У загальному процесі управління підприємницьким ризиком од­не з центральних місць належить системі його показників та розра­хунку їх.

У літературі, присвяченій підприємницькому ризику, немає од­нозначних підходів до цього питання. Наявні їх вирішення можна звести до таких варіантів: