Мінекономіки видало лист від 21.06.2023 № 4706-05/29838-09, яким роз’яснило, коли філія може бути роботодавцем для працівників.

Відповідно до ст. 95 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV філія — відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням і здійснює всі або частину її функцій.

Філії не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

Керівників філій і представництв призначає юридична особа, і діють вони на підставі виданої нею довіреності.

Відомості про філії та представництва юридичної особи включають до єдиного державного реєстру.

Отже, філія не є юрособою та діє на підставі затвердженого юрособою, яка її створила, положення, у якому визначено обсяг повноважень керівника філії (наприклад, повноваження самостійно приймати та звільняти працівників, формувати штатний розпис, затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку, вести кадрову документацію філії тощо).

Чи може самостійно КНП створювати філії, інші відокремлені підрозділи та затверджувати положення про них? Це питання, як правило, врегульовано статутом КНП.

Згідно з пп. 14.1.222 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI роботодавець — юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво) або самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб на підставі укладених трудових договорів (контрактів) та має обов’язки зі сплати їм заробітної плати, а також нарахування, утримання та сплати ПДФО до бюджету, нарахувань на фонд оплати праці, інші обов’язки, передбачені законами.

Тож Мінекономіки дійшло висновку, що в разі наявності у відокремленого підрозділу окремого балансу, самостійного ведення розрахунків з оплати праці із застрахованими особами, наділення керівника філії зазначеними вище повноваженнями такий керівник філії може бути в статусі роботодавця.

Джерело: https://ibuhgalter.net/news/21398