Skip to main content Skip to search

Охорона праці

Сім трудових договорів, дистанційна робота та один вихідний на тиждень: що пропонує новий Закон про працю

Основні новації запропонованого Урядом проекту Закону про працю.

28 грудня до Верховної Ради надійшов урядовий проект Закону про працю (№2708). У пояснювальній записці автори зауважили, що КЗпП 1971 року є радянським як за змістом, так і за духом і формувався в умовах індустріальної економіки та існування системних великих підприємств. Тому в нинішніх умовах є нагальна необхідність адаптувати трудове законодавство до потреб нових відносин та нових сфер економіки.

Читати далі
Каким будет штраф за нарушение формирования тарифной системы оплаты труда

Практичні моменти які варто врахувати під час укладення договору підряду

Розвиток промислового підприємства прямо пов’язаний з необхідністю виконання підрядних робіт. Це або створення нових виробничих потужностей, або ремонт і удосконалення вже існуючих. Кожен замовник хоче провести такі роботи якісно за прогнозованою ціною і у заплановані строки.

Тільки не завжди інтереси замовника і підрядника співпадають. Трапляється, що підрядник часто переносить строки виконання робіт або просить переглянути кошторис.

Читати далі
Определен порядок проведения проверок инспекторами по труду

Сколько может длиться проверка инспектора по труду?

Продолжительность инспекционного посещения и невыездного инспектирования юрлиц инспекторами по труду не может превышать 10 рабочих дней. При этом проверка субъектов микропредпринимательства и малого предпринимательства на соблюдение требований трудового законодательства не может превышать 2 рабочих дней.

Инспекционные посещения проводятся в рабочее время инспектора по труду за исключением дней, в которые работодатель не использует наемный труд.

Соответствующие разъяснения изложены в письме Государственной службы по вопросам труда от 8 сентября 2017 года № 9151/4/4.1-ДП-17.

Джерело: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN036299.html

Читати далі
Безопасность труда на стройплощадках обеспечит координатор

Безопасность труда на стройплощадках обеспечит координатор

Проект минимальных требований по охране труда вынесен на общественное обсуждение. Предложено установить минимальные требования по охране труда на временных или мобильных строительных площадках.

Так, на строительных площадках, где работают двое и более подрядчиков или физлиц, будет назначаться координатор, ответственный за охрану труда. Координатор определяется на стадии разработки проектной документации на строительство.

Читати далі