну плату в розмірі, меншому ніж розмір земельного податку, встановлений рішенням відповідного ОМС для певної категорії земель, що сплачується на відповідній території (п. 11 підрозд. 6 розд. XX ПКУ).
 3. У категорії 111.01 ЗІР податківці роз’яснили, чи є платником орендної плати суб’єкт господарювання, який продовжує використовувати земельну ділянку державної та комунальної власності після закінчення терміну дії договору оренди, якщо новий договір на стадії переоформлення. Контролери зазначили таке: якщо платник продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку дії договору оренди та не отримав письмового заперечення від орендодавця щодо використання земельної ділянки, то до укладення договору оренди на новий строк такий платник має сплачувати орендну плату відповідно до умов попереднього договору оренди землі. З огляду на це можна дійти висновку, що в такому разі графи 3–7 слід заповнювати на підставі старих правовстановлюючих документів. Але водночас радимо подати доповнення до Декларації відповідно до п. 46.4 ПКУ.
 4. Річна сума орендної плати розраховується в графі 18 за формулою, наведеною в цій графі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Особливості першого подання Звіту про КІК

Розділ III Декларації

Розділ ІІІ «Розрахунок (уточнення) податкового зобов’язання» Декларації заповнюють і платники земельного податку, і платники орендної плати. Наразі рядки, що стосуються уточнення податкового зобов’язання, нас не цікавлять. При поданні річної звітності досить заповнити лише рядок 3 «Нараховано на звітний період, усього» цього розділу.

При цьому в графі 3 рядка 3 розділу ІІІ Декларації вказують річну суму нарахованих податкових зобов’язань:

 • із земельного податку (переноситься із рядка «Усього» графи 23 розділу I Декларації);
 • або з орендної плати (переноситься із рядка «Усього» графи 18 розділу IІ Декларації).

Відповідно у графах 4–15 рядка 3 вказують суму щомісячних платежів із земельного податку / орендної плати (за формулою гр. 3 : гр. 12). Розбиваючи річну суму податкового зобов’язання рівними частинами помісячно:

 • показники за 11 місяців звітного року округлюють за загальними правилами округлення;
 • показник за останній місяць звітного року визначають як різницю річної суми земельного податку та суми земельного податку за перші 11 місяців.

Звільнення від плати за землю на час війни

Описуючи порядок розрахунку плати за землю на 2023 рік, досі про «воєнне» звільнення ми згадали лише на самому початку. Однак ігнорувати його й надалі було б неправильно, оскільки в такому разі податкове зобов’язання за ті земельні ділянки, на які воно поширюється, в річній декларації буде завищене. А цього в будь-якому разі допускати не слід.

Отже, відповідне звільнення прописано в п.п. 69.14 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ.

ЦИТАТА. «Тимчасово, на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки <…>, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації <…>, а також за земельні ділянки <…>, визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди».
(п.п. 69.14 підрозд. 10 розд. ХХ 
ПКУ)

Претендувати на це звільнення ви можете в тому разі, якщо територія або населений пункт, де розташовано земельні ділянки, ввійшли до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф. Нормативний документ, що містить перелік таких територій, уже затверджено — це Перелік № 309. Однак як саме ним користуватись, до кінця не зрозуміло. А роз’яснень від ДПСУ щодо цього наразі немає.

Тож з огляду на формулювання п.п. 69.14 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ можемо сказати таке: якщо ваша земельна ділянка знаходиться на території, що зазначена в будь-якому розділі Переліку № 309, ви маєте право не нараховувати та не сплачувати земельний податок за таку ділянку принаймні до кінця 2023 року.

ВАЖЛИВО! Якщо згодом виявиться, що фіскали підходитимуть до застосування Переліку № 309 якось інакше, ви зможете уточнити «земельну» декларацію на 2023 рік без нарахування та сплати штрафів і пені. Таке послаблення для платників податків у разі самостійного виправлення ними помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання у звітних (податкових) періодах, які припадають на період дії воєнного стану, прописано в п.п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ.

Як урахувати звільнення згідно з п.п. 69.14 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ в річній декларації з плати за землю на 2023 рік? В будь-якому разі Декларацію з нульовими податковими зобов’язаннями радимо все одно подати, адже податківці поки що не роз’яснили, чи звільняє п.п. 69.14 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ ще й від подання земельної звітності.

Сьогодні зрозуміло лише одне: звільнення на період воєнного стану — це не пільга, оскільки відповідного коду немає ані в Довіднику пільг № 113/1, ані в Довіднику пільг № 113/2. За таких обставин у Декларації на 2023 рік можна:

 • або в графах 17 і 23 розділу І (у графі 18 розділу ІІ), а також у рядку 3 розділу ІІІ Декларації проставити нулі, попередньо відключивши автоматичний розрахунок показників Декларації;
 • або в графах 7 та 8 розділу І (у графах 8 та 9 розділу ІІ) проставити нульову кількість місяців користування земельною ділянкою, що автоматично призведе до нульових нарахувань податку в графах 17 і 23 розділу І (у графі 18 розділу ІІ), а також у рядку 3 розділу ІІІ Декларації. Як виглядатиме Декларація в такій ситуації, розглянемо на прикладі орендної плати (рис. 1).

Який би спосіб ви не вибрали, додатково в полі «Зміст доповнення» після розділу ІІІ слід зазначити «Податкові зобов’язання нараховано в нульовому розмірі на підставі п.п. 69.14 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ».